mandag 31. mars 2008

Tegneren Hallvard Skauge: Ikke vårt hus

Foto: Kow d.e. ©
Klikk på bildet og se større versjon

I Amta fredag 28. mars hadde tegneren Hallvard Skauge en lengre artikkel hvor han redegjør for sitt eget og avistegnernes syn på konflikten med Fredrik Stabel og AvisTegnernes Hus.

DrøbakNotater har kontaktet Skauge og bedt om en klargjøring av hvilke ankemål avistegnerne har, og hvorfor de trekker seg ut.

Skauge reagerer på denne formuleringen. Å si at avistegnerne trekker seg ut, er en overdramatisering av de faktiske forhold, mener han.

- Galleriet i Drøbak er jo ikke stedet der dere skal profilere dere. Det skjer i avisene. Men galleriet er et sted hvor publikum kan møte noen av dere – fra tid til annen. Slik jeg ser det, er dette til fordel for dere – og for publikum. Galleriet er jo bare et medium.

- At galleriet er et sted å treffe avistegnere, er ikke berørt av vår uttreden av styret. Sånn sett bortfaller vel en del av dine bekymringer? Jeg gjentar at vi som var avistegnere i styret, har gått ut av styret. Og at vi og de andre tegnerne ikke har gått inn for noen boikott av Huset. Vi har altså ikke "trukket oss ut av Huset", men stiller ut der, som andre steder, på invitasjon.

- Men hvorfor vil dere ikke sitte i styret? Og hvorfor vil dere ikke ha ordet ”avistegnerne” knyttet til huset?

- Når vi ikke sitter der, er jo styret desto friere til å finne på hva de vil for å fylle galleriet - på kommersielt eller kunstfaglig grunnlag - uten at vi tegnere har noe med det i og med at vi ikke hefter for det. Derfor navneendring.
Det er slik at navn som "Ingeniørenes Hus", "Kunstnernes Hus", "Lektorenes Hus", "Venstres Hus" og "Høyres Hus" osv. - alle disse betegnelsene er, i språk og i mening innarbeidd som, og betyr reint faktisk, at vedkommende organisasjon eier dette huset. Og uansett eierforhold blir det forstått som at huset er uttrykk for organisasjonenes spesielle forhold til og ansvar for det som foregår der. Derfor blir det feil å kalle noe for "Avistegnernes Hus" når vi ikke eier det, ikke har hatt avgjørende innflytelse over det, og når styret ikke engang, som tidligere, har et stk. avistegner som medlem.
Som yrkesgruppe hefter vi ikke for drifta, utstillingspolitikken eller noe annet. Da er "Avistegnernes Hus" like misvisende som at noen skulle drive en eller annen forretning under ditt eget navn. "Kay Olav Winthers Boutique" eller noe sånt. De som faktisk driver huset, de bør gjøre det åpent, som at "dette er vårt hus, som vi driver på vår måte, under eget flagg/navn", uttaler Hallvard Skauge til DrøbakNotater.

Saltvannsbasseng i Drøbak?

Ordfører Thore Vestby har kastet fram en spennende tanke. Han vil ha saltvannsbasseng i Drøbak. Eller riktigere: Han vil i første omgang ha vurdert muligheten.

I et leserinnlegg i Amta fredag 28. mars gir han utrykk for at planene om en svømmehall på Seiersten, kan hindre en kombinert svømmehall og saltvannsbasseng.

Jeg må faktisk si meg enig med ordføreren. Noen vil sikkert være redde for at slike vidløftige planer skal skyve realiseringen av svømmehall ut i tid. Det kan jeg forstå. Men byggingen av svømmehall sitter uansett langt inne. Kanskje kan et saltvannsbasseng med badeland osv. vise seg å være en snarveg.

Men da må det legges et sted hvor det ikke utløser endeløse diskusjoner. Og hvor man ikke må trekke ny buss- og biltrafikk på eksisterende veger ned i selve Drøbak sentrum for å komme fram. Et slikt anlegg må m.a.o. få en vegutløsning som ikke skaper nye problemer, men løser dem vi allerede har. Her er utfordringer nok.

Men det skader i alle fall ikke at noen setter seg ned og tenker. Relativt raskt.

lørdag 29. mars 2008

Mossemaler fra Frogn i Creative

Foto: Kow d.e. 290308 ©
Klikk på bildene og se større versjon

Kunstneren Morten Helland Haug, foran noen av maleriene og tegningene han stiller ut i galleri Creative i Storgata fram til 16. april. Ta en tur innom og se.

Nedenfor ser vi et av bildene i kunstnerens egenartede formspråk. Med sterke farger lager han spennende kontrasterende flater med stor dekorativ effekt.Galleri Creative i Storgata har stadig spennende kunstnere å by på. Denne gangen har galleriet besøk av en maler og tegner som opprinnelig er fra Frogn, men nå bor på Rossnes på Jeløya i Moss.

Morten Helland Haug er født i Drøbak i 1965. Han har malt i flere år og hatt flere separatutstillinger, bl.a. i Moss Kunstgalleri, Galleri Dilling Stasjon, Galleri X i Son og to gallerier i Fredrikstad.

Han har også deltatt på kollektivutstillinger i Rygge, i Son, i Moss og på Hadeland.

Han er innkjøpt av Sentralsykehuset Østfold.

De to seneste årene har han forberedt den utstillingen han nå har i galleri Creative. Maleriene og tegningene han stiller ut, er ikkenaturlististiske fabuleringer hvor kunstneren leker med streker, former og farger.

Prisene er ikke avskrekkende.

fredag 28. mars 2008

Ingen ballbinge ved parkeringsplassen på Sogsti skole

Foto: Kow d.e. 280308 ©
Klikk på bildet og se større versjon

Det blir ingen ballbinge på Sogsti. Det har bygningsmyndighetene i Frogn bestemt, forteller Amta. Naboene puster lettet ut.

Den 17. november 2007 skrev jeg innlegget Ballbinge til besvær på Sogsti her på bloggen. Der pekte jeg på at initiativtakerne burde lytte til naboenes protester og finne en mer egnet plass.

Utviklingen har vist at det var et godt forslag. Ballbinger er fine tiltak, men det følger bråk med. Til alle døgnets tider. De bør derfor ligge et sted hvor de unge kan rope og skrike uten at andre blir sjenert av det. Enkelte steder hvor bingen er plassert uten at slike hensyn er tatt, er det blitt rene borgerkrigen.

Jeg vet ikke hvor en eventuell ballbinge bør ligge, men initiativtakerne bør fortsette å lete.

E-posten skal fram

Foto: Kow d.e. 280308 ©
Klikk på bildet og se større versjon

Det graves ved Sogsti skole for å få lagt ned ny fiberkabel. Først legges det plastrør på omlag 50 cm dybde. Deretter trekkes kabelen som vil gi kommunale institusjoner - og kanskje noen private også - sikrere datforbindelse og større kapasitet.

Framskrittet tvinger seg fram. Kommunen legger ny fiberkabel over Skorkeberg og Sogsti. Gjennom Skorkebergåsen er kabeltraseen lagt i turstien fra Lindebakken barnehage og nedover til lekeplassen til Skorkebergåsen Andelslag. Der går den langs lekeplassen og krysser vegen Skorkebergåsen før den går nedover langs tomtene på høyre side av vegen, dvs. på den delen som opprinnelig var påtenkt til gang- og sykkelveg.

Husene på denne siden av vegen har fått kuttet utkjøringene sine og asfalt og steinsett er tatt opp, men det settes vel i stand igjen når grøftene har fått satt seg. En frodig sommer vil forhåpentlig bringe grøftene tilbake i opprinnelig stand.

Gjennom det nye boligfeltet Ekelund er det ikke gravd. Der ble nødvendige rør lagt allerede da byggefeltet ble anlagt

Sommertid

Foto: Kow d.e. 280308


Natt til førstkommende søndag skal vi stille klokka og gå over til sommertid. Klokka skal stilles fram. Altså mot den kommende sommeren. Det som ellers ville vært klokka 0600 om morgenen, blir da klokka 0700.

Ble du klokere av dette? Eller ble du ytterligere forvirret? La oss holde fast på det vesentlige: Klokka skal alltid stilles mot sommeren. Fram mot sommeren om våren, og tilbake mot sommeren om høsten.

Slik får vi lys en time lengre på kveldene om sommeren. Opprinnelig var hensikten å spare energi. I dag vil man ha det til at jongleringen med tiden gir helsemessige fordeler fordi vi får lange lyse kvelder.

Men hvem vet, kanskje ville det være sunnere om folk gikk og la seg og fikk sove ut. Søvn er sunt for så mangt. Det motvirker til og med sukkersyke.

Sommertiden varer i år til 26. oktober. Da skal vi stille klokka tilbake, og kroppen skal venne seg til en ny rytme. Igjen.

Er hele greia unødvendig anstaltmakeri? Mange mener det. Men forståsegpåerne mener altså at vi har godt av det. Hvordan de måler denne effekten er ikke godt å si.

torsdag 27. mars 2008

Katteplager på Heer?

Foto: Kow d.e. 2006 ©

Går det en syk katteplager omkring på Heer? Flere kan fortelle om katter som er blitt skadet.

Marius Skrinde forteller i Amta i dag at katten hans er blitt mishandlet på Heer, og at det virker som om den er blitt sparket.

For et år siden skjedde det samme med katten til mine barnebarn. Også den ble mishandlet på Heer.

Går det en abnorm katteplager rundt der?

Ikke noe normalt menneske vil behandle dyr på den måten det her er gjort. Å bli plaget av unger ville kattene neppe ha funnet seg i. Det må være ungdom eller voksne folk som har vært på ferde.

Skrinde ønsker at søkelyset skal bli satt på problemet. Dyreplageri er ikke uskyldig moro eller akseptabel adferd. Derfor bør både politi og dyrevern engasjere seg slik at det blir satt en stopper for uvesenet.

Dokumentfalsk?

Utrykningspolitiet har stadig kontroller på riksveg 23 ved Frogn videregående skole. Og folk blir tatt. For både det ene og det andre.

Sist politiet slo til der, fikk 18 førere forenklede forlegg for å ha kjørt for fort. Av 11 gebyrer som ble skrevet ut for andre forsyndelser, gjaldt sju dokumentfalsk. Ja, du leste riktig. Dokumentfalsk.

Det er Amta som forteller dette uten å forklare hvilken form for dokumentfalsk det dreier seg om. Dette bør politiet oppklare før vi forgår av nysgjerrighet.

tirsdag 25. mars 2008

Stabelfamilien og Galleriet: Snakk sammen!

Foto: Kow d.e. 2008 ©
Klikk på bildet og se større versjon


Diskusjonen om Fredrik Stabel og AvisTegnernes Hus fortsetter. I dagens Amta legger familien Stabel - representert ved Karsten Jørgensen og Anne-Mette Stabel - fram nye avsløringer.

Så vidt jeg forstår, mener de at husets daglige leder har solgt egne Stabelbilder til fortrengsel for familiens. Hvis det er riktig, er det ikke bra.

Men det er ingen katastrofe. Markedet for Stabelbilder er trolig stort. Så lenge det dreier seg om grafiske blad som ikke er overpriset og som ikke blir tilbudt i for store opplag.

Familien føler seg forøvrig oversett. Styrelederen og daglig leder har ikke tatt kontakt med familien slik de lovet i januar. Nå er det snart slutt på mars, og familien har ingen ting hørt.

Her er det noe som ikke fungerer. DrøbakNotater har tidligere tatt til orde for at en person med autoritet trer inn og mekler mellom partene. En slik løsning er ikke blitt mindre aktuell etter det utspillet familien kommer med i dagens Amta.

Mekleren bør være en person som ikke har sittet i styret for Venneforeningen og på den måten har blitt en del av de etablerte frontene.

I stedet for å grave vollgraven mellom partene stadig dypere, bør en dialog komme i stand. Snart! Før skaden blir uopprettelig.


Ulv på Haver?

Turgåere mener at de 1. påskedag så ulv i skogen nær Haver. Politioverbetjent Bjørn Brekke ved Frogn lensmannskontor sier til Amta at det ikke er umulig.

Han har selv tatt bilde av de såkalte ulvesporene, og de er store nok til å være fra ulv. Det bekrefter også Jan Huseklepp Wilberg i Statens Naturoppsyn. Uten at han vil fastslå at det er ulv som har vært på ferde.

At det er ulv i Frognskogene, er ikke utenkelig. Det foreligger sikre bevis for at det også er gaupe. Brekke mener at folk bør tipse viltnemnda eller politiet dersom noen ser slike rovdyr.

Personlig synes jeg at det er tryggest å holde seg på god avstand. Barn bør under enhver omstendighet ikke ferdes i skogen alene så lenge det er så stor sjanse for at slike glupske rovdyr vandrer rundt.

Naturentusiastene pleier å hevde at ulv og gaupe ikke er farlige for mennesker. Det kan man ikke stole på. Rovdyr som slår så store byttedyr som elg og rådyr, kan sannsynligvis også gi seg på mennesker. Til og med voksne.

Driv ikke naturromantikken for langt. Vær forsiktig!

Pigg ikke av ennå

Fortsett å bruke piggdekk, sier Utrykningspolitiet. Det er Amtas nettsider som bringer det glade budskap.

Snø og is har gjort sidevegene til skøytebaner og bakkene til akebakker. Å legge om til sommerdekk nå, ville være galmanns verk.

Fremdeles i følge Amta nett, sier kjøretøyforskriften at piggdekk og kjetting formelt sett ikke er tillatt fra førstkommende mandag.

Samtidig slår vel lover og forskrifter fast, at det er bilføreren som har ansvar for at bilen er skodd slik føret krever. M.a.o. kan du lett komme i den situasjon at du kan velge mellom å bli straffet for ikke å ha utstyrt bilen forsvarlig, eller å bli bøtelagt fordi du er en ansvarsfull bilist og bruker nødvendige hjelpemidler som piggdekk eller kjettinger etter en dato som er grepet ut av lufta.

For det er den. Påsken kan komme tidlig eller sent. Bestemmelsen om at piggdekkene skal av senest første mandag etter 2. påskedag, tar ikke hensyn til årstiden og føreforholdene. Den krever derfor et modererende tillegg. Dette er en sak for NAF, Bjørn Loge.

Men i år har altså utrykningspolitiet innsett galskapen og gitt henstand. - Med dagens føreforhold, er det lurt å beholde piggdekkene på, sier UP-sjef Odd Reidar Humlegård til NTB. Og skal vi tro værmeldingene, blir det nødvendig å la dem sitte på en god stund framover.

Så får vi bare håpe at vi ikke treffer på en overivrig lovens håndhever når vi kjører med pigger på en tørr og bar hovedveg. For her jeg bor, er det full vinter og vinterføre. Ja, så sent som i dag var det så glatt at en gravemaskin med belter mistet veggrepet og kom skliende ned bakken før føreren fikk bremset med grabben.

Jammen sa jeg sommerføre.

Harald Fæste vant

Seileren Harald Fæste fra Drøbak vant i påsken verdens største regatta for optimistjoller, kan ØBs nettside, badebyen.no, fortelle. Klubbkameraten Hermann Tomasgaard ble nummer fire.

Regattaen Lake Garda Meeting fant sted på Gardasjøen i Italia og hadde totalt over 1000 deltakere fra 30 land. Før konkurransene hadde den norske og den svenske deltakergruppen en fire dagers felles treningsleir. Den ser ut til å ha båret frukter.

lørdag 22. mars 2008

Bakholdsangrep fra Kong Vinter

Foto: Kow d.e. 210308 ©
Klikk på bildene og se større versjon

Slik så det ut utenfor da vi åpnet utgangsdøra i går morges. Et bakholdsangrep fra Kong Vinter.Vakkert, men upraktisk for den som skal ut og kjøre bil et stykke.

Kong Vinter har hatt en dårlig sesong. Derfor slo han tilbake straks sjansen bød seg. Akkurat i det vi var uoppmerksomme og vendte ryggen til, innførte han vinteren på ny. Ikke bare ble det kaldere, men vi ble også begravd i snø.

Skjønt, ikke akkurat vi da, men krokusen, påskeliljene vi hadde plantet ut og en rekke andre vekster som i overdreven optimisme har strukket sine vannholdige stilker opp i vårsola uten å ta i betraktning at antall grader skulle nærme seg -10.Foto: Kow d.e. 210308 ©

Slikt vær kan godtas i januar og februar, men i mars føles det som et bakholdsangrep. Selv den som heter Winther kan unnvære slike overraskelser.

I dag har jeg måkt gårdsplassen. Unødvendig? Ville det smeltet av seg sjøl? Ja, selvfølgelig - en eller annen gang før St. Hans, men snøen lå så dypt at jeg i går hadde problemer med å kjøre ut av gårdsplassen. For å komme opp bakken utenfor huset, måtte vi ta rennefart fra nederst i vegen. Og da vi kom hjem i går kveld, måtte vi forsere en ganske høy brøytekant med steinharde is- og snøklumper.

Heldigvis har vi ikke lagt om til sommerdekk. Fristelsen var stor noen dager, men vi valgte det sikre framfor det behagelige - og miljøvennlige. Og takk for det. I går var vi på hyttebesøk i Sverige. Vi gikk en tur i blåsten og holdt på å fryse både det ene og det andre av oss. Og på vegen hjem måtte vi passere flere områder hvor snøen hadde føyket sammen. Der var det glatt. Brått og uventet. Så takk til piggdekkene for at vi holdt oss på vegen.

Kall gjerne det hele en siste krampetrekning fra Kong Vinters side, men føl deg ikke for trygg. Den luringen kan ha mer på lager. Jeg husker at det en gang snødde 1. mai.

Nei, vinteren er nok ikke slutt.

onsdag 19. mars 2008

Late dager i Drøbak

Foto: Kow d.e. 160308 ©
Klikk på bildet og se større versjon.

Drøbak kan brukes til så mangt. Til å flanere i. Til å handle i. Og til å fiske i. Blant mye annet. Her prøver noen fiskelykken i vårsola sist søndag. Mange innvandrere fisker fra bryggekantene ved Oslofjorden. At ikke flere med norsk bakgrunn prøver å drøye matbudsjettet på denne måten, er merkelig. Man skulle tro at både unge og gamle ville føle seg tiltrukket av spenningen - og muligheten til å få fersk fisk på matbordet.

Drøbak ikke laget for kjempebusser

Foto: Kow d.e. 150308 ©
Klikk på bildet og se større versjon.

Slike enorme busser kjører i de trange gatene i Drøbak. De representerer en kolossal belastning på mennesker, bygninger og gategrunn. Dessuten spyr de ut store mengder eksos. Ikke bare når de kjører, men også når de går på tomgang mens de står på Lehmannsbrygga.

Bussene har vokst betraktelig siden den spede begynnelsen. At Drøbak ikke er bygd for trafikk med så store kjøretøyer, er innlysende. De er for brede for gatene, for lange for svinger og kryss og for tunge. Selv om man hadde kunnet beholde Lehmannsbrygga som snuplass, burde så store busser ikke kjørt i Drøbak sentrum.

Enkelte mener at bussen i framtiden bør kjøre opp eller ned Jørnsebakken og Vestbyvegen og over Sogsti. Da trenger den ikke å snu.

Men busser på denne størrelsen kan ikke kjøre i Jørnsebakken. Uansett om bakken blir envegskjørt.

Kjempebussene må ha endeholdeplass utenfor Gamle Drøbak.

Løsningen på problemet er: Mindre busser, hyppigere avganger og park-and-ride-plasser utenfor sentrum. Og busstraseen i sentrun bør som DrøbakNotater tidligere har foreslått, være: Ned Lindtruppen, bort Nils Carlsens gate, forbi Hospitalet og Kirken, bort Kirkegata, langs med Torget, ut Torggata og opp Lindtruppen.

Hvis busspendlerne sørpå får små matebusser og park-and-ride, får de et bedre tilbud enn i dag. For mange er det en lang spasertur fram og tilbake til Lehmannsbrygga.

Å bruke plassen ved Tollboden eller Hamborgbrygga som framtidig snuplass er en dårlig idé - både for beboerne i området og miljøet generelt. Bussen er en stor forurenser. Fort inn, fort ut er derfor det eneste prinsippet som holder. Hvileplass bør sjåførene få utenfor sentrum. F.eks. på Holter.

mandag 17. mars 2008

Nøtteliten på Skorkeberg

Foto: Kow d.e. 060308 ©
Klikk på bildet og se større versjon.

Vi har fått en ny venn. En liten vakker en med stor, flott, buskete hale.

Det var vårt barnebarn, Marie, som oppdaget den først. Den hang rett utenfor kjøkkenvinduet og forsynte seg av fuglematen.

Det vil si av brødskalkene som ligger inne i en ramme med netting. Særdeles vanskelig å få tak i, men Nøtteliten har ikke latt seg avskrekke. På bildet studerer han matfatet før han henger seg med hodet ned og gnager så godt han kan for å få tak i brødet gjennom nettingen. Maten forsvinner, og jeg må stadig fylle på.

Nå er den hos oss hver dag. Flere ganger om dagen. Når vi sitter ved kjøkkenbordet og spiser frokost, ser den forskende på oss, men den er ikke redd lenger. I alle fall ser det ikke slik ut, for den spiser ufortrødent til den han fått i seg det den vil ha.

Bildet er tatt fra kjøkkenet med vinduet igjen. Det er derfor ikke helt skarpt, men klikker du på bildet, blir det tydeligere.

Gamle Svodastigr skole

Foto: Kow d.e. 160308 ©
Klikk på bildet og se større versjon.

Gamle Svodastigr skole - som skolen hette da den ble tatt i bruk - ligger øde og forlatt med gjenspikrede vinduer og tom skolegård.

Skolen ble tatt i bruk i 1910 hvis vi skal tro årstallet som står over inngangen på gamle bilder. Christian Hintze Holm mener imidlertid i Frogn Bygdebokverk, bind IV, at skolen ble "tatt i bruk som bygdas største skole" i 1912.

I 1975 ble jeg ansatt som rektor på Sogsti skole, som den hette da, men tiltrådte aldri. Jeg ble rektor på Heer skole i stedet. Det skjærer meg likevel i hjertet å se skolen i dens nåværende forfatning.

Snart skal det bygges boliger på området. Det gjenstår bare at utbygger lager en utnyttelsesplan som ikke presser altfor mange mennesker sammen på et begrenset areal.

Borte blir et snart 100 år gammelt kulturminne. Tenk hvilket fint kulturhus dette bygget ville vært.

Altfor mange av Frogns politikere de senere år har hatt altfor lett for å selge først, og tenke etterpå.


søndag 16. mars 2008

Strålende vårdag i Drøbak

Foto: Kow d.e. 2008 ©
Klikk på bildet og se større versjon

Sola vekker opplevelsestrangen i oss. Noen reiser på fjellet, andre trekkes mot sjøen ved påsketider. Opplevelsene er ikke forbeholdt dem som har hytter og hus som de kan tilbringe påskedagene i. Noen tar seg en tur på sjøen, selv om sjølufta kan være skarp. Vi har en ekstremt tidlig påske i år. Og andre tilbringer rett og slett en dag eller flere i sjøkanten.
Mange valfarter til Drøbak. Her er det vårliv og stemning - og parkeringsplasser. Og skulle Bankløkka og de andre sentrumsnære plassene være fulle, er det ikke avskrekkende langt til Seiersten. I alle fall ikke for den som allikevel er ute for å gå seg en tur og nyte freden og stemningen i vår perle av en "sørlandsby". Rett utenfor Oslos bygrense.

15. mars var en vakker vårdag i Drøbak. Litt skarp vind og kaldt i skyggen, men i sola var det vår. Både for mennesker og vegetasjon.

I Badehusgata, på Tamburbakken og flere andre steder i Drøbak sentrum og "forstedene"stod krokusen i fullt flor. I hagene var folk i gang med våronna og i sentrumsgatene nøt folk solskinnet. Riktig mange var ute og nøt det flotte våværet i et Drøbak som viste seg fra sin beste side, og skal vi trekke en slutning på grunnlag av de mange bilene på Bankløkka, må det bli at det var mange tilreisende blant de solslikkende fotgjengerne.

Det var frimarked på Torget, mange mennesker i båthava og mange som spaserte i gater og smug for å suge inn den gode stemningen. Trolig ble det en og annen krone på de næringsdrivende også.

På "Redaktør Aage Hansens Promenade stod en ødelagt krukke i idyllen og minnet om at ikke alle stod like heldig plassert da den sosiale intelligensen ble utdelt.

Krokusen lever et farefullt liv

Foto: Kow d.e. 150308 ©
Klikk på bildet og se større versjon.

Krokusen i Skorkebergåsen gjemmer seg blant Ulvespirea og Gravmyrt. Årvisst blir den spist av rådyr så å si før den har fått sprunget ut.
Også de gule krokusene blir rådyrføde. Myten om at rådyrene ikke spiser gule blomster, er bare - ja, en myte. Så hvis du har satset på gule blomster for å få ha dem i fred, har du nok satset på et tapskort.

fredag 14. mars 2008

Fylkesmannen vil ikke ha brannstasjon på Haug

Fylkesmannen vil ikke ha brannstasjon på Haug Nordre. Alternative plasseringer må vurderes, sier han i følge Amta.

Bra. Framdriften i planarbeidet for ny, felles brannstasjon er preget av at brannsjefen presser på. Men det har gått for fort i svingene. Politikerne har latt seg stresse.

En leieavtale på Haug vil føre til at de samarbeidende kommunene betaler mange millioner i leieutgifter. Penger som forsvinner uten at kommunene sitter igjen med faste verdier.

Det er behov for ny brannstasjon. Den bør kommunene bygge og eie slik at de blir sittende igjen med de verdiene de betaler for.

Vi får håpe at Fylkesmannen ikke gir etter selv om brannsjef Ole Bjørn Kaasa beskylder ham for ikke å ha satt seg skikkelig inn i saken.

At man har somlet bort mye tid, unnskylder ikke at man gir seg inn i dårlige forretninger.

Tegneseriemuseet til Drøbak?

Foto: Kow d.e. ©
Klikk på bildene og se større versjon.
Museumsbestyrer Stein Barli håper at Tegneseriemuseet i Norge kan flytte inn i Askautrudgården. Sammen med FredrikStabel og AvisTegner nes Hus vil det utgjøre et kompetant tegnefaglig miljø.

I turistsesongen kan Drøbak trenge en folkelig, upretensiøs uteservering. Ikke minst etter at "Molle" har lagt ned. Askautrudhuset har en pittoresk bakgård som riktig utnyttet kan bidra til et trivelig utemiljø både for museumsbesøkende og andre.

Mens noen har valgt å stå på sidelinjen og furte, er Follo Museum og Fredriks Stabel og AvisTegnernes Hus i ferd med å utvide virksomheten og samarbeidet. Tegneseriemuseet i Norge har seriøse planer om å flytte fra Hadeland til Drøbak for å bli en del av et større tegnefaglig miljø.

- Den mest optimale løsningen hadde vært at Tegneseriemuseet får lokaler i Askautrudgården, sier museumsbestyrer Stein Barli til Amta. Han peker på at det også er aktuelle lokaler i Son.

Askautrudgården lyder som et perfekt alternativ. Denne sjansen må Drøbak ikke gå glipp av. For miljøets skyld bør Tegnesieriemuseet ligge her.

Et kompetent museumsmiljø kan forhåpentlig bidra til å bringe avistegnerne og familien Stabel inn i folden igjen. Vi har bruk for både gallerier og museer.

Er det ingen med autoritet som kan påta seg rollen som megler og få antagonistene til å snakke sammen?

Frogn vgs: Rykter om høye krav skremmer bort søkere

Frogn videregående skole har færre søkere til enkelte studietilbud enn forventet.

- Det kan skyldes at det har ryktes at man må ha høy snittkarakter for å komme inn i Frogn, sier studieinspektør Brit M. Helle til ØB. Hun mener at det kan ha fått enkelte til å la være å søke.

Nedgangen rammer bl.a. idrettsfag. Formgivning klarer seg bra, mens service og samferdsel sliter her som ved andre skoler, sier studieinspektøren.

I følge ØB hadde Frogn vgs i fjor 589 søkere til 576 plasser, mens det i år er 604 søkere som vil inn på de 651 plassene som skolen har.

torsdag 13. mars 2008

Beslutninger som alle kan være enige i

Herr Redaktør.

Jeg ser at De er kritisk til at Frogns Formannskap har vedtatt at det både er fornøyd og ikke fornøyd i den saken som angår Legevakten i Follo.

Dette er ikke kritikverdi, men genialt, herr Redaktør. Tenk hvor megen ståk og kjevl vi kunne unngått hvis alle hadde handlet som det stedlige Formannskap. Og hva ville vi ikke kunne ha unngått dersom Formannskapet hadde kommet på denne geniale tanke tidligere.

Ta nu Holtskogen som et eksempel. Hvis Formannskapet, og senere Kommunestyret, hadde vedtatt at der primært skulle bygges ut, men at der alternativt ikke skulle bygges ut, ville jo alle hatt grunn til å være fornøyde. Hvilket alternativ der skulle være primært, og hvilket sekundært, skulle man nok kunne enes om. Ettersom de er likeverdige og begge giver uttrykk for formennenes oppfatning, kunne man for eksempel noen ganger skrive det ene først, og andre ganger det annet. Alt for å unngå uenighet og antagonisme.

Og når det gjelder bruken av den såkalte NOROL-tomten, eller Hamborgbryggen som den rettelig heter, kunne Formannskapet elegant løst saken med en beslutning i fem likeverdige ledd: 1. Tomten skal ligge brakk, slik den nu ligger. 2. Drøbak Brygge får tilbake tomten. 3. Drøbak Brygge får ikke tilbake tomten. 4. Kommunen gir noen andre anledning til å bygge på tomten. 5. Kommunen bygger selv på tomten.

I og med at dette er likeverdige vedtak som alle er fattet enstemmig, og som gjelder samtidig, er det vanskelig å se at noen ikke har fått sitt ønske oppfylt. Alle kan derfor være fornøyde og vel forlikte.

Det er altfor megen uenighet i det lokalpolitiske arbeide. Den vei som Frogn formannskap har slått inn på ved sitt dobbelte vedtak om Legevakten, er en banebrytende løsning på denne ufruktbare og helt unødvendige uenighet.

Derfor bør De holde deres sarkasmer for Dem selv, herr Redaktør. Takk heller Formannskapet for at det går foran og viser vei.

Deres, tross alt meget forbundne,
Drøbaksbeboer

Follo legevakt: Formannskapet ikke fornøyd, men alternativt fornøyd likevel

Formannskapet er ikke fornøyd med forslaget til samarbeidsavtale mellom Follokommunene og Aker universitetssykehus om styring av Follo legevakt.

Bente Bjerknes-Haugen mente på vegne av KrF at ”Målsettingen om å etablere et felles akuttmedisinsk mottak er ikke oppfylt. Ei heller den beskrevne visjon om ”en gang ett sted”. Hun ville derfor forhandle fram en ny avtale som er mer i samsvar med den opprinnelige målsettingen. Dette sluttet formannskapet seg til.

Men samtidig vedtok det at ”Rammeavtale og ytelsesspesifikasjon godkjennes og legges til grunn for samarbeidet med Aker Universitetssykehus (AUS).” Altså den avtalen som ikke oppfyller målsettingen.

Ordførermøtet gis fullmakt til å foreta mindre ikke prinsipielle endringer i avtalen dersom det blir nødvendig etter kommunestyrenes behandling av saken, har formannskapet vedtatt.

Det er greit at man vil ha et sekundært synspunkt klart hvis det primære ikke skulle få tilslutning fra de andre kommunene, men man kan ikke i samme vedtak både si at målsettingen ikke er oppfylt, og at rammeavtalen godkjennes bare ordførermøtet ikke gjør store, prinsipielle endringer. Frogn ønsker jo store prinsipielle endringer. Nemlig en ny avtale.

Nåværende Follo legevakt IKS avvikles fra 01.06.08 eller så snart det praktisk lar seg gjennomføre.

Formannskapet mener at åpningstiden for legevakta ikke skal utvides. Hvorfor er vanskelig å forstå. Legene er motvillige, men publikum vet at det er vanskelig å få hjelp fra primærlegene stenger til legevakta åpner klokka 18.00.

Som hittil gjelder det å passe på at man ikke brekker beinet eller får hjerteinfarkt klokka 1700.

mandag 10. mars 2008

Kjell Aukrust i Fredrik Stabel og Avistegnernes Hus


Tegningen over mottok jeg fra Kjell Aukrust i 1964. Uhøytidelig, upretensiøs - og typisk Aukrust.

Det var Trangt om plassen i Fredrik Stabel og AvisTegnernes Hus da Aukrustutstillingen ble åpnet lørdag, forteller Amta. Det var forsvarssjef Sverre Diesen som foretok den høytidelige åpningen.

Styreleder Jorunn Holter sa under åpningen at galleriet "føler en svak medvind". Ja, da gjelder det å manøvrere slik at vinden bærer båten framover.

Pris til Kreul og blomsterkrukker på sjøen

Drøbak Øl- og Spedserforening har gitt Glædesprisen til blomsterelskeren og gledesprederen Rudi Kreul, forteller Amta. Han "glæder" oss med hagen på Tamburbakken og med vakre blomsterbeplatinger på "Redaktør Aage Hansens Promenade" og ellers rundt omkring i båthavna.

Samtidig som Kreul får den høyst fortjente prisen, har noen knust flere av blomsterkrukkene han bruker i Båthavna, og kastet andre på sjøen.

Det er i grunnen rart at det ikke har skjedd for lenge siden, for det finnes mennesker som mangler sosial intelligens og kreative anlegg og derfor må uttrykke seg gjennom ødeleggelser. Slike ødeleggelser er tegn på åndelig fattigdom og sosial tilbakeståenhet.

Politiet bør finne de skyldige og la dem betale regningen. Det er det eneste språket ødeleggerne forstår.

Hus, borevann og "naturbaserte" kloakkløsninger på Bergerhøgda

Det skal bygges boliger i nordre Frogn, nærmere bestemt på Bergerhøgda, kan Amta fortelle. Arbeiderpartiets gruppeleder, Svein-Erik Moen, mener at planen må ønskes velkommen. Han tror at de fleste partiene er enige om det.

Ja, man kan jo håpe. Men dette er formodentlig også turområdet eller smultronstället til noen, så vi kan vel ikke helt utelukke en tradisjonell "folkeaksjon" når planene blir kjent.

Personlig synes jeg at det er greit at folk får et sted å bo, men jeg er betenkt over at feltet skal forsynes med "borevann" og at kloakken skal håndteres ved "naturbaserte" løsninger.

Ukontrollerte uttak av borevann senker etter hvert grunnvannstanden på utsatte steder, og "naturbaserte" kloakkløsninger fører til grunnforurensning.

Dette er ikke kjente eller spesielt følbare problemer i dag, men hvordan vil utviklingen være når stadig flere tar slike løsninger i bruk? Det er ikke ulovlig å være føre var.

Eik i Ekevegen

Foto: Kow d.e. 2008 ©
Klikk på bildet og se større versjon.

Det er mange fine trær i Drøbak. DrøbakNotater har tidligere brakt bilde av den majestetiske, fredede Sogstieika. Den flotte eika vi bringer bilde av ovenfor, står i Ekevegen på Sogsti.

Ekevegen er forøvrig et interessant navn. En eke er en robåt. En ek eller eik er et tre. Vegen burde derfor hete Ekvegen eller Eikvegen. Ordet gran ender også på en konsonant, men man ville neppe kalle Granvegen for Granevegen. Derimot ville det ikke være unaturlig å bruke en avlastnings-e i navn som Orevegen og Bjørkevegen. Skjønt, Bjørkvegen fungerer vel også. Ospvegen derimot klarer seg godt uten e. Hvis imidlertid Askvegen blir Askevegen. får navnet ny betydning.

Dette er ikke lett. Det gjelder å holde tunga rett i munnen.

For å oppsummere: Ekevegen er altså oppkalt etter eke- eller eiketrær som det flotte treet vi bringer bilde av ovenfor. Ikke etter robåter.


fredag 7. mars 2008

Mer tvilsom mat

At restaurantene aldri lærer.
Nå er et nytt spisested i Drøbak tatt av Mattilsynet for bruk av tvilsomt kjøtt.
Spisesteder som ikke følger matforskriftene til punkt og prikke, sager av den greinen de selv sitter på.
Dessuten ødelegger de for utelivsbransjen i Drøbak.
Etter hvert som flere blir tatt for å slurve med renhold og uidentifiserbart eller tvilsomt kjøtt, tenker folk selvfølgelig: Mon tro om det er noe muffens her. Da rammer det også de uskyldige.
At mistanken om tvilsom mathygiene etter hvert går ut over omsetningen i bransjen, kan det ikke være tvil om.
Drøbak markedsfører seg som turist- og utelivssted. Et dårlig rykte har stedet ikke råd til.
Det er prisverdig at Amta er våken og forteller hvem som fusker. Åpenhet gir dem som vil lure oss, færre muligheter til å lykkes.
Matsikkerhet og hygiene er alfa og omega i restaurantbransjen. De som ikke forstår - eller vil forstå - det, bør finne noe annet å gjøre.

Moen leder arbeidet med Hamborgbrygga

Formannskapet har nedsatt den arbeidsgruppa som skal fremme forslag om bruken av Noroltomta - eller Hamborgbrygga som den rettelig heter.

Svein-Eirik Moen fra Arbeiderpartiet skal lede gruppa. Øvrige medlemmer er Stein Søyland (Frp), Like Stokholm (V), Even Granberg (SV) og Owe Prebe (H).

Gruppa skal være hurtigarbeidende. Foruten å ta i betraktning de innspillene som er kommet, skal arbeidsgruppa ta kontakt med foreninger og interesseorganisasjoner i lokalsamfunnet.

DrøbakNotater har et råd med på vegen: Tenk helhet, tenk åpenhet og tenk tilgjengelighet.

Et skritt nærmere hump i Vestbyvegen

Det blir fartshump i Vestbyvegen. Hvis trafikken er stor og farlig nok. Formannskapet fulgte ikke rådmannens formalistiske forslag om at saken først måtte innpasses i prioritetsplanen. "Det blir litt vel byråkratisk og høl i hue", uttalte Høyres Dagfinn Danielsen i følgeAmta. Det er så sant som det er sagt.

Men politikerne vil ha fartsmålinger først. Hva nå det skal tjene til. Det er ikke gjennomsnittsfarten som dreper. En og annen uberegnelig råkjører er nok til å skade barn som er henvist til å bruke vegen.

Humpen burde derfor vært bygd snarest. Nå må redde foreldre og utsatte barn vente til juni. Hvis fartsmålingene overbeviser politikerne. I motsatt fall blir det vel ingen hump. Dette er å balansere på grensen til det uforsvarlige.

Bakgrunnen for saken er at en innbygger i området er redd for å sende ungene ut på vegen og derfor har skaffet midler til tiltaket.

DrøbakNotater har tidligere talt varmt for at fartshumpen bygges straks - enten av kommunens mannskaper eller av innkjøpt hjelp. Nå krysser vi fingrene og håper at ingen uhell eller ulykker skjer mens politikernes ønske om fartsmålinger settes ut i livet.

torsdag 6. mars 2008

En særdeles uheldig uttalelse av Thore Vestby

Østfold fylke trenger nytt sykehus. Etter mye om og men er man kommet fram til en lokalisering som politikerne har klart å bli enige om. Nå kjemper de for å få realisert planene. Men helsemyndighetene lager stadig vanskeligheter.

I denne situasjonen tramper Frogns ordfører, Thore Vestby, inn på banen, og ber om ny lokalisering. Det er for langt for folk fra Follo å reise til Kalnes i Sarpsborg, mener han i følge NRK Østfold. Hvis Follofolk skal bruke sykehuset, bør det ligge nærmere Follo.

Thore Vestby forstår antakelig ikke hvilken skade han gjør. Nå har Follosykehuset nettopp forsvunnet i tåkeheimen, og da finner Thore Vestby tiden inne til å stikke kjepper i hjulene for nytt sykehus i Østfold. Uttalelsene hans er selvfølgelig gefundenes fressen for dem som ikke ønsker noe nytt sykehus. Eller ønsker å få det utsatt inn i en usikker framtid. Og dem er det en del av.

En ny lokaliseringsdebatt vil skyve byggingen av nytt sykehus i Østfold ut i det uvisse. Hvem er tjent med det? Ikke befolkningen i Østfold. Og ikke befolkningen i Follo heller.

Det er ikke avskrekkende langt fra Follo til Sarpsborg, og vegene er usedvanlig gode. Og hvis man skulle flytte sykehuset nærmere Follo, ville jo folk fra Haldendistriktet og Indre Østfold få lengre veg. Er det bedre? For meg lyder det som kynisk egoisme.

Folloordførerne burde gå sammen og få fart på byggingen av nytt sykehus på Kalnes i Sarpsborg. Det vil tjene befolkningen i Østfold - og Follo.

Thore Vestbys utspill er en beklagelig avsporing som kan få meget uheldige konsekvenser.

Vi får håpe at Helse Sør-Øst vender det døve øret til.

søndag 2. mars 2008

Hva skal Noroltomta brukes til?

Rådmannen vil at politikerne skal drøfte hva Noroltomta skal brukes til, hvem som bør sitte i den arbeidsgruppa kommunestyret har vedtatt og hvordan den videre prosessen bør legges opp.

Den bebyggelsesplanen for området som Drøbak Brygge AS utarbeidet, er godkjent og området er avsatt til næringsformål. Rådmannen vil ha avklart om området skal utvikles i samsvar med planen, eller brukes til andre formål.

Kommunestyret har vedtatt at ”Det nedsettes en arbeidsgruppe for å se på Noroltomta som utarbeider forslag til detaljerte føringer for utvikling av området. Området må være åpent for allmennheten. Det bør omfatte næring/servering, gjestehavn for 50 båter, og fasiliteter for båtfolket. Lokaler for en eller flere frivillige foreninger kan være en del av løsningen hvis de påtar seg å drifte en gjestehavn.”

Det ryddigste ville vel nå være at arbeidsgruppa nedsettes i formannskapets møte onsdag den 5. mars, og at gruppa får tid på seg til å lage et idénotat som formannskapet og kommunestyret så legger til grunn for sin drøfting av saken. Deretter fremmer rådmannen forslag til vedtak.

Enklere og mer ryddig kan det neppe gjøres, ogunder arbeidet bør gruppa ha et sideblikk til de øvrige kommunale sjønære områdene slik at de planene som lages, ikke løsrives fra sammenhengen de skal fungere i.

Follolensmennenes skjebne i Stortinget

I morgen spør stortingsrepresentant Andre Oktay Dahl (H) hva justisminister Knut Storberget vil gjøre for å sikre at Follo ikke mister nærpolitiet.

Bakgrunnen for spørsmålet er den omorganiseringen Follo politidistrikt har varslet. 10 lensmannskontorer legges ned og politidistriktet deles i tre regioner.

Nyordningen er klassifisert som prøveprosjekt og skal evalueres etter mindre enn ett år, forteller Amta.

Omorganiseringen begrunnes med ønske om økt innsats mot organisert kriminalitet og med "signaler" gitt fra Stortinget, påpeker Oktay Dahl. Sannheten er imidlertid at det er budsjettsituasjonen som er årsaken.

Blir omorganiseringen gjennomført, vil det forebyggende arbeidet lide.

Oktay Dahl mener at omorganiseringen er i strid med Stortingets forutsetninger. Å legge ned 10 lensmannskontorer, flere i store kommuner med befolkningsvekst, er ingen "justering", men en rasering av det forebyggende arbeidet som politiet skal drive, hevder han.

Så får vi høre hva justisministeren sier.

Aftenposten på vidvanke
Foto: Kow d.e. 020308 ©
Klikk på bildene og se større versjon


Det kan ikke være mange abonnenter på Sogsti som har fått Aftenposten i dag. Avisenne ligger slengt langsmed vegen.

Dagens utgave av Aftenposten kanter Sogstivegen fra Rånås nesten fram til bensistasjonen på Ullerud. Det må være et hundretalls aviser som ligger spredt i vegkantene.

Det ser ikke vakkert ut, og det er vanskelig å forstå at noen kan ha mistet så mange aviser uten å legge merke til det.

Hvis ikke avisene skal gå i stykker og papiret spre seg enda mere ut over, må det ryddes umiddelbart.


Foto: Kow d.e. ©

Avisene lå tett i tett -- noen steder på begge sider av vegen. Utenfor Tverrkjegla var det spesielt ille.

lørdag 1. mars 2008

Busser på 15 meter for store for Drøbak!

Drøbak er ikke egnet for moderne busser. De er for lange og for tunge. De ødelegger gatene, fortauene og bygningene. Og de er til hinder for en normal trafikkavvikling. Til og med fotgjengerne føler seg truet.

"15-meterne er ikke farlige" svarer Norgesbuss. Riktignok kan de være litt vanskeligere å kjøre enn vanlige 12-metere, men det går over - med kursing og øvelse.

Bussene er "lovlige og registrerte", sier driftsdirektør Willy Johansen i Norgesbuss til ØB.

Det tviler vi ikke på. Men vi er sterkt i tvil om vi bør ha slike busser kjørende gjenom Storgata i Drøbak. Lag en kjørering inn Niels Carlsens gate, bort Kirkegata og ut over Torget og Torggata, slik DrøbakNotater har foreslått, og velg busser som passer til disse gatene og svingene.

Det er Drøbak best tjent med.


Verneplaketten til Ringgården

Verneforeningen har gitt Verneplaketten 2007 til Ingrid Stange og Ole Jacob Sunde som belønning for at de har pusset opp Ringgården. Både hovedhuset og uthuset har fått en overhaling.

Ringgården er en staselig trebygning med en unik beliggenhet. Bygningen og hagen tar seg spesielt godt ut fra sjøen. Sett fra land kommer verken huset eller hagen til sin rett. Området er for trangt til at man får tilstrekkelig avstand og oversikt.

Huset utgjør et verdifullt bygningsinnslag i miljøet rundt Ringeplan og ved Badeparken og er en av Drøbaks arkitektoniske perler.


Forsvinner slammet fra deponiet?

Havner møkka som Oslo dumper ved Malmøykalven der den er ment å skulle havne, eller fraktes den avgårde med vannet? Havner den f.eks. i Frogn?
Nei, slammet ligger der vi har lagt det, sier dumperne.
Det gjør det ikke! svarer kritikerne som har undersøkt saken med ekkolodd. Mye av det som er sluppet i sjøen, er borte fra deponiet.
Dette er ingen Nesoddensak. Forurensningen av fjorden angår like mye oss som bor i Frogn.
Hvor er alle tale-og skriveføre naturvernere som bor på våre kanter?
Ser de ikke alvoret?
Straks etter påske skal Norges Geologiske Undersøkelser og Statens forurensningstilsyn sammen foreta en ekkoloddmåling av deponiet.
Hva gjør myndighetene hvis det viser seg at deler av slammet har spredd seg?
Forhåpentlig stanser de deponeringen. Men hva med det slammet som allerede er på gale veger?
Deponeringen i fjorden er et eksperiment som aldri burde vært satt i gang.