torsdag 29. november 2007

Tomgangskjøring forbys i Drøbak

Stein Søyland fra Fremskrittspartiet har foreslått at det skal bli forbudt å kjøre på tomgang mer enn ett minutt i Drøbak. Den som overtrer forbudet skal straffes med bøter. Dette har flertallet i formannskapet sluttet seg til.

Det er et godt vedtak – selv om det må innrømmes at forslaget kommer fra uventet hold.

Hvis det – mot formodning – skulle være slik at formannskapet ikke har hjemmel for å fatte et slikt vedtak, må saken tas opp med rett myndighet. Realiteten er viktigere enn formalitetene og prestisjen.

Det bør være forbudt å la motoren gå på tomgang, vedtaket bør iverksettes snarest, og vi billister bør skjerpe oss!

w

2 timer gratis parkering på Bankløkka

Formannskapet i Frogn går inn for to timers gratis parkering på Bankløkka. Samtidig økes parkeringsavgiften for de som parkerer lenger enn to timer.

Utvidet gratis parkering gir folk en rimelig sjanse til å handle og besøke frisøren eller tannlegen uten å måtte være redd for å få bot. Det er bra.

At de som står lenger enn to timer, må betale mer kan vise seg å være en bommerang. Bankløkka er uegnet til langtidsparkering. Prisen bør derfor avskrekke pendlere og andre som setter fra seg bilen for å bli borte hele dagen. Men prisen for kortere parkering ut over to timer må ikke være slik at turister og andre unnlater å besøke Drøbak.

Vi bør stimulere til økt turisme. Da må vi ikke se oss blinde på noen fattige kroner i overskudd. Hvis det da i det hele tatt blir overskudd. Vinninga kan lett gå opp i spinninga.

w

Ja til idrettspark på Seiersten

I forslaget til budsjett for 2008 har det nye politiske flertallet i Frogn kommunestyre avsatt 80 millioner kroner over en treårsperiode til utbygging av Seiersten idrettspark

Flertallet varslet i formannskapet at det ikke ser bort fra at utbyggingen må skje trinnvis. Noe lederen for plankomiteen, Frogn Høyres Dagfinn Danielsen, i følge "Amta" frarådet på det sterkeste.

Til journalist Tore Kubberød i "Østlandets Blad" har Danielsen tidligere sagt at de økonomiske og praktiske betenkelighetene som er kommet til uttrykk, ikke bør hindre utbygging av idrettsparken. Problemene kan løses.

Trafikkavviklingen må kunne løses sammen med Statens Vegvesen som må bære den vesentligste delen av utgiftene Hvis ikke blir idrettsparkutbyggingen så dyr at den ikke kan gjennomføres. Det er imidlertid mulig å søke om midler.

Danielsen er ikke enig i at en realisering av planene vil frata Drøbak skole viktig uteareal, bl.a. en akebakke. Bakken er inne i planene. Dessuten vil kunstisbanen, svømmehallen, kunstgresset og alt det andre, være en berikelse for skolene, sier han.

Det har han selvfølgelig rett i. Drøbak og Seiersten skoler blir nærmeste naboer til smørøyet.

Og trinnvis utbygging eller ikke. Idrettsparken er et ypperlig tiltak. Det er bedre å bygge ut over tid enn ikke å få noen idrettspark i det hele tatt. Her gjelder det å la all prestisje fare. Det burde ikke være vanskelig.

w

Frognbudsjettet 2008: Flertallet viser muskler

Flertallet i Frogn formannskap er blitt enige om forslag til budsjett for 2008. Flertallforslaget er utarbeidet av samtlige partier unntatt Høyre.

Av saker som er tilgodesett, kan nevnes: Barnehager, kirke på Trekanttomta, idrettspark på Seiersten, boliger for senil demente og psykiatriske pasienter, tekniske anlegg, utvikling av Noroltomta, kulturskolen, snøkanoner, biblioteket og opera på Oscarsborg.

For å kunne finansiere disse tiltakene har flertallet gått inn for kutt i de generelle rammene og økning av skatteanslaget.

- Når vi vedtar så mange store prosjekter og investeringer, kan andre områder måtte lide. Skal dette budsjettet gå rundt, må vi finne innsparinger. Det ønsker vi å vise innbyggerne, uttalte Knut Erik Robertsen. (Ap) i følge Østlandets Blad.

Dette lyder oppløftende. Administrasjonen får en tøff jobb med å finne innsparinger som ikke medfører altfor store ulemper og smerter for kommunens innbyggere. Det er ikke mulig å gjøre alle til lags - hele tiden. Å ta upopulære avgjørelser er en viktig del av det kommunale selvstyret. Her viser det nye flertallet muskler. Det er slik det skal være.

w.

onsdag 28. november 2007

Noroltomta

Frogn formannskap har vedtatt at kommunen skal stå for utbyggingen på Noroltomta i Drøbak. Det er et fornuftig vedtak.

At kommunen har innrettet seg slik at den må betale vel 2 millioner kroner for å kunne disponere sin egen tomt, er imidlertid meget kritikkverdig. Vi får håpe at de nye kommunestyrerepresentantene er mer forsiktige enn sine forgjengere med å overlate kommunal grunn i det sentrale Drøbak til private utbyggere. Utbyggere vil tjene penger. Kommunen skal ivareta fellesskapets interesser.

Nå gjelder det å finne ut hva det sjønære området i Drøbak sentrum bør brukes til. Rene boliger bør være utelukket, og publikum må ikke avskjæres fra sjøen. Først trenger vi en visjon. Så kan det bygges.

Og meget viktig: Det som bygges må passe harmonisk sammen med det Drøbak vi alle setter pris på. Noroltomta bør ikke bli utstillingsområde for ny arkitektur.

w.


Drøbak før i tiden: Leksikonomtale i 1921

Aschehougs konversasjonsleksikon fra 1921 beskriver Drøbak som "kjøpstad i Akerhus fylke paa østsiden av Kristianiafjorden, ved dens smaleste del". Drøbak hadde tre år tidligere 2310 innbyggere.

"Byen, som væsentlig bestaar av mindre træhuse med urelmæssige og trange gater, ligger opefter en brat li med bare fjeldknauser og sparson naaleskog," forteller leksikonet. "Drøbak var handelsplads før Kristiania anlagdes, og i begyndelsen av det 17. aarhundrede var det et vigtigt utførselssted for trælast. ... Innbyggertallet angives i 1796 til mellom 7 og 800."

"I 1842 fik Drøbak kjøpstadsrettigheter."

w.

Blir DFI tappet for spillere?

ØB kan fortelle at det er uro blant spillerne på DFIs A-lag i fotball. Klubben har ikke klart å skaffe ny trener, sportslig leder er på ferie, og det er for tiden ingen organisert trening. Spillerne som har fått fri en måned, føler usikkerhet framfor oppladningen til neste sesong.

Noen spillere har forlatt klubben og andre overveier bytte av klubb fordi det er for mye usikkerhet. Dessuten skal det i følge ØB vare misnøye med lønnsystemet som innbyr til forskjellsbehandling.

En klubb som er interessant for DFI-spillerne, er Follo. Stikker Follo av med draktene mens guttene fra badebyen bader?

Vi håper DFI har kontroll og vet hva de gjør. Vi vil ikke ha noen ubehagelige overraskelser!

w

BogBageri i Drøbak

Drøbak har alltid hatt en viss tiltrekningskraft på skrivende personer. Også i dag bor det en rekke mennesker i Drøbak og omegn som lever av det skrevne ord - eller skriver på si.

Noen av disse har satt hverandre stevne på Det Gamle Bageri førstkommende torsdag. Der kan publikum møte Vigdis Mo Johansen som utgir hobbybøker, Elisabeth Ulfsnes som skriver dikt, Gro Røsth som i år har utgitt en barnebok, Trond Hansen og Geir Stian Orsten Ulstein som er ute med romaner, Kari Osvold som utgir en bok om interiør, Cesilie Tanderø som skriver om vennskap i krisetider og den tidligere flyvertinnen, May Britt Lien, som byr på reisebeskrivelser.

Det er Kari Osvold og Cesilie Tanderød som står bak arrangementet BogBageriet som i følge ØBs nettsted www.badebyen.no , arrangeres for tredje år på rad.

w

søndag 25. november 2007

Bente fra Drøbak ute av Robinson

Så var det Bente Furus tur til å reise hjem. I kveldens episode av Robinsonkampen ble hun stemt ut. Hun gikk altså glipp av finalen.

Hadde hun klart å balansere lenger på planken ute i vannet, hadde hun skaffet seg immunitet og finaleplass, men hun gikk i vannet i dobbelt forstand.

Beklager utfallet, Bente, men du har ingen ting å skamme deg over. Du har gjort en god figur, og har vært en god ambassadør for Drøbak. Vel overstått.

w

Drøbak før i tiden: Lynsjestemning og hærverk mot den stakkars fru Bonsak

"En februarkveld i 1924 samlet hundrevis av mennesker seg utenfor Bonsakgården borte ved Hospitalet. En vindusrute gikk i knas, og den første stenen fikk følge av flere. Snart var det ikke et helt vindu igjen i 1. etasje. Med huiing og piping veltet mengden inn i værelsene, og knuste alt som kom i deres vei. Lysekroner ble revet i gulvet, speil ble knust, gardiner revet ned og stoler brukket i stykker. Fru Bonsak selv løp fra rom til rom, og forsøkte til slutt å gjemme seg mellom noen kasser på uthusloftet."

Dette forteller Christian Hinze Holm i bind IV av Frogn bygdebokverk. Fru Bonsak ble funnet, og mobben, som ble anført av avholdsungdommer, trakk henne ned over trappa og ut på gata hvor folk rote: "Opp me'a! Opp me'a!" mens de prøvde å presse henne opp på gjerdet.

Mens så kom politi Mørk. Han arresterte ikke levenmakerne som plaget fruen og ødela hjemmet hennes, men den stakkars fru Bonsak. Hun var nemlig mistenkt for å servere smuglerbrennevin på hotellet sitt i Bonsakgården. Dessuten var ektemannen kommunist. Det gjorde ikke saken bedre for familien.

Ekteparet Bonsak gikk senere til sak mot Drøbak kommune for å få erstatning for tort og svie. De mente at politiet hadde unnlatt å "gripe effektivt inn" som det heter i bygdeboka. Men søksmålet førte ikke fram. Noen erstatning fikk de ikke. Kort tid etter flyttet de fra byen.

w

Michael Røn fra DFI til SFK Sparta

Michael Røn som har gjort en god jobb for DFI, har undertegnet en treårskontrakt med den fusjonerte klubben SFK Sparta i Sarpsborg.

Fordi Raufoss er nektet lisens, vil den nye klubben SFK Sparta trolig spille i 1. divisjon neste sesong - selv om en av moderklubbene, Sparta, rykket ned i 2. dvisjon etter at årets serie var ferdigspilt.

w

fredag 23. november 2007

Drøbak før i tiden: Hamsun og Drøbak

I 1905 bygde Knut Hamsun huset "Maurbakken" i Torkildsbyen. Det ligger der den dag i dag, men er ikke lett å finne for ukjente. Det burde vært merket bedre - både ved henvisning fra sentrum og markering av huset.

Selv flyttet han visstnok aldri inn. Hamsun skilte seg fra sin første kone, og huset ble solgt. Men han var ofte i Drøbak. Bl.a. satt han på byens hoteller og skrev.

I Frogn Bygdebokverk, bind IV, forteller Christian Hinze Holm at Hamsun hadde Drøbak som modell da han i boka "Konerne ved Vandposten" "skildret et forkvaklet småbysamfunn - den stillestående byen ved fjorden; det lurvete sladrested der intet helstøpt menneske fantes".

w

Blir det flere ressurser og bedre politidekning?

Sissel Godager, som er tillitsvalgt for de politiansatte ved Frogn lensmannskontor, sier til "Amta" at hun synes at det er greit at lensmannskontoret legges ned. Samtidig forteller hun at de nåværende lokalene i Frogn nok er for små til å kunne romme den nye distriksenheten.

Dermed øker muligheten for at enheten blir plassert et annet sted enn i Drøbak.

Når det gjelder polititjenestene i framtiden, er det bare en sak som er viktig: Blir det bedre politidekning enn i dag? Kommer politiet til å rykke ut når de blir påkalt av folk flest? Kommer de til å etterforske, og om nødvendige pågripe, personer som forbryter seg mot andre? Kommer kjente gjerningsmenn til å bli etterforsket og rettsforfulgt?

Hvis svaret er ja, er det greit med omorganisering. Er svaret at vi får jo ikke flere ressurser, så det er vel sannsynlig at vi også i framtiden må se gjennom fingrene med litt av hvert, så vil vi heller ha det slik det er. Da vil vi i stedet arbeide gjennom politiske kanaler for å øke ressursene.

w

Redningen for Stabel og Avistegnerne?

Fredrik Stabel & AvisTegnernes Hus er i trøbbel. Pengene strekker ikke til. Nå er det være eller ikke være, sier de ansvarlige og frir til både den ene og den andre.

La oss håpe at de får ja både hos Follo Museum og hos kunstinteresserte sponsorer. Og hos ansvarsbevisste politikere på fylkes- og riksnivå.

Galleriene i Drøbak er umistelige. Ikke minst Stabel- og Avistegner-galleriet. At Arbeiderpartiets Jens Petter Hagen og de rødgrønne i fylkestinget vil bevilge 400.000 kroner til driften er derfor gledelig. Vi får håpe at resten av politikerne også forstår viktigheten. Først trenger man en redningsaksjon. Deretter årlige bevilgninger.

At avistegnernes representant, Jan O. Henriksen, har trukket seg fra styret når det røyner på som verst, er meningsløst. Avistegnerne sitter igjen som taperne.

w

onsdag 21. november 2007

Dårligere polititjeneste i Follo

Follo politidistrikt skal deles i tre geografiske driftsenheter, foreslår en prosjektgruppe. En av enhetene skal omfatte Ås, Nesodden, Frogn og Vestby. Hvor enheten skal plasseres er ikke klart. Lensmanns-kontorene legges ned, men kanskje kan den enkelte kommune få servicekontor eller politipost. Nyordningen skal være på plass innen 1. oktober 2008.

Det lyder ikke som noe godt forslag. En forutsetning for vellykket forebyggende og oppfølgende politiarbeid er nærhet og lokal tilhørighet. Stikkordet er tilstedeværelse. Samarbeid mellom politiet og lokalmiljøet er ikke bare nyttig, men avgjørende. All ytterligere sentralisering av polititjenesten er derfor av det onde.

Man kan ikke rekne med at hardt pressede kommuner skal kunne ta over oppgaver som lensmannskontoret har i dag. Oppgavene blir liggende uløst.

At reformen vil gi mer penger til annet politiarbeid, betviles ikke. Men slikt arbeid kan ikke finansieres ved å kutte ned på omfanget av og kvaliteten på lokalt politiarbeid. Vi vet hva det vil føre til. Færre utrykninger til ”småting” i utkantene og dårligere oppfølging av saker som angår den enkelte innbygger.

Innen høringsfristen 26. februar, bør Frogn kommune si klart fra at dette liker vi ikke.

W

Follo Bygg bør vente

Follo Bygg og Eiendom mener at de har fått lov av Frogn kommune å bygge slik at naboer - som bodde på stedet lenge før Follo Bygg begynte å oppføre hus der - mister både utsikt og lys. Det overrasker meg ikke om det er riktig. Men den som bygger ut i tilknytning til allerede eksisterende bebyggelse, må ta ulempene på sin konto.

Når interessekonflikten nå topper seg, ber kommunen partene bli enige. Slik kan ikke kommunen løpe fra ansvaret. Har den godkjent en utbyggings- og reguleringsplan som gjør de opprinnelige beboerne skadelidende, må den rydde opp etter seg. Ikke skyve ansvaret over på partene.

Den skadelidende parten mister utsikt og lys og vil lide økonomisk tap ved eventuelt salg. Utbygger slår milliontap i bordet. Det er neppe noen tvil om hvem som er den sterkeste parten.

Vi har tilbudt oss å flytte huset to meter unna, men det godtas ikke, sier utbyggeren til "Amta". Det er vel kanskje ikke flytting den vegen som er det viktigste, men reduksjon av høyden og innskrenkning av huset mot øst.

Vi kan ikke flytte mer enn to meter av hensyn til kloakken, sier Dal. Det kan ikke være riktig. En seriøs utbygger må kunne løse et slikt problem.

Follo Bygg ønsker å bygge før saksbehandlingen er endelig ferdig. Det bør de ikke få lov til. Har de ved uforsiktighet malt seg inne i hjørnet, får de sitte der til malingen er tørr. De får bare vente.

w

tirsdag 20. november 2007

Snipp snapp snute, driftsselskapet er ute

Frogn Drift er nedlagt. Det er bra. Driftsselskapet er en innretning det aldri har vært behov for.

Det nye politiske flertallet i Frogn kommunestyre vedtok nedleggelse ved første anledning. Det er et viktig vedtak for driften av kommunale tjenester, og en viktig symbolhandling. Det nye flertallet har på en måte som ikke er til å misforstå,vist hvor skapet skal stå.

Privatiseringen av de kommunale tjenestene har vært et meget uheldig eksperiment. Det har skapt uro og utrygghet for de ansatte og medført helt unødvendige utgifter for kommunen.

Det er å håpe at Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet har lært noe av episoden. Men det er vel kanskje å håpe på for mye. Noen lærer aldri, men må gjøre de samme negative erfaringene om og om igjen. Det tryggeste er å holde slike partier unna avgjørende politiske posisjoner.

w

"Amta" trenger tyngre skyts for å få se stemmesedlene

"Amta"vil se stemmesedlene fra ordførervalget i Frogn. Nei, sier rådmannen, men redaktør Nyland gir seg ikke.

Det er flott at han ypper seg. Om han har krav på innsyn gjenstår å se. Skal han vinne fram, må han innhente ekspertise.

Redaktøren får unnskylde, men selv har han ikke den nødvendige autoritet i fortolkning av offentlighetsloven. Kanskje bygger han sitt framstøt på uttalelser fra juridiske eksperter, men når han fronter saken alene, blir det for tynt.

Det ville være synd om han ikke skulle nå fram. Derfor bør han kjøre fram tyngre skyts. Ellers er han for lett å kjøre over av de som ønsker å legge saken i en skuff og glemme den. Et par tunge professorale uttalelser derimot, vil nok hjelpe. Stå på!

w

At "Kenta" ikke kommer, er kanskje like bra

Kent "Kenta" Bergersen vil ikke trene DFIs A-lag. Han var ønsket av flere - bl.a. av spillerne.

Kanskje det er like bra at han ikke kommer. Han gjorde en god innsats forrige gang han var her, men nå gjelder det å se framover. Toppfotball har ingen plass for nostalgi. Fortid er fortid.

Det DFI trenger er ikke en trener som kan gjenta gamle kunster, men en som kan tilføre laget noe nytt. Som hjelper det til å utvikle seg videre. Som kan løfte det til 1. divisjonsnivå.

"Kenta" var ikke udelt populær i Bodø - selv om han rettet opp noe av inntrykket ved å lede klubben seierrikt gjennom kvalifiseringskampene og opp i eliteserien. DFI er ikke noe sted å hvile ut. Få tak i en resultatsulten kapasitet som kan gi spillerne et mentalt, teknisk og taktisk løft.

Det burde være en del å ta av.

w

Bjørnson - en døgenikt?

Edvard Hoem har skrevet bok om Bjørnstjerne Bjørnsons far, presten Peder Bjørnson. Den skal jeg lese.

I tilknytning til Hoems opptreden på bokkvelden i Drøbak forleden, passer jeg på å anbefale andre bøker om Bjørnsonfamilien og deres omgangskrets.

Forfatteren Gerd Brantenberg har skrevet flere fascinerende bøker om medlemmer i familien sin, bl.a. oldemoren, datteren til lensmann Mjøen på Oppdal, som var kjæreste med Bjørnstjerne, som hun forøvrig var i slekt med. Pappa og mamma Mjøen anså imidlertid unge Bjørnson som en svermer uten framtid. En slik døgenikt ville de ikke gi datteren til.

Brantenbergs oldemor ble i stedet husfrue på Gjøvik gård, og stammor til dynastiet Mjøen som rommet flere skuespillere, skribenter og en verdensberømt rasehygieniker. En av rasehygienikerens døtre, ble mor til forfatteren Gerd Brantenberg, som også har skrevet en utmerket bok om sin bestemor som var tysk , men ble norsk og "landssvikerske" under krigen.

Gerd Brantenberg er en utmerket forfatter og bøkene anbefales. De fåes på Frogn bibliotek.

w

Legdommere

Kommunene har ofte fått kritikk for at de bare oppnevner aktive og tidligere politikere som legdommere. Nå kan du rette på denne eventuelle skjevheten.

Ved å gå inn på hjemmesiden til Frogn kommune, kan du melde deg som kandidat til å bli oppnevnt som lagrettemedlem eller meddommer i tingretten. Lenke til hjemmesiden finner du her ved siden av.

Vervet som legdommer er viktig og krevende. Akkurat noe for deg som har sunt skjønn og vil gjøre en samfunnsinnsats. Og så er det langt mer konstruktivt enn å sitte hjemme i sofaen å være misfornøyd med andre som tross alt stiller opp. Nå har du sjansen!

w

Flisfyring i idrettsparken?

Bonde og kommunestyrerepresentant for Senterpartiet, Trygve Hoel, mener at varmesentralen ved en eventuell Seiersten idrettspark, må fyres med flis fra lokale skoger og ikke med pellets.

Det er et godt råd som planleggerne og politikerne bør lytte til.

Men det forutsetter at de lokale bøndene leverer den flisa som trengs. Ikke bare nå, når bruk av ulike former for biomasse er på moten, men også i framtiden. Når anlegget står der, kan man ikke plutselig si: Beklager, men det lønte seg ikke. Eller: Dessverre, vi måtte selge utstyret. Det ble for dyrt og krevde for mye arbeid.

Sier man A, må man også si B.

w

Jeg tar av meg hatten for Øystein Øystå

I 40 år har ildsjelen Øystein Øystå arrangert bokkvelder i Drøbak. Det er enn innsats det står respekt av.

Jeg er imponert og tar av meg hatten i beundring og ærbødighet.

w

mandag 19. november 2007

Dobling av prisen

Prisen for ny brannstasjon for Frogn og Ås ble visstnok opprinnelig stipulert til 30 millioner. Etter hvert er den stipulerte prisen kommet opp i det dobbelte. Tro meg. Det kommer ikke til å stanse der.

Økningen i den antatte byggeprisen er ingen overskridelse, slik lokalpressen synes å tro. Den er resultat av en stadig mer realistisk prisberegning. Det er fint at vi får de reelle utgiftene på papiret.

Prisen må bare ikke skremme politikerne til å velge løsninger som vil vise seg uheldige på lengre sikt. Frogn har en brannstasjon. Det er ingen grunn til overilte beslutninger.

w

Idyll

Drøbak sentrum er en idyll. Det er det idylliske folk flest setter pris på - både innboere, innflyttere og besøkende.

Byggeskikken er en vesentlig del av idyllen. Likevel vil noen stadig ødelegge miljøet med bygg som stikker seg uheldig ut. Utbyggere vil tjene penger, og arkitekter vil inn for å vise hvor flinke de er til å tegne noe nytt og spennende.

Nytt og spennende er bra - men ikke i Drøbak sentrum. "Bergen Bank" og "Gaselle" - de lokalkjente vet hva jeg mener - er ille nok som de er. Vi trenger ikke flere av det slaget. Sjelløse byggeklosser har vi nok av ellers i kommunen.

I Drøbak sentrum trenger vi hus og bygninger som føyer seg harmonisk og friksjonsfritt inn i den allerede eksisterende bebyggelsen. Utbyggere og arkitekter som ikke kan leve med det, får gå andre steder.

w

Frogn kommune må se seg for

Frogn kommune har det med å manøvrere seg inn i uheldige avtaler med potensielle utbyggere for deretter å måtte kjøpe seg ut igjen. Det skjedde f. eks. med avtalen om utbygging av NOROL-tomta.

Når kommunen nå skal vurdere privat utbygging av boliger for psykisk syke, og eventuelt skal vurdere ny brannstasjon på Haug gård, er faren stor for at politikerne kan gå i fella igjen. Nå gjelder det å se seg for. På forhånd!

Vi har ikke råd til flere feiltrinn!

w

lørdag 17. november 2007

Ballbinge til besvær på Sogsti

Ulf Skaug har foreslått å bygge ballbinge i Drøbak. Det er et bra forslag. Men han vil ha den kloss opp til Sogsti skole. Det er ikke bra. I følge naboene.

Dette er en innsigelse Ulf Skaug skal lytte til. Blir lokaliseringen av bingen trumfet gjennom, blir det evig bråk. Det vil brukerne ikke ha noen glede av.

I Sarpsborg har de hatt en liknende sak. D.v.s. der var bingen ferdig oppsatt og tatt i bruk. Etter hvert ble misnøyen i nabolaget enorm og bingen måtte stenge.

I stedet for å tviholde på den plasseringen han først hadde tenkt seg, bør Ulf Skaug være med og finne et mer egnet sted. For initiativet er prisverdig. Ikke la prestisje ødelegge en god sak.

w

Har 32 Personer stemt?

Herr Redaktør!

Jeg må nok en Gang få Lov til at komme tilbake til Ordførervalget I Frogn.


Jeg synes at der Nu er nok Vås om Denne Sag. Å finne en Løsning på Problæmet er da ikke noe Hokus Pokus for den der har et Hoved at tænke med.

Når 16 troverdige Personer erklærer at de har stemt på Herr Moen, og Tellekorpset har tellet opp 16 Stemmer til Herr Vestby, ja, da har 32 Personer stemt! Det tør være soleklart.

For der er vel Ingen der for Alvor tror at Nogen av disse gode Personer lyver? Hvem skulde det i så Tilfelde være? Ja, jeg bare spør: Hvem skulde det være?


Jeg ser at optil flere Personer har spekulert i dette, men det lyder da for utroligt. Slike bra Mennesker! Nei, hadde Nogen sviktet sitt Parti og sin Koalisasjon og stemt på Herr Vestby, ville nok Vedkommende ståt frem. Det må vi ha Lov til å stole på.

Vel. Ettersom der kun er 31 Medlæmer i Kommunebestyrelsen, er der altså en ubemyndiget der har lurt seg til at stemme. Eller også har en av de bemyndigede stemt to Gange.

Uansett er der skjedd en Feil. Ja, rent ut sagt en Ulovlighet. Om det da ikke er Tellekorpset der har tellet Galt. Det kan jo ha forekommet.

Uansett: Valget må gå om igjen! Og det straks!

Jeg ser at en annen Drøbaksbeboer allerede har vært inde på denne Tanke. Det er meget fornuftig og riktig tænkt.

Så derfor, Herr Vestby, som midlertidig Ordfører – eller Borgermester, som jeg foretræker at kalde det; kan Bergen ha Borgermester, kan vi ha det! – bør De vise Dem som en Mand og kalde sammen til nyt Konstitusjonsmøde. La oss snarest få en Slut på alle Spekulasjoner og alt politisk Kjevl om denne Sag. Den må heller ikke få lige ubehandlet og forsure Miliøet. Vi vil ha Ro og Gemytlighet i vår lille By, ikke Strid og Leven og Mistænkeliggjøring av gode Menn og Kvinner.

Derfor: Træd til Værket!

På Vegne av flere
Drøbaksbeboer

Brannstasjon på Haug gård?

Å opprette felles brannstasjon for Frogn og Ås ved Åsvegen er kanskje ikke så dumt. Men når styrelederen for Søndre Follo brann- og redningsvesen, og gruppeleder i Frogn Høyre, Jørn Beldring, sier til Amta at "Grunneier bygger og leier ut ..." bør det få varselklokkene til å ringe.

Hvor billig blir det i det lange løp? Hvis leieutgiftene i løpet av noen år, løper opp i det det vil koste å bygge i kommunal regi, og man attpå til sitter igjen uten eiendoms- og disposisjonsrett over bygningene, vil vinningen gå opp i spinningen.

For ikke å ta enda sterkere i. Det blir omtrent som å pisse på seg for å holde varmen. Det varmer med det samme, men blir både kaldere og mer ubekvemt etter hvert. Det er ikke ulovlig for politikere å tenke langsiktig.

w

Papir er ikke søppel

En del personer i Frogn er mot uadressert reklame. De ser på det som søppel og forteller uten blygsel at de kaster reklamesendingene rett i søppelkassa.

Da er de miljøsvin. Papir er en ressurs. Det skal returneres og gjenvinnes.

Å hindre utdeling er umulig - eller i beste fall en langsiktig løsning. Slutt derfor med å klage! Ta bryet med å samle på papiret. Sett ut papir til innsamlingsbilen eller kast det i containerne som er satt ut til formålet.

Sutring har aldri løst noe problem.

w

Brutalt på Digerud

Torhild Halvorsen på Digerud ergrer seg over reklamen som fyller postkassene. I et intervju i Amta, ført i pennen av Pål Mørk, forteller hun at "Uadressert post havner rett i søpla, sammen med dem som misbruker søppelkassene ved å kaste matrester i dem."

Det var brutalt. Jeg er glad jeg ikke bor på Digerud.

w

fredag 16. november 2007

To fantastiske Revyer i Drøbak

Herr Redaktør.

Jeg har vært på Revyen. Det vil si på den Studiescenen oppfører. Den var usigelig morsom og velspilt

Den annen, hvor Herr Vestby og hans 31 Drabanter, fyller Rollene, har jeg ikke fått sett ennu. Men den er visst også Fornøyelig!

Det er da fantastisk at et så lidet Sted som Drøbak har to Revyer gående på en Gang. Og med så høy kvalitet. Og så mange Forestillinger.

Studiescenens Revy er mest til Lyst. Det Ensemblet som Herr Vestby leder, har et bredere Repertoir. Her er både Farse, Stilkomedie, Drama og Tragedie. I en og samme Forestilling. Det er ikke dårlig. Slett ikke dårlig.

Studiescenen utgir et udmerket Programblad. Der ser man hvem der har skrevet Tekstene, hvem der har hatt Regien og hvem der optrær i Rollene. Herr Vestbys Revy har – så vidt jeg har kunnet bringe på det Rene – ikke noe slikt Blad. Det er synd. Jeg skulle så gjerne ha visst hvem som har laget Intrigen i deres Skuespill, og hvem der har hatt Regien. Ikke minst det siste.

Det må være dyktige Personer, Herr Redaktør. Utvilsomt meget dyktige Personer. Man ser det ikke bedre på Hovedstadens store Scener. Men altså ak så beskjedne – ja, bent frem lyssky må de være slik de motsetter seg å tre frem for å motta almenhetens Hyllest.

Herr Vestby optrær i Hovedrollen, men træker han i Trådene? Er det han der har lavet Intrigen, og er det han der deler ut Rollene? I så Tilfelde har vi en klar Kandidat til at motta næste års Kulturpris.

Jeg la mærke til at Herr Gunnar Bjerknes Haugen fikk Prisen i år for sine Dirigentferdigheter. Vel og bra, Herr Redaktør. Vel og bra. Men hva forslår Herr Bjerknes Haugens Dirigentferdigheter mot Ferdighetene til den der har svinget Dirigentpinnen over Revymanskabet til Herr Vestby? Og som har ansvaret for denne Revyens bemærkelsesværdige Kvalitet?

Noen av os kjenner igjen Kvalitet når vi ser den, Herr Redaktør. Og her dreier det seg om kvalitet. Her har en Intrigenes Mester og en stor Komediant vært på Ferde.

Bare så Synd at den eller de ansvarlige ikke vil stå frem slik at vi kan gi dem den Hyllest de fortjener.

Ærbødigst
Drøbaksbeboer

Drøbaksbeboer

I Gamle Drøbak et sted bor det en eldre herre som har meninger om det meste. Selvbevisst og sta som han er, har han ikke fulgt med i utviklingen av rettskrivningen.

Han gir gjerne uttrykk for sine meninger, men dessverre tar han ikke alltid poenget i en sak. Det hindrer ikke at han har sterke meninger.

Slik sett er han som folk flest, men han har sterkere meninger og mer lettvinte, og ofte mer originale, løsninger og forslag enn de fleste. Skjønt, det hender han treffer blink

Når denne gamle vriompeisen skriver for DrøbakNotater, undertegner han med Drøbaksbeboer. Ovenfor finner du en smaksprøve på hans skriverier.

Enhver likhet med Drøbakpersoner du måtte kjenne, er tilfeldig og absolutt ikke tilsiktet.

Bloggredaktøren

Hei!

Du er nå kommet til en ny blogg.

Her vil jeg sette et skråblikk på hendelser i byen Drøbak og resten av Frogn kommune - og i noen grad Follo forøvrig, hvis det skjer ting der som jeg synes det er verd å gjøre dere oppmerksom på eller kommentere.

Det meste kommer jeg til å skrive selv. Noe under fullt navn og noe under forskjellige merker som de som følger med, vil bli fortrolige med etter hvert. Kanskje vil jeg også få noen gjesteskribenter til å skrive her. Det gjenstår å se.

Stofftilgangen avgjør hvor ofte bloggen blir oppdatert.

Jeg vil legge ut lenker til andre nettsteder som behandler stoff som angår Drøbak og Follo, og håper at andre vil legge ut lenke til denne bloggen og mine øvrige nettsider.

På bloggen http://winther.blogg.no skriver jeg om forskjellige emner som er aktuelle i tiden.

På hjemmesiden http://home.online.no/~k-winth skriver jeg om slektsgransking og dokumenterer min og min kones slekt og familie.

Velkommen til blogging om Drøbak!

Hilsen
Kay Olav Winther d.e.