lørdag 17. september 2011

Fotballglede på Seiersten


Foto: Kow d.e. 17092011 ©
Klikk på bildene for å se større versjon


Seks baner var kontinuerlig i bruk for å få avviklet det omfattende arrangementet.

Trenerne har en takktikkprat og en peptalk med spillerne på laget "Heer City" før en av kampene.

Premier på rekke og rad. Alle deltakerne fikk hver sin statuett som takk for innsatsen.


DFI er ikke bare eliteidrett.
Klubben driver en meget omfattende virksomhet for gutter og jenter.
Takket være idealistiske ildsjeler som er villig til å bruke av sin fritid på egne og andres barn, har gutter og jenter i Frogn mulighet til å drive med sunne og positive fritidssysler.

Badeby Cup
Lørdag arrangerte DFI Fotball - i samarbeid med sponsoren Sparebank 1 - Badeby Cup på Seiersten stadion.
48 lag fra ulike deler av Østlandet og nærmere 500 fotballglade unger i alderen 7 til 10 år deltok. Og hadde det gøy.
I skikkelige drakter og med profesjonelt utstyr stilte de forventningsfulle og innsatsvillige på den grønne Seierstenmatta som for anledningen var delt inn i 6 baner som alle var fullt besatt fra klokka 1000 til 1600.
Og skulle noen være bekymret for at matta ikke skulle tåle belastningen, får de slå seg til tåls med at de unges glede over å kunne spille på skikkelig gress og foran godt besatte tribuner, er en investering i idrettsglede og framtidig rekruttering.

Flott høstvær
Været viste seg fra sin beste side.
I strålende sol under en høy blå himmel hadde fotballspillere, dommere, ledere og et entusiastisk - og slett ikke nøytralt - publikum en høstdag av de sjeldne på Seiersten stadion.
Selv spillerne på de lagene som tapte sine kamper, viste uforfalsket idrettsglede og tok tapene med fatning.
Glade og fornøyde tok de alle mot sine premier fra et imponerende, bugnende premiebord.

Unge dommere
Kvalitetsdommere er en mangelvare i norsk fotball.
Hyggelig er det derfor å kunne konstatere at DFI slipper ungdommen til.
Flere til dels meget unge gutter og jenter i svart, ledet gårdsdagens mange kamper under Badeby Cup.
Det lover godt for framtiden.
Det er i det hele tatt all grunn til å ta av seg hatten for DFIs brede satsing på fotball for kommunens yngste.
Og la det være sagt: Alle de som ofrer tid og krefter - og klingende mynt - på å gi den yngre garde sunne interesser og fritidsbeskjeftigelse, gjør en formidabel, uselvisk innsats som det står respekt av.

fredag 16. september 2011

Rita eller Thore?

Blir Rita fra Arbeiderpartiet eller Thore fra Høyre ordfører de neste fire årene?Hvem skal svinge ordførerklubba i Frogn de kommende fire årene?
Rita Hirsum Lystad fra Arbeiderpartiet eller Thore Vestby fra Høyre?
Begge er avhengige av støtte fra andre partier for å hale i land seieren.

Endre mening?
Den som vil ha støtte fra oss, må gå mot utbygging på Kolstad og inn for mer næring på Lehmansbrygga, sier Venstre.
Partiet forlanger m.a.o. at den som vil ha ordføreren, må endre mening - eller la være å arbeide for det de mener er riktig - for å kjøpe seg støtte fra Venstre.
Det er et håpløst - nærmest umoralsk - utgangspunkt for forhandlinger.
Ingen seriøse partier kan være villig til å la seg manøvrere inn i politisk prostitusjon.
Uansett hvem som får ordføreren, vil det være flertall i kommunestyret for feltutbygging og næringsutbygging i det som kalles "marka".
Det bør Venstre - og SV - ta inn over seg.

Uenighet og samarbeid
Valget av ordfører er ikke uviktig for den politikken som føres.
Ordføreren har innflytelse - innenfor de grensene kommunestyret setter.
Men valget av ordfører er ikke et valg av politikk.
Det er et personvalg.
Og en markering av en politisk vilje og et overordnet mål for arbeidet.
Partier som velger ordfører sammen, sier at de har en del holdninger og mål felles.
Selv om de er uenige i enkelte saker.
Hadde de ikke hatt ulike syn på saker og ting, kunne de jo slått seg sammen.
Dette bør Venstre - og SV - ta inn over seg.

"Trekke opp stigen etter seg"
Jeg gjetter på at Venstre og SV hadde store forventninger om politisk framgang som takk for støtten til dem som vil ha Frogn for seg selv.
Dem som mener at marka blir ødelagt og ubrukelig hvis vi bruker deler av den til næringsutvikling og boliger.
Men framgangen uteble.
Frogns velgere støttet ikke dem som vil "trekke opp stigen etter seg".
Slik sett er valgresultatet et klart signal om at flertallet ikke er enige med de mest høyrøstede.
Med dem som gjør krav på å arbeide for flertallets interesser mens flertallet i valg sier noe annet.
Dette bør Venstre - og SV - ta inn over seg.

Framgang for "utbyggingspartiene"
De som fikk framgang ved valget i Frogn, var de partiene som enkelte har kalt utbyggingspartiene.
De partiene som har gått inn for det som noen med mindre sans for språkets finere nyanser, har kalt monsterutbygging.
Disse partiene fikk økt oppslutning - og dermed tillit og tilsutning - fra velgerne for sin politikk.
Skulle de nå slå retrett for å få ordføreren, ville de svikte velgerne som har stemt på dem - ikke på tross av hva de mener, men høyst sannsynlig på grunn av de standpunktene som Venstre og SV er så uenige i.
Dette bør Venstre og SV ta inn over seg.

Etter sin overbevisning
Men da er vel alt fastlåst?
Nei.
Valg av ordfører, er ikke primært et spørsmål om politisk samarbeid.
Konstitueringen av kommunestyret og valg av styrer og råd m.v., handler om fordeling av posisjoner.
Ikke om politisk hestehandel - eller prostitusjon.
Det dreier seg om teknisk samarbeid.
Om å få ting til å fungere.
Til fellesskapets beste.
På tross av uenighet!
Det bør Venstre og SV - men også alle de andre partiene - merke seg.

Ideologisk og praktisk
Venstre, SV, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Pensjonistpartiet - ja, Fremskrittspartiet også, selvfølgelig - bør støtte den ordførerkandidaten som de mener at kommunen vil være best tjent med, og velge den samarbeidspartneren som de - på tross av uenighet i enkelte saker - ideologisk og praktisk er mest på linje med.
Det er et valg velgerne vil forstå.
Og ha respekt for.
Forsøk på politisk manipulering vil de fleste anstendige mennesker ta avstand fra.
Også dette bør Venstre, SV og de andre mindre partiene merke seg.
Velgerne venter rent trav!
Lykke til.

torsdag 15. september 2011

Trafikkultur i Ullerudbakken


Foto: Kow d.e. 10092011 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Denne sommerfugllarven krysset Ullerudbakken i fotgjengerfeltet.

Noen har mer trafikkultur enn andre.
For noen dager siden var jeg vitne til at en sommerfugllarve krysset Ullerudbakken.
Ikke hvor som helst eller på måfå, men i fotgjengerfeltet i nederkant av bakken - like ovenfor vegen bort til det gamle REMA.
Jeg stanset og så på.
Larven hadde stø kurs over de svarte og hvite feltene. Det virket som om den visste hvor den skulle.
Hva det nå var som trakk på den andre siden.
Biler kom stadig opp over fra rundkjøringen ved sykehjemmet.
Så lenge larven var midt i vegbanen, gikk det bra.
Da den nærmet seg siden av vegbanen der de drepende bilhjulene rullet, hadde jeg ikke hjerte til å la den klare seg på egen hånd lenger.
Jeg løftet den opp og bar den vesle krabaten over i gresset på motsatt side.
Det var tydelig at det var dit den ville.
Hva den nå hadde der å gjøre.
Med min barmhjertige inngripen reddet jeg trolig en sommerfugl.
Som i sin tur kan formere seg og skape flere sommerfugler.
Var det det hele?
Ja.
En liten ubetydelig tildragelse i en stor verden full av viktigere ting.
Jeg får si som Herman Wildenvey: "Dette vil ergre de store - men noen små vil det more."

Bobler i Båthavna

Foto: Kow d.e. 10092011 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Dugnadsgjengen puster ut ved Skvulpen etter å ha utbedret bobleanlegget i Båthavna.

Drøbak Båtforening driver Båthavna. Det fører med seg mange forpliktelser.
Utlegging og vedlikehold av bobleanlegg for eksempel.
- Det var det, sier Aslak Schøyen og puster tilfreds ut. Han har deltatt i dugnaden med å få bobleanlegget på plass. Vi tok halvparten i fjor, og andre halvdelen i år. Nå kan vinteren bare komme.
- Alt funker som det skal?
- Ja, her ser du at det bobler.
Aslak og peker ut bak båtene som ligger innerst ved Molo A.
- Men anlegget skal ikke stå på fra nå til kulda kommer?
- Nei, nei, nei, svarer Aslak lettere oppgitt over så mye uvitenhet. Det koster penger. Nei, etter å ha konstatert at alt fungerer som det skal, slår vi av, og så setter vi på igjen når temperaturen i vannet blir slik at det er fare for at isen skal legge seg. Vi må spare på ressursene - både kommunens og Båtforeningens.

Fyrlykta får hvitt tak
Ved Skvulpen sitter resten av dugnadsgjengen og tar seg en velfortjent hvil etter avsluttet innsats.
Praten går om løst og fast i havna.
- Vet dere at vi må male om fyrlykta? Den skal ha hvitt tak, sier Helge Hindbjørgmo. Vi har fått beskjed fra Kystverket. Fyrlykter av det slaget vi har, skal være helt hvite.
Opplysningen vekker litt oppstuss. Meningene er delte.
Vil helhvite lykter synes bedre? Om dagen? I nattemørket?
Vil ikke lykta miste noe av det karakteristiske særpreget når det røde taket forsvinner?
Vel, vel.
Ingen veg går utenom. Kystverket har minnet om saken.
- Vi slipper nok ikke unna, konstaterer Helge Hindbjørgmo, og har allerede begynt å tenke på neste dugnadsprosjekt.
Fyrlykta må males. Helst så snart som mulig.
Karene i båthavna ligger ikke på latsida.

Tegnet av barndomsvennen

Foto: Kow d.e. 10092011 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Tegneren Miljenko Lekic tegner sin barndomsvenn Isek Dragica i Avistegnernes hus.

Kroatia har dyktige tegnere.
En av dem er Miljenko Lekic som er en av de krotaiske tegnerne som akkurat nå har utstilling av karikaturtegninger i Avistegnernes Hus.
Under åpningen av utstillingen tegnet han publikummmere som ønsket et portrett av seg selv slik de fortoner seg sett gjennom den kroatiske karikaturtegnerens øyne.
Men før han åpner for publikum, tegner han to han kjenner godt.
- Miljenko og vi vokste opp i samme gate, sier Isek Dragica litt stolt.
- Vi?
- Min tvillingsøster og jeg, sier Isek og trekker til seg en dame som likner henne til forveksling.
Miljenko har tegnet begge tvillingsøstrene. Men bildene er ikke identiske. Tegneren har klart å få fram personlighetstrekk som faktisk ganske klart viser hvem som er hvem - selv om de to kan virke umulig å skille fra hverandre for den som ikke har sett dem før.
- Så dere kjenner tegneren fra barndommen?
- Ja, og nå bor han hos oss under oppholdet i Norge. Det var hyggelig å se ham igjen og ha ham boende hos oss.
- Dere bor her i landet?
- Vi bor i Oslo. Vi har bodd i Norge i 41 år, svarer Isek på så godt norsk at det vanskelig kunne være lært og oppøvd noe annet sted enn gjennom langt opphold her i landet.
Nå har tvillingsøstrene og noen andre kroater de kjenner, fulgt tegneren til Drøbak og utstillingen i Avistegnerhuset. En utstilling de er synlig stolte over. Så kroatiske føler de seg tydeligvis ennå.
- 41 år i Norge, da har dere vel vært i Drøbak før?
- Nei, sier tvillingene i kor. Vi har ikke vært her tidligere. Men det er pent her. Et koselig sted. Så vi kommer nok igjen.
Drøbak har tydelig fått to nye venner.

mandag 12. september 2011

Kirkevalget


Foto: Kow d.e. 12092011 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Svanhild Moen Refvik (t.v.) og Randi Flock gir rettledning og tar i mot stemmer ved valg til menighetsråd og bispedømmeråd.

Det har vært stille om kirkevalget.
Mens de politiske partiene har delt ut materiell, agitert og kjempet om velgernes oppmerksomhet for å skaffe seg oppslutning ved valg til kommunestyre og fylkesting,er kirkevalget blitt forbigått i stillhet.
Valgkort er sendt, men det er også stort sett det eneste.

Flere eller færre?
Det er derfor grunn til å frykte for oppslutningen.
Ved forrige valg ble kirkevalget for første gang koordinert med lokalvalgene.
Det gav et visst oppsving i deltakelsen.
Denne gangen har ikke valget til menighetsråd og bispedømmeråd lenger nyhetens interesse.
Det skal bli interessant å se hvilken virkning dette har.

Retting av lister
De nominerte kandidater til menighetsråd og bispedømmeråd er nevnt i valgkortet.
Slik sett kan de som skal stemme, gjøre forberedelser.
Men gjøre ferdig listene før de går hjemmefra for å stemme, kan de ikke, da selve valglistene ikke er sendt ut.
Mange vil nok derfor levere urettede lister.
Spesielt for bispedømmerådets vedkommende er dette problematisk da lista er satt opp i alfabetisk rekkefølge.
De få som kumulerer, får derfor uforholdsmessig stor innflytelse på personvalget.

God hjelp
På Dyrløkkeåsen skole sitter menighetsmusiker Svanhild Moen Refvik og sekretær ved kirkekontoret, Randi Flock, og hjelper velgerne til rette og tar i mot stemmene.
De som trenger det får grundig og lettfattelig orientering.
Eventuell kumulering må velgerne imidlertid stå for selv.

Opp trappa
De fleste som skal stemme, går trolig og stemmer ved kommune- og fylkestingsvalget først.
Det foregår i grunnetasjen.
Skal de deretter stemme ved kirkevalget, må de gå trappa en etasje opp. Spesielt for eldre velgere kan det være en påkjenning.
- De kan også gå rett inn til oss gjennom hovedinngangen, sier Refvik.
Men hvem vet det?
Og da må de eventuelt gå ned trappa. Noe som kan være like anstrengende for den som ikke er helt ung og kanskje dårlig til bens.
Hvorfor kirkevalget ikke kan avvikles i et bedre egnet og lettere tilgjengelig lokale, er vanskelig å forstå.

Valget i gang

Foto: Kow d.e. 12092011 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Klokka er 13 minutter over 9 om morgenen, og mannskapene i valglokalet på Dyrløkkeåsen skole er klare til å ta i mot velgerne som forhåpentlig vil strømme på utover dagen og ettermiddagen.

Terrorhandlingene den 22. juli endret det politiske klimaet.
Valgkampen foran dagens kommunevalg ble derfor betydelig avdempet.
Om folkestyret har tapt noe på det, er usikkert.
Trolig har mange velgere opplevd valgkampen som mer informativ enn ellers.
Så kanskje har den mollstemte og mer saklige valgkampen i strid med hva enkelte "valgeksperter" mener, økt såvel publikums interesse som kunnskapsnivå.

Alt klart
Da jeg la min stemmeseddel i valgurna på Dyrløkkeåsen skole i morges, var det ennå for tidlig å si noe om frammøtet.
Pendlere som ønsket å stemme før de satte seg på bussen til byen, så vi ikke noe til.
Men en og annen velger kom nølende inn i valglokalet hvor mannskapene satt klare til å krysse av i manntallet og stemple stemmesedlene før de ble puttet i stemmeurna.

Flere som stemmer?
Forhåpentlig vil mange bruke stemmeretten.
Hendelsene den 22. juli har minnet oss om at demokratiet ikke er en selvfølgelig styreform for alle, og at det fort kan komme i fare hvis vi ikke bruker det og utvikler, men overlater til negative krefter å avgjøre hvilke ideer vårt samfunn skal være basert på.
En hver oppmøteprosent under 80 er et nederlag for demokratiet.
La oss håpe at personer med stemmerett går mann og kvinne av huse og bidrar til et levende lokaldemokrati ved hjelp av stemmeseddelen.

Spennende
Det skal bli spennende å se hva utfallet i Frogn blir.
Både av valget og av forhandlingene etterpå.
For fire år siden var det en anonym krypskytter i kommunestyret som gikk sine egne veger og felte Arbeiderpartiets ordførerkandidat.
Blir det skifte denne gangen?
Hvordan slår kampen om Frognmarka, om utbyggingstakten og om valget av framtidige utbyggingsområder ut i stemmetall og mandater?
Og hendingene den 22. juli?
Det blir en lang kveld - og spennende dager ut over i uka.
Og kanskje er ikke resultat en gang klart når opptellingen er over.
Det finnes jo moldvarper - som vi vet.

Kroatisk tegnekunst i Avistegnerhuset

Foto: Kow d.e. 10092011 ©
Klikk på bildene for å se større versjon


Barn skal ikke leke med fyrstikker. Sånn ville det gått hvis piken med svovelstikkene hadde levd i vårt regulerte samfunn.

Frisk - ofte litt saftig - kroatisk humor og tegnekunst på veggene i Avistegnernes Hus.
Til venstre med kunstnerisk hatt, Avistegnerhusets Erik de la Forrest, som ønsket velkommen og ledet åpningen av utstillingen. De andre på bildet er representanter for kroatiske myndigheter og tegnere og for norsk-kroatiske vennskapsforeninger. Det var tydelig at kroatene la vekt på betydningen av denne utstillingen.

Selv om Jugoslavia hevdet sin uavhengighet over for Sovjetunionen, hørte landet i flere 10-år til på den "andre siden av jernteppet".
Kroatia og de øvrige landene i føderasjonen var fjerne og lukkede land. Få reiste inn og enda færre ut.
I dag er det annerledes.
Etter at Kroatia fikk sin selvstendighet i 1991 er det blitt et flittig besøkt ferieland for nordmenn og andre europeere, og befolkningen nyter de fleste av de friheter som andre europeiske folk har.
Bl.a. friheten til å gi uttrykk for avvikende og kritiske meninger - også omsvøpsløs regimekritikk.

Se selv
Noen eksempler på denne åpenheten, og de utslagene den har gitt seg, kan man akkurat nå se i Avistegnernes Hus hvor veggene er fulle av karikaturtegninger som Kroatiske avistegnere har avstedkommet.
Her er litt av hvert.
40 tegnere er representert med i alt omlag 100 tegninger.
Kunst er en smaksak. Også tegnekunst.
Og humor, satire og ironi - for ikke å se malise - er så mangt.
Den enkelte bør derfor ta en tur og se selv.
Jeg for min del fant eksempler både på stor tegnekunst og fin humor på Avistegnerhusets vegger.

Milepæl
Utstillingen i Drøbak er en aldri så liten begivenhet i Kroatisk avistegnerhistorie.
Det er første gang kroatiske avistegnere stiller ut i Skandinavia.
Den kroatiske karikaturtegnerforeningen legger derfor stor vekt på betydningen av utstillingen, som representerer en milepæl i det unge landets historie.
Ved vernisasjen - eller åpningen - lørdag, var representanter fra den kroatiske ambassaden, for de krotaiske avistegnernes eget forbund og for den norsk-kroatiske vennskapsforeningen til stede.
Samt et fulltallig publikum.
Vernisasjer betyr trengsel foran galleriveggene.
På en ikke altfor travel dag får man anledning til å nyte tegnekunsten i fred og ro.
Så ta en tur innom og se med egne øyne.
Det vil du neppe angre på.

lørdag 10. september 2011

Farlig dag for småfisken


Foto: Kow d.e. 10092011 ©
Klikk på bildene for å se større versjon


Marcus Wolff Eriksen studerer fisken han dro opp fra sjøen utenfor bryggekanten på Sjøtorget.

Sånn, sier mamma og hjelper til med å få fiskeredskapen i vannet.

Mens noen slappet av i medbrakte stoler og på benkene på brygga, var de fleste opptatt av å få snøret i vannet for om mulig å få storfisk på kroken.

Staben hadde en behagelig jobb i det vakre høstværet selv om pågangen av fiskere var stor. Kultursjefen følger våkent med i grønn jakke i bakgrunnen.

Fisken som vanker innunder land langs sjøkanten i Drøbak, levde farlig i går.
Langs bryggekanter og molofyllinger stod, satt og lå barn i alle aldre opp til 12 år og ventet på napp.
Mange ventet forgjeves, men her og der lød det fra tid til annen gledesutbrudd når det satt levende fisk på kroken.
Når det er konkurranse, er fisk fisk - om enn aldri så liten og uanselig.

Marcus fikk fangst
Marcus Wolff Eriksen var en av de heldige.
- Det var bra, sier mamma etter å ha tatt livet av fisken slik at den ikke skal lide unødig.
- Han var litt betuttet da de andre fikk fisk og ikke han, men nå fikk han heldigvis fisk han også.
- Den skal jeg gå bort til pappa med, sier Marcus bestemt og vandrer stolt bortover bryggekanten på Sjøtorget for å vise pappa fangsten.

Premier til alle
Etter at fisket var over, var det tid for utdeling av premier.
Ved premiebordet var det lettere kaotisk og mange små og litt større som presset på for å sikre seg premie og synlig bevis på at de hadde deltatt i norgesmesterskapet i bryggefiske for barn.
Riktig nok et uoffisielt NM, men hvem hekter seg opp i formaliteter på en sånn dag.

Fint arrangement
Staben avviklet det hele til de flestes tilfredshet.
Men noen hang nok litt med leppa fordi fangsten uteble.
Forventningene hadde vært så store.
Dette var et arrangement "Enhet for kutur og fritid", kultursjef Pål Mørk, og sponsorene Sparebank1, Akershus Amtstidende og G Sport, Drøbak hadde all ære av.

Solfylt valgkampavslutning

Foto: Kow d.e. 10092011 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

De politiske partiene gjorde et siste forsøk på å få velgerne i tale før stemmeseddelen skal leveres på mandag.

Den siste valgkampdagen før velgerne skal gå til stemmeurnene og velge folkets kårne for de neste fire årene, ble en solfylt affære i Drøbak.
Det nydelige høstværet fikk mange velgere til å slå et slag over torget, hvor de møtte håpefulle kandidater fra alle de politiske partiene som stiller til valg i Frogn.
Med valgmateriell, valglister, gå-på-humør og argumenter for egne holdninger og synspunkter, prøvde de alle å få torgvandrerne til å innse fortreffeligheten ved nettopp deres parti.
Og: Virket ikke materiell og argumenter appellerende nok, hadde de fleste noen mer håndgripelige lokkemidler på lur.
Søtsaker i farger og innpakninger i stil med partifargen stod på de fleste bord.
Var heller ikke det nok til å påkalle oppmerksomheten, kunne det vanke både småkaker og roser.
Men ikke alle lot seg lokke.
Noen så en annen veg og hastet forbi, mens andre bedyret at den politiske interessen var i orden, men at materiell og argumenter ville være bortkastet på dem fordi de allerede hadde stemt.
Tilløp til hissige meningsutvekslinger var det, men stemningen var forsonlig og god - som det sømmer seg i et lite lokalsamfunn hvor alle kjenner alle, eller i alle fall nesten.
Politikk dreier seg når alt kommer til alt om å trekke sammen for å skape et best mulig samfunn for oss som bor her.
Uenighet om hva som er best, og hvordan målene best kan nås, forekommer selvfølgelig.
Det er som det skal være.
Den politiske meningsbrytningen er en del av demokratiet.
Men stemningen var likevel god denne siste valgkamplørdagen 2011 på torget i Drøbak.
Så får vi se når valgresultatet foreligger, hvem av de lokale politikerne som har lykkest best med å få velgerne i tale og gjennomslag for sine synspunkter.
Det vil si: Hvem som har fått makt og myndighet til å styre oss i de neste fire årene.
Og uansett utfall: Vi får håpe at alt går rett og riktig for seg denne gangen, og at ingen muldvarper undergraver resultatet av valget.
Godt valg!

tirsdag 6. september 2011

Havnehagen i full blomst

Foto: Kow d.e. 27082011 ©
Klikk på bildene for å se større versjon


"Rudis havnehage" holdes i hevd og gleder oss fortsatt med sitt blomsterflor selv om Rudi er borte.

Spede planter med vakre blomster motstår vær og vind og pryder området ved Båthavna.

Gode krefter holder arven etter Rudi Kreul ved like.
Både på "Redaktør Aage Hansens promenade" og i "Rudis Havnehage" blomstrer det som før.
La oss håpe at det fortsetter.
Til stor glede for turister og lokale havnevandrere.
Kort sagt: Oss alle sammen.
Takk til dem som bryr seg og tar i et tak for felleskapet.
Hvem de nå er alle sammen.

Endret utseende

Dere som følger - eller har vært inne på denne bloggen tidligere - ser at den har endret utseende.
Det er ikke frivillig.
Plutselig forsvant det høyre feltet med oversikt over innlegg, lenker m.v.
Under arbeidet med å rette opp dette, forsvant også den opprinnelige utformingen, og Bloggers nåværende maler og fargeskala gjør det - så vidt jeg kan skjønne - ikke uten videre mulig å skifte tilbake til det opprinnelige utseendet.
Jeg jobber imidlertid med saken.
Bloggen kan derfor skifte utseende flere ganger før jeg eventuelt får rettet opp feilene og er kommet tilbake til en utforming som jeg er fornøyd med.
Denne labiliteten er jeg redd for at både dere og jeg må leve med.
Med hilsen fra en lettere oppgitt
Kay Olav Winther d.e.

mandag 5. september 2011

Våte hunder på Høiås

Foto: Kow d.e. 04092011 ©
Klikk på bildene for å se større versjon


Våte hunder og eiere løp igjennom agilityløypa så søla skvatt.

Folk fra hele landet deltok under Drøbak Mesterskapet på Høiås i helga.

Bakken hadde store problemer med å holde unna for de betydelige nedbørsmengdene.

Det regnet ikke akkurat "cats and dogs", men sivet ned jevnt og trutt både lørdag og søndag.
Drøbak Hundeklubbs store stevne og konkurranse på Høiåsbanen ble derfor en våt affære.
Det var flere enn hundene som var våte som bikkjer etter timer under åpen himmel på den gjørmete banen.

Synd for arrangørene
Hundestevner er som regel blodig alvor for tobeinte og firbeinte som deltar.
Men hundestevner er også fin underholdning for liten og stor.
Selv for personer som har et relativt avslappet forhold til hund, og ikke mener at hunden er skapningens herre.
Det er derfor synd at regnet la en demper på publikumsinteressen, for hundene på Høiås lot seg ikke affisere av at himmelens sluser stod åpne.
De viste sine ferdigheter og gjennomførte sine agilityløp uten hensyn til de begredelige vær- og føreforholdene.
Og de kunne fortjent et fulltallig publikum.
La oss håpe at tiltaket frister til gjentakelse selv om faren er stor for at det meste regner bort når man har utendørs arrangementer i Norge.

Mange deltakere
Deltakerne lot seg imidlertid ikke skremme av regnet.
Over for Amta karakteriserer Gard Kristiansen fra Drøbak Hundeklubb interessen som "utrolig god".
- Vi har deltakere fra hele landet, sier han.
La oss håpe at entusiasmen resulterer i nye stevner og mesterskap i sol og godt vær slik at barn og voksne får anledning til å se de mange fine hundene og hva de kan.
Det er en opplevelse mange bør unne seg.