torsdag 28. januar 2010

Kroken på døra?


Slutt for Frogn Næringsråd?

Er Frogn Næringsråd i ferd med å sette kroken på døra etter snaue tre år?
1. juni slutter næringsrådets daglige leder, Harald Sæther.
Han blir ikke erstattet.
Næringsrådet har ikke råd til å ha en heltidsansatt, forteller styreleder Rolf Vedal til Amta.
Å arbeide for næringsutvikling i Frogn er viktig. Og vanskelig.
Det er ikke venstrehåndsarbeid, men krever mer enn vanlig fantasi, entusiasme og tiltakslyst.
Tapet av stillingen som daglig leder og fulltidsdrivkraft for Frogn Næringsråd er derfor et følbart tap for Frogn kommune og oss som bor her.
Altså ikke bare for eksisterende bedrifter og andre næringsdrivende, men for oss alle sammen. Og våre etterkommere. De som skal finne sitt arbeid og utkomme i kommunen.
Noen vil kanskje smile i skjegget, og håpe at et svakere og mindre slagkraftig næringsråd vil bety mindre press på eksisterende "grøntområder" og mindre effektivitet i arbeidet med å fylle i kommunens framtidige næringsområder med levedyktig næringsvirksomhet.
Men for alle oss som ønsker at Frogn skal være noe mer enn en sovekommune, er dette dårlig nytt.
Hvordan takler de folkevalgte denne utfordringen?
Tar de den til etterretning?
Eller sørger de for at arbeidet for å skaffe levedyktig næringsvirksomhet fortsetter for fullt i kommunal regi?
Vil man unngå å drive av, kan man ikke hvile på årene.
Da må det krafttak til.

Dårlig brøytet for fotgjengere

Foto: Kow d.e. 25012010 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Vanskelig å være fotgjenger på Skorkeberg. Ta i alle fall ikke med barnevogn eller rullator.

Fortauene i Drøbak er som jeg har påpekt, dårlig måkt.
På Skorkeberg er det enda værre.
Skjønt, ikke over alt.
Gangvegen langs Fuglevegen er forskriftsmessig måkt, og har "godt vinterføre".
Andre steder - som f. eks. i Ullerudbakken fra bakketoppen og nedover mot Skorkeberg - er fortauene knapt måkt i det hele tatt.
Høye snøkanter midt på fortauet tvinger fotgjengerne til å foretrekke kjørebanen.
Og har man barnevogn - eller er avhengig av rullator - har man ingen mulighet til å forsere snøhindringene på fortauet.
Da er kjørebanen eneste løsningen.
Med de faremomentene det fører med seg.
Her er det noen som har forsømt seg.
Venter de på at våren skal løse problemet?

søndag 24. januar 2010

Ulogiske priser i Follo Ren


Follo Ren har fra 4. januar 2010 innført nye betalingsprinsipper for privatkunder som leverer søppel på gjenvinningsstasjonene. Nå blir satsene bestemt ut fra hva slags bil man kjører søpla i.

Bruker man personbil eller mindre kjøretøy, må man betale kr 50, men kopler man på henger, blir prisen kr 100 som også er prisen for varebil og pickup.
Hvis du skal kaste litt, men ikke vil ha søpla i bilen, og derfor legger den på hengeren, eller bruker en varebil, må du altså betale dobbelt så mye for å bli kvitt den.
Utstyrer du varebilen eller pickup'en med henger, må du ut med kr 200. Det må du også betale hvis du kommer med søpla i en "mindre lastebil", dvs. lastebil inntil 3500 kg.
Har du større lastebil - dvs. bil mellom 3500 - 7500 kg - stiger prisen til 400 kroner.
Er du så uheldig å ha lastebil over 7500 kg, blir du henvist til et "annet mottak".
Og møter du med traktor, driver du næring. Da omfattes du av andre regler.

Ikke bilen man skal kaste!
Disse prinsippene har møtt en del motstand. Forståelig nok.
Folk opplever dem som urimelige, og det er de jo også.
Det er jo ikke kjøretøyet man skal kvitte seg med.
Betalingen bør logisk sett selvfølgelig være knyttet til arten og mengden av søppel.
Jeg er kjent med at betaling ut fra bilens størrelse også brukes andre steder, men prinsippet blir ikke riktigere av den grunn.
At kjøretøyet - og ikke hvor mye eller hva slags søppel du skal kaste - skal bestemme prisen, er ulogisk.
Det føles urimelig, fordi det er urimelig.

Hvem har funnet på dette?
Det er på sin plass å spørre hvem som har funnet på - og ønsket - dette? Og hvorfor?
Administrasjonen? Styret?
Styret har fattet vedtaket, men de tilknyttede kommunene - som styret vel representerer? - ser ut til å ha vært uvitende om omleggingen.
Her trengs det en oppklaring. Og opprydning.

Langs vegene og i skauen
Hva som blir konsekvensene hvis Follo Ren tviholder på et betalingsprinsipp som publikum oppfatter som ulogisk, urimelig - og galt - er ikke vanskelig å forutsi.
Da havner søpla andre steder. Hvor det ikke koster noe å kaste den. Bare man kommer usett fra det. Og det er det stor mulighet for. Naturen er stor.
Allerede nå slenger enkelte søpla i vegkanter og skograbber. Det er ingen grunn til å stimulere til at flere blir natursvin og velger denne "latmannsløsningen".
Lag derfor en betalingsordning som folk kan forstå og akseptere!
Den ordningen Follo Ren nå har innført, er et veritabelt bomskudd.

torsdag 21. januar 2010

Hermstad til Sarpsborg 08?

Petter Hermstad som har vært DFI-spiller, vil bli sarping.
Han har også spilt for Bærum.
Denne uka viser han seg fram for Sarpsborg 08. Holder han mål, kan han bli 1. divisjonsspiller kommende sesong.
Sarpsborgklubben skal, som i fjor, spille i nest høyeste divisjon når fotballen begynner å rulle igjen utpå våren, og ønsker å forsterke stallen.
Forrige sesong spilte sarpingene kvalifiseringskamper for eliteserien, og holdt på å klatre helt opp i toppserien.
De slo Fredrikstad som dermed rykket ned, men måtte til slutt gi tapt over for Kongsvinger som rykket opp og tok den plassen sarpingene var på jakt etter.
Petter Hermstad fyller 29 år i begynnelsen av neste måned, og er vel på mange måter en mann i sin "beste alder".
Om han blir sarpespiller kommende sesong, gjenstår å se.

mandag 18. januar 2010

Glem det, Thore!Ordfører Thore Vestby (bildet; fra Frogn kommunes nettside) mener at han er blitt truet med "Rambobehandling" av en anonym politimann.
Foranledningen er at ordføreren vil ha politifolk med lokalkunneskap i Drøbak for å unngå "Rambotilstander".
At lokalkunnskap - og gjensidig kjennskap og tillit - er viktig når ordensmakten skal utøve sin viktige gjerning, er åpenbart. Det har ordføreren rett i. Det endres ikke av mannskapsdisposisjoner som har til formål å få de økonomiske endene til å møtes.
Det kan verken politimestere, tillitsvalgte eller verneombud snakke seg bort fra.
Om det virkelig var en politiperson som skjelte ut ordføreren og "truet" ham, er usikkert.
Uansett bør ordføreren slå en strek over episoden.
Var det en politiperson som skrev kommentaren, har skribenten avslørt så bristfeldig vurderingsevne at en ordfører ikke bør bry seg om vedkommende.
Og var det ikke en politiperson, er innlegget i alle fall ikke noe å bry seg om.
Men politimesteren i Follo bør følge opp saken internt og undersøke om innlegget virkelig ble skrevet av en av hans ansatte.
Skulle det vise seg at vedkommende er ansatt i politiet, bør han - eller hun - få en kraftig irettesettelse.
I motsatt fall må hele episoden skrives på kontoen for beklagelige utslag av misbrukt pressefrihet fra personer som er for feige til å gi seg til kjenne.
I dette tilfellet ikke en Rambo, men en person som mangler sivil courage.

søndag 17. januar 2010

Dårlig måkt og strødd

På nettsiden til Frogn kommune heter det at kommunen "skal sørge for god framkommelighet, høy trafikksikkerhet og miljøvennlige løsninger i sin veidrifttjeneste".
Det er en utmerket målsetting. Dessverre blir den ikke alltid fulgt opp med praktiske tiltak.
Å gå i Drøbak nå om dagen er en risikosport. Det er snø- og issvuller på alle fortauer og plasser der folk må ferdes for å komme dit de skal.
Om det er kommunen eller huseierne som er å bebreide, vet jeg ikke.
I vedlikeholdsinstruksen til kommunen heter det imidlertid: "Fortau og gangveier skal brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i veibanen."
Dessverre står det ikke hvem som skal gjøre jobben.
I Drøbak sentrum er forholdene slik mange - stikk i strid med vedlikeholdsinstruksens ord og intensjon - nok foretrekker å ga i gata fordi fortauet er for ruglete og glatt.
At gater og fortau ikke er perfekt måkt like etter kraftig eller vedvarende snøfall, får vi leve med.
Men i løpet av noen dager bør Drøbak sentrum være måkt.
Nå er det gått uker siden snøen falt og enda er det farlig ujevnt og glatt.
Her og der finnes det et og annet grus- og sandkorn, men noen reell friksjon gir de ikke. Til det ligger de for spredt og er trampet for langt ned i snølaget.
Og selv om den snøen som er kommet i dag, ikke legger seg i tjukke lag, er det kommet nok til å dekke den beskjedne grusen som er kastet på.
For yngre mennesker gjør glatta kanskje ikke så mye, men for personer som verken er smidige eller stødige lenger, representerer ujevnhetene, løssnøen og isen en reell fare for fall, arm- og beinbrudd.
Og det som verre er.
Rette vedkommende - enten det nå altså er kommunen eller den enkelte gårdeier - bør snarest sette fortauene og andre gangområder i Drøbak sentrum i en slik stand at godt voksne kan bevege seg der uten fare for å ende som en belastning for helsevesenet.
Og: Hvis noen skulle ha tenkt at lar vi snøen ligge, smelter den av seg selv - for mildværet må jo komme en gang - bør de tenke om igjen.
Ut og måk!
Og strø!

fredag 8. januar 2010

Ikke direkte sommerlig

Foto: Kow d.e. 08012010 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

U-u-u-h, dette ser kaldt ut.

Paviljonger hører liksom sommeren til.
Derfor virker det dobbelt kaldt når paviljongen som Esbjug har reist ved Drøbak City, ligger som en iglo, nedsnødd og dekt av rim.
Ikke mye sommer og hagekos over dette bildet.
Om lag 18 grader var det da bildet ble tatt. Minusgrader. Bitende minusgrader.
Jeg sendte en liten lengselsfull tanke til varmere tider.
Når man kan gå utendørs uten å trekke på seg plagg på plagg i redsel for å fryse av seg både det ene og det andre.
Nå er det nok.
Kaldt nok. Og kuldeperioden har vart lenge nok.
Det synes både strømmåleren, vedstabelen - og en kropp som ikke er helt ung lenger, og derfor foretrekker det mindre ekstreme.
Både når det gjelder kulde og varme.
Hvor ble det av den globale oppvarmingen, forresten?

Frogn kommunes nettsider ikke ute av drift


Frogn kommunes nettsider er en rask, lett tilgjengelig og pålitelig informasjonskilde.

Frogn kommunes nettsider er ikke ute av drift slik Amta ville ha det til i går.
Ikke har de vært ute av drift heller, men tjenesten "eDemokrati" tok seg en "hvil" i går, kan de ansvarlige for kommunens nettdrift fortelle.
"eDemokrati" er et verktøy for politikere, kommunalt ansatte, innbyggere og andre som ønsker innsyn i kommunens post og opplysninger om behandlingen av saker i kommunale styrer, råd og utvalg .
Alle andre tjenester på Frogn kommunes nettsider har vært tilgjengelige hele tiden, slår kommunen fast samtidig som den forteller at det arbeides med å lage nye nettsider med ny grafisk profil og nye tekniske løsninger.
De nye nettsidene blir lansert i løpet av 1. halvår 2010.
DrøbakNotater anbefaler at kommunens innbyggere bruker nettsidene til kommunen og holder seg ajour med informasjonen der.
Det er raskt tilgjengelig førstehånds - og dermed pålitelig - informasjon.

søndag 3. januar 2010

DrøbakNotater 2010

Velkommen til et nytt år.
Den 16. november 2007 skrev jeg det første innlegget på denne bloggen.
Der varslet jeg at jeg ville bruke den til å rette et skråblikk mot hendelser i byen Drøbak og resten av Frogn kommune - og i noen grad Follo forøvrig.
Det har jeg gjort.
Jeg har orientert, skildret, refset, sett bakover i historien, oppholdt meg ved nåtiden - og forsøkt å se framover.

Lokalbevissthet og patriotisme
Målet har vært å hegne om lokalsamfunnet generelt - og gamle Drøbak spesielt - og bygge opp lokalbevissthet og patriotisme.
Om bloggen er blitt slik jeg opprinnelig tenkte, er jeg usikker på. Vegen blir til mens man går.
Men i tiden som er gått siden den spede begynnelsen, har jeg offentliggjort nærmere 800 innlegg og en rekke fotografier som illustrerer og dokumenterer hva som foregår - eller har foregått - i "bykjernen Drøbak" og kommunen Frogn.
I tillegg har jeg fulgt opp mange av innleggene med e-posthenvendelser til enkeltpersoner, foreninger, næringsliv og offentlige etater.
Jeg har fått mange tilbakemeldinger. De fleste positive. Noen særdeles positive.
Det setter jeg stor pris på.

Færre innlegg
I året som kommer, fortsetter jeg å skrive både på DrøbakNotater og de tre øvrige bloggene mine: winther, Hagekroken og SarpsborgNotater.
Jeg håper også å kunne oppdatere min hjemmeside http://home.online.no/~k-winth hvor jeg skriver om slektsgransking og dokumenterer min og min kones slekt og familie.
Men jeg kommer til å senke ambisjonsnivået når det gjelder bloggene.
Antall blogginnlegg blir med all sannsynlighet vesentlig mindre.
Dette skyldes fortrinnsvis at jeg har andre skriveprosjekter som jeg finner å måtte bruke tid og oppmerksomhet på.
Men også at det aktivitetsnivået som det jeg har ligget på hittil, er særdeles krevende.

Fortsetter i 2010
Det vil m.a.o. fortsatt komme innlegg på denne bloggen, men ikke så ofte som tidligere. Mitt engasjement i og interesse for det som foregår i lokalsamfunnet, det jeg mener at det bør rettes spesiell oppmerksomhet mot - og rene tilfeldigheter - vil avgjøre hva som blir omtalt og hvor ofte jeg tar ordet.
Jeg treffer stadig folk som sier at de følger - eller ofte er innom - Drøbakbloggen min. Jeg håper at disse - og eventuelle nye som oppdager dette nettstedet - vil fortsette å titte innom selv om de må registrere at det blir lengre mellom innleggene.

Østlandets Blad
Akershus Amtstidende hadde en stund lenke til min Drøbaksblogg på nettsiden sin. Det har den ikke lenger. Årsaken er formodentlig at den ikke ønsker å stimulere til oppmerksomhet om en blogg som de oppfatter som en "konkurrent" til avisas egen nettside.
Østlandets Blad har valgt en åpnere og mer inkluderende holdning.
På avisas nettside badebyen.no finnes en port kalt "Winthers verden" med klipp fra og henvisninger til min Drøbaksblogg.
Jeg anbefaler mine lesere og andre som er interessert i oppdaterte nyheter om Frogn kommune og tettstedet Drøbak, å kikke innom badebyen.no - både for å holde seg oppdatert om hva denne nettsiden gjengir fra min blogg, og hva lokale personligheter som Bjørn Cato Wiig og Kristin Størmer Steira skriver der.

Godt nytt år
Jeg mottar fortsatt gjerne henvendelser fra personer som har noe på hjertet, og ønsker alle som leser denne bloggen, et riktig godt 2010.