torsdag 27. oktober 2011

Takk til Langvik og Barkenæs

Foto: Kow d.e. ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Skal dette området skilles ut som en egen privat enklave, eller være en integrert del av et Drøbak sentrum med adgang for alle?

Har Arbeiderpartiet våknet og innsett at Lehmanbrygga står i fare for å bli "privatisert"?
I det seneste møtet i utvalg for miljø-, plan- og byggesaker talte og stemte partiets to representanter, Kathe Langvik og Jørn Barkenæs, for at Olav Thon må se på utbyggingsplanene nok en gang.

Utmattelsessyndrom?
Arbeiderpartiet har tidligere tilsynelatende vært rammet av et utmattelsesyndrom når det gjelder Lehmanbrygga.
Den som bare kjenner saken fra mediene, kan ha fått inntrykk av at partiet har ment at nå kan ikke Thon holdes på pinebenken lenger.
Planene er ikke bra, men nå har saken versert så lenge at han heller får få det som han vil.
Så er vi ferdig med den.

All overskuelig framtid
Men en dårlig løsning på Lehmanbrygga, blir man ikke ferdig med ved å si ja-ja-ja, gjør som du vil da.
Når området først er bygd ut, ligger bygningskomplekset der for all overskuelig framtid.
Det er ingen angrefrist på allerede oppførte bygg.
Framtidige generasjoner vil lure på hvor politikerne hadde hodet sitt da de tillot en regulering og en bebyggelse som stengte allmennheten ute, reserverte en sentral del av Drøbaks sjønære område for noen få, presenterte seg ved en uskjønn vegg mot byen, og som stjal utsikt og gjorde det utrivelig for dem som allerede har investert i bolig og lever i nabolaget.
Som Britanniagården.
Som Sentrumsbygget.
Og som Bergen Bank-bygget.

Ingen skam å snu
Det er derfor oppløftende at Langvik og Barkenæs har snudd.
Enten det skyldes protester fra naboene, fra Verneforeningen - eller mulige innsigelser fra fylkesmannen.
Forhåpentlig gjelder snuoperasjonen hele Arbeiderpartiet.
At grunngivingen for vendingen kanskje var noe tynn, spiller ingen rolle.
Rådmann Hermansen mener - i følge Amta - at Langvik og de som er enige med henne, ser spøkelser på høylys dag når de frykter innsigelser fra fylkesmannen dersom de ikke åpner for allmennheten.
Spøkelser eller ikke: Her er det realitetene som teller.

"Thonburg"
Og realiteten er at flertallet av de lokale politikerne mener at Thon må lage en plan som ikke gir allmennheten følelse av at de betrer privat område når de beveger seg inn i det framtidige "Thonburg" på Lehmanbrygga.
Skulle fylkesmannen støtte oppunder et sånt syn, er det bra.
Gjør han det ikke, må de lokale politikerne ta ansvaret alene.
Slik Langvik og Barkenæs - og hele Arbeiderpartiet? - nå har gjort.
Dette var et langt skritt i riktig retning.
Men fortsatt gjenstår det å kreve næringsvirksomhet og dermed bytrafikk i de bygningene som skal reises.
Vær tydelige!
Det tjener Drøbak på.
Det er for seint å snyte seg når nesa er borte.

onsdag 26. oktober 2011

Tilia Pallida rundt Bankløkka


Foto: Kow d.e. 27082009 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Politikerne i det nå avgåtte kommunestyret vedtok å hogge ned alle trærne i den staselige, miljøvennlige alléen mellom Bankløkka og Kirkegata. Nå har de vedtatt å plante nye. Da trærne ble felt, omfattet ordet "alléen" alle trærne rundt Bankløkka. Nå skal det bli spennende å se om begrepet innebærer gjenplanting på alle de stedene hvor det før var trær.

Formannskapet har bestemt seg.
Det skal plantes ny allé mellom Kirkegata og Bankløkka.
Tilia Pallida skal erstatte de friske og de syke trærne som ble hogd ned i sommer.

Parklind
Tilia Pallida - eller Pallida Lind på norsk - kalles gjerne parklind fordi dette treslaget er regelmessig og slankt og derfor ofte brukes i parker og som kanttrær langs gater og veger.
Arten er opprett og hurtigvoksende med bred og regelmessig, pyramideformet krone, forteller faglitteraturen.

25 meter høyt
Tilia Pallida er ikke noe småtre.
Det kan bli omlag 25 m høyt.
Det tåler imidlertid kraftig beskjæring.
Dette gjør det mulig å holde alléen i en rimelig høyde samt å gi den et preg av velpleid, frisert helhet.

Motstandsdyktig
I følge ekspertisen og faglitteraturen er Tilia Pallida - altså parklind -relativt motstandsdyktig mot sykdommer.
Selv om treet ofte smittes av bakteriesykdommer.
La oss forøvrig håpe at treet tåler eksos, vegsalt og annet som det kan bli konfrontert med under urbane forhold som i Kirkegata - og ikke minst på Bankløkka.
Jo, yngre trærne er, desto mer ømtålelige pleier de å være.
Derfor er det ikke bare bare å plante ungt og nytt.
Arten tåler f. eks. ikke sterk vind.
Noe det jo unektelig er en del av i Drøbak.

Varm og dyp jord
Parklind trives best på en lys vokseplass med varm og dyp jord.
Jorda - slik den ligger i bedet rundt Bankløkka i dag - er neppe den beste.
Vil man ha de nye trærne til å vokse og trives, bør det nok radikal jordforbedring til - dypt ned i bakken.
Så gjenstår det å se hvordan de nye trærne liker å få røttene kuttet og uroet når stien i alléen graves opp for at man skal komme til ledningene og rørene som befinner seg i bakken kloss inntil trærne.
De store trærne som så meningsløst ble kuttet ned, hadde et rotsystem som tålte at noen røtter sluttet å hente vann og næring.
Om de nye, yngre - og dermed langt mer ømtålelige - trærne tåler dette, blir spennende å se.
Men med den ekspertisen som kommunen konsulterer, er vel alt dette ivaretatt.
Eller?

Resirkulert kommunestyre?

26.10.2011: Dette er i følge Frogn kommunes nettside, kommunestyret i Frogn. Det tviler jeg sterkt på. For å si det forsiktig.

Når man slår opp på kommunens nettside, er det ofte fordi man ønsker faktiske opplysninger.
Stor var min forundring da jeg fikk se kollagen med bilder av kommunestyremedlemmene.
Hadde May Granum og Martin Schanke stilt til gjenvalg og blitt valgt inn?
Det har gått meg hus forbi.
Jeg trodde tvert i mot at ...

Loge fortsatt med?
Og Bjørn Loge?
Under en egen vignett i høyre marg fortelles det på oppslagssiden at han nå er tilbake i kommunestyret etter en valgperiodes opphold.
Og jeg som trodde at han nå hadde trukket seg tilbake.
For godt.
Dette var overraskende.

Snøen som falt i fjor
Hvis kommunens nettside bringer gammelt "nytt" - og ikke er til å stole på - hvor skal man da hente aktuelle opplysninger om kommunen?
Personlig har jeg bodd i kommunen i 36 år, og følger sånn noenlunde med på det som skjer.
Jeg ser nok derfor hvilke opplysninger tiden har løpt fra, og hva som er aktuelt.
Men gjør yngre mennesker og nyinnflyttede til kommunen det?
Eller folk i andre kommuner som søker opplysninger på nettstedet om Frogn?
Kan de vite at kommunen ikke makter å holde nettsiden sin ajour?
At den som slår opp der, serveres gamle "nyheter"?

Rett opp
Sånn som dette skal det jo ikke være.
Når jeg - eller andre - søker aktuelle opplysninger på kommunens nettside, venter vi å finne det.
Ikke opplysninger om snøen som falt i fjor.
Så derfor, Frogn kommune: Se til å komme ajour!
Jo før, jo heller.

mandag 17. oktober 2011

Barnefestival på Dyrløkkeåsen

Foto 2, 3, 4: Kow d.e. 16102011 ©
Klikk på bildene for å se større versjon


Barnefestival i KFUK-KFUM-regi fant sted på Dyrløkkeåsen skole i helgen.

Drøbak og Frogn Barnegospel sang under gudstjenesten.

Perkusjonsorkesteret bidro til underholdningen og fikk helhjertet applaus for prestasjonene.

Ida fra Larvik (t.v.) handler handarbeid laget av kvinner i Bangladesh, av kretssekretær Turid Werrum fra Buskerud.

I helgen var det liv og røre på Dyrløkkeåsen skole.
Barn i aldersgruppene fra 2. til og med 7. klasse var samlet til barnefestival.
De møtte fredag kveld og reiste hjem igjen søndag etter at gudstjenesten og kirkekaffen var vel gjennomført.
Lokalt vertskap var "Klubb for Kompiser" som er knyttet til kirken i Drøbak og til KFUK-KFUM.

Barn fra hele Oslofjordområdet
- 240 barn har deltatt i festivalen, forteller sokneprest i Frogn, Dag-Kjetil Hartberg. Barna kommer fra Oslo, Akershus, Asker, Bærum, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark - m.a.o. fra hele Oslofjordområdet. Dessuten har 5o ungdomsledere vært tilstede.
Begeistrede deltakere kan fortelle om morsomme, interessante og spennende opplevelser.
Etter valg fikk deltakerne lørdag delta i diverse aktiviteter - noen i skolens lokaler og umiddelbare nærhet og andre rundt om i Drøbaksområdet.
F.eks. var det tunnelsafari på Oscarsborg.
Tur med Tøffetoget og møte med den fargerike togføreren Eddy Marvin Johansen, ble det også.

Utradisjonell gudstjeneste
Søndag var det gudstjeneste i Dyrløkkeåsen kulturhus.
Her ble budskapet formidlet ved hjelp av gospelsang fra store og små, skriftlesning, preken, samtale i sofakroken med KFUK-KFUM-maskottene "Kula" og "Myggen", skuespill om David og Goliat og mye mer.
Bl.a. kunne man glede seg over opptreden av en rytme- eller perkusjonsgruppe som ved hjelp av utradisjonelle "instrumenter" som feiekoster og bøtter og spann fikk publikum til å bruke godfoten og trampe takten.
Altså ingen tradisjonell gudstjeneste akkurat.

Alle er like mye verdt
Tema for festivalen var "Terningkast 6".
M.a.o. at menneskeverdet ikke er avhengig av rase, hudfarge eller andre ytre
særtrekk eller av om man er stor eller liten, flink eller mindre dyktig.
Vi er alle like mye verdt.

Kvinner i Bangladesh og skole på Madagaskar
Ved inngangen var det utstilt håndarbeider laget av kvinner i Bangladesh.
Ved hjelp av mikrokreditt settes kvinner som vil tjene til livets opphold for seg og sine, i stand til å etablere egne virksomheter.
Etter gudstjenesten var det ofring til et skoleprosjekt på Madagaskar.

onsdag 12. oktober 2011

Thore nr 1, Rita nr 2

Foto: Kay Olav Winther d.e. ©

Thore Vestby (H) ble valgt til ordfører for tredje gang. Denne gangen uten hjelp av en overløper.

Rita Hirsum Lystad (Ap) ble varaordfører.


Foto: Kay Olav Winther d.e. ©

Venstre skiftet ordførerkandidat. Var ikke Terje Johansens kandidatur alvorlig ment?

Det nye kommunestyret konstituerte seg i går.
Alt gikk etter planen, og ingen muldvarper undergravde det opplegget flertallet var blitt enig om.
Det eneste som var egnet til å overraske, var at Venstres ordførerkandidat før valget og under valgkampen, Terje Johansen, viste seg ikke å være Venstres ordførerkandidat likevel.
Venstre - som har forsøkt å gi skinn av at Rita Hirsum Lystads kandidatur ikke kan ha vært alvorlig ment, etter som Arbeiderpartiets har inngått tekniske samarbeid med Høyre om å gjenvelge Thor Vestby som ordfører - stilte med Erik Lundeby som kandidat. Lurte de velgerne?
Lundeby fikk Venstres 5 stemmer.
Vestby ble valgt med 22 stemmer. Fire demonstrerte ved å stemme blankt.
Rita Hirsum Lystad ble varaordfører. Hun fikk 26 stemmer.

Formannskapet
Senterpartiet og Pensjonistpartiet får ikke plass i formannskapet som har disse medlemmene: Thore Vestby, Kirsti Bjelland, Sigbjørn Odden og Thora Bakka fra Høyre, Rita Hirsum Lystad og Kjell Engebretsen fra Ap, Kjell Monsen, fra SV, Bente Bjerknes fra Krf og Ole Scheie fra Frp.

Kommunestyret
Her er de som skal styre oss de neste fire årene:

Høyre:
Thore Vestby (ordfører)
Kirsti Birkeland
Sigbjørn Odden
Thora Bakka
Stein Erik Halck
Eva Anderssen
Dagfinn Danielsen
Alexander Grude
Christian Sæther
Leif Tomter

Arbeiderpartiet:
Rita Hirsum Lystad (varaordfører)
Kathe Langvik
Kjell Engebretsen
Knut Erik Robertsen
Jørn Barkenæs
Paul Lorentz
Vibeke Lundh Holmedal

Venstre:
Erik Lundeby
Terje Johansen
Nicolay Corneliussen
Line Stockholm
Anne Lisbeth Simonsen

Fremskrittspartiet:
Ole Scheie
Vivi Ann Andersen Hansen
Terje Sørensen

Sosialistisk Venstreparti
Sylvi Ofstad Samstag
Kjell Monsen

Kristelig Folkeparti
Bente Bjerknes
Sigbjørn Kvistad

Pensjonistpartiet
Ragnar Dahl

Senterpartiet
Hans Kristian Raanaas

Oversikten over kommunestyremedlemmene er hentet fra Østlandets Blads nettside http://www.badebyen.no

søndag 9. oktober 2011

Opp? Lite trolig, men ...

Foto: Kow d.e. 17092011 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Seiersten stadion. 2. divisjonsarena neste sesong?

Borgen er som tidligere fortalt, laget i mitt hjerte.
Min far var med og stiftet Borgen IL, og var klubbens første sekretær.
Men etter at jeg har bodd i Frogn i 36 år, har også DFI en stor plass i mitt hjerte. Derfor er kampene mellom de to lagene alltid følelsesmessig vanskelige for meg.
Den 18. juni tapte DFI 1-2 for Borgen som ligger nest sist på tabellen.
Nå har badebylaget tatt sitt monn igjen. Det vant høstens kamp 4-1.
M.a.o.: Balanse i det følelsesmessige regnskapet.

Tett
Kamputfallet kan bety at DFI rykker opp. Og Borgen ned.
Altså både glede og sorg.
Østsiden leder avdelingen 3 poeng foran DFI. Men Oslo City er a poeng med guttene fra badebyen, og vil også være med i kampen om opprykket.
Skulle opprykket ryke for Østsiden, er det derfor ingen selvfølge at det er DFI som spiller i 2. divisjon neste sesong.
Her skal mye klaffe.

Nabohjelp
Follo2 opptrådte som god nabo, og snøt Østsiden for 3 poeng.
I neste kamp skal imidlertid Østsiden møte Borgen, og det skal vel mye til at Borgen skal klare å ta poeng fra lederlaget - selv om Borgen kjemper for å unngå nedrykk. Og Sarpsborg-laget har dessverre tapt både på hjemme- og bortebane denne sesongen.
Oslo City skal møte Trosvik hjemme på Rommen. Trosvik er et av de lagene Borgen håper å bytte plass med før serien er ferdigspilt. For Trosvik er det altså også være eller ikke være.
DFI derimot skal møte Bøler som ligger midt på tabellen og spilte uavgjort mot DFI på forsommeren.
Her kan DFI gå på en smell.
Eller trygge sin posisjon foran kampen mot Østsiden - på Østsiden.

Løpet kjørt?
Taper DFI for Bøler på Seiersten mens Østsiden slår Borgen, er løpet kjørt for badebylaget.
Hvis både både DFI og Østsiden vinner, blir sesongavslutningen mellom de to på Østsiden avgjørende.
Med mindre Oslo City vinner sine to gjenstående kamper mot henholdsvis Trosvik og Bøler med tilstrekkelig store marginer.
Taper Østsiden for Borgen på Mobakken, kan det bli Oslolaget som rykker opp.

2. dvisjon neste?
Det er altså ikke utelukket at DFI spiller i 2. divisjon neste år.
Om badebylaget er modent for det, er en annen sak.
Skal det klare seg i 2. divisjon, må det nok innkjøp til.
Har DFI råd til det?
Og hva vil innkjøp bety for klubbens rekruttering av egne spillere?
M.a.o.: Vil det være bra for DFI - og for fotballen i Frogn - om DFI ikke rykker opp, men etablerer seg på toppen i 3. divisjon, satser på egne talenter, skaper større bredde og lar de talentene som har dukket opp, utvikle seg et år til før de skal spille i en divisjon som krever bedre teknikk, større fart og mer spillestyrke?
Så kan Østsiden eller Oslo City rykke opp - og ned! - så lenge?

"Lokal"-avdeling?
I 2. divisjon fins allerede Follo-klubbene Follo og Nesodden.
De er plassert i hver sin avdeling.
Skulle DFI rykke opp, vil laget trolig komme i avdeling med ett av de andre Follo-lagene.
Hvis da ikke NFF skulle sette alle de tre i samme avdeling for å spare dem for reiseutgifter.
Da kunne lagene bruke tid, krefter og økonomi på å utvikle god fotball i stedet for å sponse norsk reiseliv.
En skikkelig østlandsavdeling ville gi morsomme lokaloppgjør.
Men mest sannsynlig rykker DFI ikke opp.
Og for denne bloggen har det NFF gjør med Follo og Nesodden, bare perifer interesse.Hvis det ikke også angår DFI.
For DFI - og dermed for Follo-fotballen - er imidlertid kommende lørdag av største betydning.
Dessuten er det "Fotballens dag" og spesialtilbud på adgang til hjemmekampen mot Bøler.
Har du tid, så ta en tur og gi DFI moralsk støtte.
Det kan laget trenge.

søndag 2. oktober 2011

Trepleie i Biologveien

Foto: Kow d.e. 29092011 ©
Klikk på bildene for å se større versjon


Man blir betenkt når man ser dette skiltet i Drøbak. Er det flere trær som skal i bakken? Men denne gangen gjaldt det trepleie langs kirkegården i Biologveien.

Follo Drift hadde satt opp plakater som varslet beskjæringen og at parkering var forbudt. Tre damer i en Sarpsborg-registrert bil kom og parkerte rett under en av plakatene. Ikke lett å utføre jobben uten å skade omgivelsene under slike forhold.

Gisle Buene gikk i høyden og gav trærne en kyndig omgang med håndsaga og motorsaga.

Resten av staben fra Follo Drift stilte beredvillig opp til fotografering før de gikk i gang med arbeidet. Fra venstre: Emil Sæthren, Johan Husvik og Tommy Nærkland som er arborist og driftsleder.

Follo Drift er høyt og lavt.
Torsdag beskar de trærne i Biologveien.
Biologveien er ikke den mest synlige - eller mest trafikkerte - i Drøbak.
Den går fra Kirkegata, langs Drøbak Kirkegård og fram til Tento og Båthavna.

Ikke felling!
Der Biologveien løper ut i Kirkegata, var det satt opp et alarmerende skilt.
Trefelling! stod det.
Man spør seg uvegerlig: Nå igjen? Hva er det nå som skal legges øde?
Men heldigvis var det falsk alarm denne gangen.
Skiltet gjaldt trærne mot kirkegården i Biologveien.
De skulle beskjæres. Ikke felles!

Follo Drift
Det er Follo Drift som har påtatt seg jobben.
Gisle Buene sendes til værs i liften og går utålmodig løs på uønskede sideskudd på stammen og på greiner som er dårlige eller mer omfangsrike enn godt er.
Kollegene i tregruppa kommer til og stiller opp til fotografering mens motorsaga overdøver en hver samtale.
For en med høreapparat er det et veritabelt lydinferno.
- Men det går kanskje an å finne navnene på nettsiden til Follo Drift?
- Ja, i hvert fall til Gisle og han der, roper en av de to yngste mens motorsaga går på tomgang. Han peker på sjefen, arborist Tommy Nærkland.
Det tar tid å få svar, men omsider kommer svaret.
- Innlegget ble liggende p.g.a. dataproblemer, opplyser Tommy Nærkland.
Problemer med elektronikken altså, men trepleie har Follo Drift ingen problemer med.
Og det er jo når alt kommer til alt, det viktigste.