søndag 17. januar 2010

Dårlig måkt og strødd

På nettsiden til Frogn kommune heter det at kommunen "skal sørge for god framkommelighet, høy trafikksikkerhet og miljøvennlige løsninger i sin veidrifttjeneste".
Det er en utmerket målsetting. Dessverre blir den ikke alltid fulgt opp med praktiske tiltak.
Å gå i Drøbak nå om dagen er en risikosport. Det er snø- og issvuller på alle fortauer og plasser der folk må ferdes for å komme dit de skal.
Om det er kommunen eller huseierne som er å bebreide, vet jeg ikke.
I vedlikeholdsinstruksen til kommunen heter det imidlertid: "Fortau og gangveier skal brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i veibanen."
Dessverre står det ikke hvem som skal gjøre jobben.
I Drøbak sentrum er forholdene slik mange - stikk i strid med vedlikeholdsinstruksens ord og intensjon - nok foretrekker å ga i gata fordi fortauet er for ruglete og glatt.
At gater og fortau ikke er perfekt måkt like etter kraftig eller vedvarende snøfall, får vi leve med.
Men i løpet av noen dager bør Drøbak sentrum være måkt.
Nå er det gått uker siden snøen falt og enda er det farlig ujevnt og glatt.
Her og der finnes det et og annet grus- og sandkorn, men noen reell friksjon gir de ikke. Til det ligger de for spredt og er trampet for langt ned i snølaget.
Og selv om den snøen som er kommet i dag, ikke legger seg i tjukke lag, er det kommet nok til å dekke den beskjedne grusen som er kastet på.
For yngre mennesker gjør glatta kanskje ikke så mye, men for personer som verken er smidige eller stødige lenger, representerer ujevnhetene, løssnøen og isen en reell fare for fall, arm- og beinbrudd.
Og det som verre er.
Rette vedkommende - enten det nå altså er kommunen eller den enkelte gårdeier - bør snarest sette fortauene og andre gangområder i Drøbak sentrum i en slik stand at godt voksne kan bevege seg der uten fare for å ende som en belastning for helsevesenet.
Og: Hvis noen skulle ha tenkt at lar vi snøen ligge, smelter den av seg selv - for mildværet må jo komme en gang - bør de tenke om igjen.
Ut og måk!
Og strø!

Ingen kommentarer: