fredag 8. januar 2010

Frogn kommunes nettsider ikke ute av drift


Frogn kommunes nettsider er en rask, lett tilgjengelig og pålitelig informasjonskilde.

Frogn kommunes nettsider er ikke ute av drift slik Amta ville ha det til i går.
Ikke har de vært ute av drift heller, men tjenesten "eDemokrati" tok seg en "hvil" i går, kan de ansvarlige for kommunens nettdrift fortelle.
"eDemokrati" er et verktøy for politikere, kommunalt ansatte, innbyggere og andre som ønsker innsyn i kommunens post og opplysninger om behandlingen av saker i kommunale styrer, råd og utvalg .
Alle andre tjenester på Frogn kommunes nettsider har vært tilgjengelige hele tiden, slår kommunen fast samtidig som den forteller at det arbeides med å lage nye nettsider med ny grafisk profil og nye tekniske løsninger.
De nye nettsidene blir lansert i løpet av 1. halvår 2010.
DrøbakNotater anbefaler at kommunens innbyggere bruker nettsidene til kommunen og holder seg ajour med informasjonen der.
Det er raskt tilgjengelig førstehånds - og dermed pålitelig - informasjon.

Ingen kommentarer: