søndag 3. januar 2010

DrøbakNotater 2010

Velkommen til et nytt år.
Den 16. november 2007 skrev jeg det første innlegget på denne bloggen.
Der varslet jeg at jeg ville bruke den til å rette et skråblikk mot hendelser i byen Drøbak og resten av Frogn kommune - og i noen grad Follo forøvrig.
Det har jeg gjort.
Jeg har orientert, skildret, refset, sett bakover i historien, oppholdt meg ved nåtiden - og forsøkt å se framover.

Lokalbevissthet og patriotisme
Målet har vært å hegne om lokalsamfunnet generelt - og gamle Drøbak spesielt - og bygge opp lokalbevissthet og patriotisme.
Om bloggen er blitt slik jeg opprinnelig tenkte, er jeg usikker på. Vegen blir til mens man går.
Men i tiden som er gått siden den spede begynnelsen, har jeg offentliggjort nærmere 800 innlegg og en rekke fotografier som illustrerer og dokumenterer hva som foregår - eller har foregått - i "bykjernen Drøbak" og kommunen Frogn.
I tillegg har jeg fulgt opp mange av innleggene med e-posthenvendelser til enkeltpersoner, foreninger, næringsliv og offentlige etater.
Jeg har fått mange tilbakemeldinger. De fleste positive. Noen særdeles positive.
Det setter jeg stor pris på.

Færre innlegg
I året som kommer, fortsetter jeg å skrive både på DrøbakNotater og de tre øvrige bloggene mine: winther, Hagekroken og SarpsborgNotater.
Jeg håper også å kunne oppdatere min hjemmeside http://home.online.no/~k-winth hvor jeg skriver om slektsgransking og dokumenterer min og min kones slekt og familie.
Men jeg kommer til å senke ambisjonsnivået når det gjelder bloggene.
Antall blogginnlegg blir med all sannsynlighet vesentlig mindre.
Dette skyldes fortrinnsvis at jeg har andre skriveprosjekter som jeg finner å måtte bruke tid og oppmerksomhet på.
Men også at det aktivitetsnivået som det jeg har ligget på hittil, er særdeles krevende.

Fortsetter i 2010
Det vil m.a.o. fortsatt komme innlegg på denne bloggen, men ikke så ofte som tidligere. Mitt engasjement i og interesse for det som foregår i lokalsamfunnet, det jeg mener at det bør rettes spesiell oppmerksomhet mot - og rene tilfeldigheter - vil avgjøre hva som blir omtalt og hvor ofte jeg tar ordet.
Jeg treffer stadig folk som sier at de følger - eller ofte er innom - Drøbakbloggen min. Jeg håper at disse - og eventuelle nye som oppdager dette nettstedet - vil fortsette å titte innom selv om de må registrere at det blir lengre mellom innleggene.

Østlandets Blad
Akershus Amtstidende hadde en stund lenke til min Drøbaksblogg på nettsiden sin. Det har den ikke lenger. Årsaken er formodentlig at den ikke ønsker å stimulere til oppmerksomhet om en blogg som de oppfatter som en "konkurrent" til avisas egen nettside.
Østlandets Blad har valgt en åpnere og mer inkluderende holdning.
På avisas nettside badebyen.no finnes en port kalt "Winthers verden" med klipp fra og henvisninger til min Drøbaksblogg.
Jeg anbefaler mine lesere og andre som er interessert i oppdaterte nyheter om Frogn kommune og tettstedet Drøbak, å kikke innom badebyen.no - både for å holde seg oppdatert om hva denne nettsiden gjengir fra min blogg, og hva lokale personligheter som Bjørn Cato Wiig og Kristin Størmer Steira skriver der.

Godt nytt år
Jeg mottar fortsatt gjerne henvendelser fra personer som har noe på hjertet, og ønsker alle som leser denne bloggen, et riktig godt 2010.

2 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Godt nytt år til deg også. Uten at jeg har et forhold til Drøbak er jeg stadig innom bloggen din. Den er en virkelig god lokalblogg, du er god til å finne saker, god til å formidle, og tar bra bilder. Derfor følger jeg denne bloggen.

PS: Jeg kan skjønne at en avis kan oppfatte denne bloggen som konkurrerende. Det er jo svært proff.

winther sa...

Takk for oppløftende og oppmuntrende tilbakemelding, Fred Rune.