søndag 24. januar 2010

Ulogiske priser i Follo Ren


Follo Ren har fra 4. januar 2010 innført nye betalingsprinsipper for privatkunder som leverer søppel på gjenvinningsstasjonene. Nå blir satsene bestemt ut fra hva slags bil man kjører søpla i.

Bruker man personbil eller mindre kjøretøy, må man betale kr 50, men kopler man på henger, blir prisen kr 100 som også er prisen for varebil og pickup.
Hvis du skal kaste litt, men ikke vil ha søpla i bilen, og derfor legger den på hengeren, eller bruker en varebil, må du altså betale dobbelt så mye for å bli kvitt den.
Utstyrer du varebilen eller pickup'en med henger, må du ut med kr 200. Det må du også betale hvis du kommer med søpla i en "mindre lastebil", dvs. lastebil inntil 3500 kg.
Har du større lastebil - dvs. bil mellom 3500 - 7500 kg - stiger prisen til 400 kroner.
Er du så uheldig å ha lastebil over 7500 kg, blir du henvist til et "annet mottak".
Og møter du med traktor, driver du næring. Da omfattes du av andre regler.

Ikke bilen man skal kaste!
Disse prinsippene har møtt en del motstand. Forståelig nok.
Folk opplever dem som urimelige, og det er de jo også.
Det er jo ikke kjøretøyet man skal kvitte seg med.
Betalingen bør logisk sett selvfølgelig være knyttet til arten og mengden av søppel.
Jeg er kjent med at betaling ut fra bilens størrelse også brukes andre steder, men prinsippet blir ikke riktigere av den grunn.
At kjøretøyet - og ikke hvor mye eller hva slags søppel du skal kaste - skal bestemme prisen, er ulogisk.
Det føles urimelig, fordi det er urimelig.

Hvem har funnet på dette?
Det er på sin plass å spørre hvem som har funnet på - og ønsket - dette? Og hvorfor?
Administrasjonen? Styret?
Styret har fattet vedtaket, men de tilknyttede kommunene - som styret vel representerer? - ser ut til å ha vært uvitende om omleggingen.
Her trengs det en oppklaring. Og opprydning.

Langs vegene og i skauen
Hva som blir konsekvensene hvis Follo Ren tviholder på et betalingsprinsipp som publikum oppfatter som ulogisk, urimelig - og galt - er ikke vanskelig å forutsi.
Da havner søpla andre steder. Hvor det ikke koster noe å kaste den. Bare man kommer usett fra det. Og det er det stor mulighet for. Naturen er stor.
Allerede nå slenger enkelte søpla i vegkanter og skograbber. Det er ingen grunn til å stimulere til at flere blir natursvin og velger denne "latmannsløsningen".
Lag derfor en betalingsordning som folk kan forstå og akseptere!
Den ordningen Follo Ren nå har innført, er et veritabelt bomskudd.

Ingen kommentarer: