torsdag 28. januar 2010

Dårlig brøytet for fotgjengere

Foto: Kow d.e. 25012010 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Vanskelig å være fotgjenger på Skorkeberg. Ta i alle fall ikke med barnevogn eller rullator.

Fortauene i Drøbak er som jeg har påpekt, dårlig måkt.
På Skorkeberg er det enda værre.
Skjønt, ikke over alt.
Gangvegen langs Fuglevegen er forskriftsmessig måkt, og har "godt vinterføre".
Andre steder - som f. eks. i Ullerudbakken fra bakketoppen og nedover mot Skorkeberg - er fortauene knapt måkt i det hele tatt.
Høye snøkanter midt på fortauet tvinger fotgjengerne til å foretrekke kjørebanen.
Og har man barnevogn - eller er avhengig av rullator - har man ingen mulighet til å forsere snøhindringene på fortauet.
Da er kjørebanen eneste løsningen.
Med de faremomentene det fører med seg.
Her er det noen som har forsømt seg.
Venter de på at våren skal løse problemet?

Ingen kommentarer: