mandag 18. januar 2010

Glem det, Thore!Ordfører Thore Vestby (bildet; fra Frogn kommunes nettside) mener at han er blitt truet med "Rambobehandling" av en anonym politimann.
Foranledningen er at ordføreren vil ha politifolk med lokalkunneskap i Drøbak for å unngå "Rambotilstander".
At lokalkunnskap - og gjensidig kjennskap og tillit - er viktig når ordensmakten skal utøve sin viktige gjerning, er åpenbart. Det har ordføreren rett i. Det endres ikke av mannskapsdisposisjoner som har til formål å få de økonomiske endene til å møtes.
Det kan verken politimestere, tillitsvalgte eller verneombud snakke seg bort fra.
Om det virkelig var en politiperson som skjelte ut ordføreren og "truet" ham, er usikkert.
Uansett bør ordføreren slå en strek over episoden.
Var det en politiperson som skrev kommentaren, har skribenten avslørt så bristfeldig vurderingsevne at en ordfører ikke bør bry seg om vedkommende.
Og var det ikke en politiperson, er innlegget i alle fall ikke noe å bry seg om.
Men politimesteren i Follo bør følge opp saken internt og undersøke om innlegget virkelig ble skrevet av en av hans ansatte.
Skulle det vise seg at vedkommende er ansatt i politiet, bør han - eller hun - få en kraftig irettesettelse.
I motsatt fall må hele episoden skrives på kontoen for beklagelige utslag av misbrukt pressefrihet fra personer som er for feige til å gi seg til kjenne.
I dette tilfellet ikke en Rambo, men en person som mangler sivil courage.

Ingen kommentarer: