onsdag 5. august 2009

Tar du mot plassen ved Frogn v.g. skole?

Foto: Kow d.e. 260709 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Ennå er det håp om skoleplass fra høsten. Men pass på fristene! Svar i løpet av dagen hvis du ikke allerede har sagt ja til skoleplass.

I dag går fristen ut for å gi tilbakemelding til fylkeskommunen om man aksepterer eller ikke aksepterer studieplassen i videregående opplæring som man ble tildelt i 2. inntaksrunde, kan badebyen.no fortelle.
Har du lovfestet rett på skoleplass, skal du få tilbud, men ikke nødvendigvis der hvor du ønsker å gå. Vær derfor våken og følg med slik at du ikke geråder ut i trøbbel fordi du oversitter de fristene som er satt.
Ønske om fag og studested er ofte bestemt av den aktuelle situasjon - og tilfeldigheter, f.eks. av den ofte begrensede kunnskapen unge mennesker har om arbeidslivet og om sine evner og anlegg.
Rådgivningen er som regel ikke fullkommen.
Tilbud om andre studiemuligheter enn det man selv trodde var det eneste salggjørende, behøver derfor ikke være noen "katastrofe".
Tenk positivt og sikre deg en plass. De færreste er ensporede. Er du en av de 141 som enn ikke har fått og takket ja til tilbud om skoleplass i Follo, så slå derfor til når sjansen byr seg, selv om du hadde tenkt deg noe annet.
Kunnskap er alltid til nytte, og det finnes mange sideveger som man kan svinge inn på når man kommer til dem.
Og hvem vet: Kanskje tilfeldighetene bringer deg inn på en bane som viser seg å føre til ditt rette metier i livet.
Lediggang i et vanskelig arbeidsmarked er under enhver omstendighet et dårlig alternativ!
Altså: Er du blant dem som fikk tilbud i 2. runde, så svar idag!
Ellers mister du plassen.

Ingen kommentarer: