tirsdag 11. august 2009

Fy og fy og fyFoto: Kow d.e. 090809 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Slik ser det ut langs Fugleveien etter at ryddemaskinen har fart fram. Vakkert?

Tanken er nok god, men resultatet er ikke bra.
Tiltak for å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten er vi for, men ikke regelrette ødeleggelser.
Når kantklippemaskinen har fart fram over busker og kratt står istykkerslitte stammer og greiner igjen, eller de ligger brukket langs veger og gangstier.
Det er stygt, og det er ukyndig naturskjøtsel.
Enten er maskinen kun beregnet på gress og andre myke vekster, eller så blir den brukt galt.
Det skal selvfølgelig ikke se ut som bombenedslag der maskinen har vært.
Da får man heller kjøre over flere ganger til jobben er skikkelig gjort, eller noen får gå over området og fjerne flerrede og avrevne stammer med annen og mer egnet redskap.

"Er det så nøye da?"
Man kan selvfølgelig si "Er det så nøye, da? Det gror jo til igjen."
Men vi vil selvfølgelig ikke ha det stygt inntil naturen selv - langt om lenge - og kanskje ikke på denne side av vinteren - leger de sårene en ukyndig og slurvete håndtering har skapt.
I fjor skrev vi om at kantklipperen hadde knekt trær i beplantningen langs Ullerudsletta. Årets bravader er ikke stort bedre.
I skråningen mot gangvegen langs Fugleveien har boligene mellom Fugleveien og Hegreveien plantet Rynkeroser for at de skal ha det pent rundt seg. Og sikkert også for å glede allmennheten.
Disse har kantmaskinen fart ødeleggende over og laget en skjemmende front av avrevne stammer mot gangvegen.
Oppover bakken forbi skoletomta og mot Dyrløkketoppen er det heller ikke pent.
Kunne ikke noen som har ansvar for kommunens utseende og skjøtselen av grønne områder, ta seg en tur, se på ødeleggelsene, og vurdere om det er slik vi skal ha det omkring oss?
Hva sier forøvrig Ludolf Bjelland og Berit Johansen som har vist interesse for våre grønne omgivelser?
Er det sånn vi skal ha det?

Ingen kommentarer: