fredag 28. august 2009

Flatehogst i Kirkegata?
Foto: Kow d.e. 250809 ©
Klikk på bildene for å se større versjon


Øverst: Som bildet viser har alléen allerede i dag trær av ulik alder.

Midten: Alléen svekker inntrykket som de mange bilene på Bankløkka ellers ville gitt, og fanger opp eksos og støv.

Nederst: Alléen er ikke bare i egentligste forstand en grønn lunge, men skaper stemning og er en vesentlig miljøfaktor.

Etter det ryktene vil ha det til, mener enkelte "eksperter" at alléen langs Kirkegata bør hogges ned.
Trærne er i for dårlig forfatning, heter det. De kan til og med være farlige. Derfor bør de fjernes og erstattes med nye, mindre som skal vokse seg til.
Og for å få et helhetlig preg, bør alle de gamle trærne fjernes og nye plantes inn samtidig. Sies det.
Det er en utrolig dårlig idé.
Som hvis den skulle bli satt ut i livet, vil frata flere generasjoner innbyggere og besøkende gleden og nytten av store miljøskapende trær i byens sentrum og rundt byens parkeringsplass.
Flatehogst langs Kirkegata og i Wienerbrødskjæringa hører ingen steder hjemme.
Som gutt lekte jeg ofte i en gammel ærverdig park på Hafslund i Sarpsborg. De flere hundre år gamle trærne der ble skjøttet med innsikt og omsorg.
Når behovet for "hjelp" oppstod, fikk trærne "plomber" av stål og sement. De fleste av dem står den dag i dag. Vel 60 år senere.
Også i Drøbak må trær som trenger hjelp, bli beskåret og "plombert". Dem som det ikke er håp for, må fjernes og nye plantes inn i deres sted. Slik det er gjort hittil.
Blir alt fjernet på én gang, vil det ta år og dag og generasjoner før alléen igjen er så stor at den passer seg selv og på ny blir den miljøskapende og luftrensende "skogen" som vi i dag har så stor glede - og ikke minst nytte - av.
Nyplantede "småtrær" er ømtålelige. De liker ikke avgasser fra biler og oljefyrer, og de er takknemlige objekter for ødeleggelseslystne personer.
Et nytt tre her og der blant de gamle, er noe helt annet.
Politikerne må straks sørge for at ingen får lov til å eksperimentere med våre felles verdier.
Flatehogst i Kirkegata kan ikke aksepteres!

Ingen kommentarer: