onsdag 30. juni 2010

Råtne, halvråtne og friske trær

Foto: Kow d.e. juni 2010 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

At denne bjørka i krysset mellom Niels Carlsensgate og Wienerbrødskjæringa måtte tas ned er forståelig. At den ikke deiset i bakken av seg selv, er nærmest et under.

Også dette treet ved utkjørselen fra Bankløkka mot Kirkegata var råttent innvendig og kunne under uheldige omstendigheter representert en fare for både folk og bebyggelse. Men hvordan få opp stubben uten å ødelegge omgivelsene?

Hvorfor måtte dette treet i bakken? Her er frisk ved fra innerst til ytterst. Falt dette tilsynelatende friske treet fordi noen mener at man skal felle likt og ulikt, syke og friske for å kunne begynne helt på ny?


I august i fjor advarte jeg mot Flatehogst i Kirkegata?
Nå er felling av trærne rundt Bankløkka aktualisert igjen. Og motorsaga er tatt fram.
Stubbene forteller at både råtne og ikke råtne trær har måttet bøte med livet.

Ikke alle eller ingen
All sannsynlighet taler for at trærne rundt Bankløkka befinner seg i ulike utviklings- og forfallsstadier. Noen er åpenbart så medtatte og avfeldige at de bør erstattes.
Andre er trolig friske nok til å stå i flere år til. Og tjene som beskyttelse mot vær, vind, eksos og vandaler for de nye, yngre og mer ømtålelige trærne som plantes inn til erstatning for de som må vike.
Ved å bevare de beste av de gamle trærne opprettholder man inntrykket av allé og grønn tunnel.
Det er viktig. For trærne rundt Bankløkka utgjør en viktig estetisk verdi.
Trærne er en miljøskapende faktor, og representerer en myk overgang - og en slags tematisk forlengelse - fra Badeparken til bybebyggelsen.

Noen trær er pill råtne
Enkelte trær er felt allerede.
Bjørka som stod der Wienerbrødskjæringa løper ut i Niels Carlsens gate, var som bildet ovenfor viser, råtten innvendig og en trussel mot, gående, kjørende og mot bebyggelsen.
Den bør ikke erstattes. Et nytt tre vil neppe klare seg med de vekstvilkårene stedet byr på.
Ved utkjøringen fra Bankløkka mot Kirkegata er det også felt et tre som var så råttent innvendig at noen for å demonstrere tilstanden har plantet blomster i den innhule stubben.
Her bør et nytt tre plantes så snart stubben gir plass til det.
Hvordan stubben skal kunne bli fjernet for å gi plass til et nytt tre uten at det skader gata og trærne rundt, er vi spent på.

Frisk ved hele vegen inn
I skråningen som vender mot Hospitalet og inngangen til Badeparken er det også felt et tre.
Tilbake står en stubbe med frisk ved. Hele vegen inn til kjernen.
Hvorfor dette treet er felt, og ikke fagmessig beskåret, må man undres over.
Man får trøste seg med at ingen ting er så galt at det ikke godt for noe.
Stubben viser at man ikke kan svinge motorsaga og kutte ned for fote.
Stikkprøver av trærnes helsetilsyand er ikke tilfredsstillende.
Hvert tre må undersøkes og behandles individuelt.
Det sies at krig er for viktig til at man kan overlate den til generalene.
I dette tilfelle må vi kunne slå fast at spørsmålet om hvordan de miljøskapende trærne i Drøbak skal behandles, er for viktig til at det kan overlates til "ekspertene".

Ingen kommentarer: