torsdag 3. juni 2010

Hospitalet til kirken?

Foto: Kow d.e. 19032008 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Drøbak Hospital bør ikke reserveres til en avgrenset interessegruppe, men stå til disposisjon for kommunens innbyggere.

Drøbak Hospital er en unik bygning.
Som bør tas vare på.
Men også brukes. Til aktiviteter som er til fellesskapets beste. Men som ikke er av en art som skader bygget og forringer dets verdi som historisk monument.

Overlates til kirken?
Rådmannen er i ferd med å lage en helhetlig - eller i alle fall omfattende - plan for disponeringen og forvaltningen av kommunale eiendommer.
Kan Amta fortelle.
Det er et utmerket tiltak.
Jeg har ikke sett planen, men den skal visstnok - fortsatt i følge Amta - blant flere forslag åpne for at politikerne overlater Hospitalet til kirken.
Det er et særdeles dårlig forslag.

"Menighetshuset"
En gang var det slik at kirken - eller mer presist menigheten i Drøbak - disponerte Hospitalet. Bygget ble av enkelte endog omtalt som "menighetshuset".
Opplevelsen av Hospitalet som et hus hvor menigheten hadde rett til å avvise arrangører og arrangementer med "avvikende meninger", resulterte i at enkelte "ikke-kristelige" ble nektet å holde møter i huset. Altså i diskriminering.
Resultatet var misnøye. Sterk misnøye. Og med god grunn.
Jeg var på den tiden aktiv i kommunepolitikken, satt i styret for Hospitalet og var med på å få forholdene endret.

Ikke et skritt tilbake
Tanken å overlate huset til kirken, er historieløs.
Den tar ikke hensyn til utviklingen. Og erfaringene.
Vi lever i 2010. I et pluralistisk samfunn.
Hvor kirken, andre livssynssammenslutninger og verdslige organisasjoner må leve fredlig side om side. Og under samme tak.
Drøbak Hospital er ingen vigslet bygning. Og skal ikke være det.
Det strider ikke mot den opprinnelige gavens ånd eller bokstav at Drøbak eldresenter holder hus der. Ikke at Humanistisk forbund har møter der heller.
Bare mot menneskelige fordommer.
Huset bør være åpent for alle.
Som oppfører seg som folk og ikke skader bygningen.

Hva bestemte giverne?
Drøbak fikk Hospitalet som gave.
Hva bestemte giverne?
Huset har vært brukt til ymse formål. Etter som samfunnet og behovene har endret seg.
Drøbak Hospital tilhører kommunen. Altså oss alle.
I år 2010 må det brukes ut fra forutsetningene i et moderne, sekulært felleskap.
Hvis de ikke vil yppe til helt unødvendig strid, glemmer både rådmannen og politikerne den famøse tanken at Hospitalet på ny skal stilles til disposisjon for kirken.
Så lett slipper ikke kommunen unna krav om ny arbeidskirke likevel.
Avlat unntar ingen for skjærsilden.

Ingen kommentarer: