torsdag 22. juli 2010

Drøbak torg: Orden eller nyttig informasjon?

Foto: Kow d.e. 2107010 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Opplysningssøylen på torget er en utmerket innretning. Til glede for besøkende. Og for etablisementene. Men til savn - og ergrelse - for dem som ikke har fått plass der.

Enkelte, som ikke har fått plass på søylen, supplerer med egne skilt. Hva er galt med det? Besøkende får opplysninger, og galleriene og severdighetene får besøk.

Drøbak er beliggenheten. Den lave trehusbebyggelsen. Stilforvirringen. Det som skjer der. Butikkene, restaurantene, severdighetene, akvariet, galleriene. Kort sagt: Miljøet.
Mangfoldigheten er en del av særegenheten. En del av varemerket.
Den må vi ta vare på. Og hjelpe fram. Slik at den kan overleve. Og utvikle seg videre.

Sentrum - og litt lenger borte
Ikke alt kan ligge midt i sentrum. Men det kan likevel være sentrumsnært.
Og verdt å besøke.
Både for den vanlige turist. Og for den spesielt interesserte besøkende. Som ikke er lokalkjent.
Kunstgalleriene for eksempel. Enten de ligger på Torkelstranda, i Elleveien eller på Bilitt. Eller andre steder i det utvidede Drøbak.

Begrenset søyleplass
Ikke alle kan få plass på den informerende skiltsøylen på torget, heller.
Slik at det opplevelseshungrige, kulturinteresserte publikum kan finne fram til dem ved å få informasjon der.
For det er det det primært er tale om: Å veilede publikum. Å vise mangfoldet. Og å gjøre de besøkendes opphold hos oss så rikt som mulig.
Men det dreier seg også om å bidra til å hjelpe tiltakene til å overleve. Om å sikre mangfoldet. Og bevare og videre utvikle Drøbak som opplevelsested.
"Turismen i Follo er det Drøbak som tar seg av," skal ordfører Stub i Ski ha sagt.
Men da må vi ikke gjøre livet for vanskelig for dem som vil bidra. Og de som vil oppleve.

Orden eller informasjon?
Jeg liker orden. Og oversikt. Og tror ikke at rot og uorden er kvaliteter i seg selv.
Men noen ganger må estetikken - og de rette linjene - vike for nytten. Bruksverdien. Og hyggen.
Noen - som ikke nyter det privilegium å ha fått plass på opplysningssøylen på torget - opplever at de "informasjonsbukkene" de setter opp ved søylen på torget, blir fjernet.
Av kommunen!
Kan det være nødvendig?
Tjener det virkelig Drøbaks interesser at gallerier og andre tiltak som tar sikte på å informere publikum, ikke slipper til på byens sentrale markedsplass?
Tjener det kommunen? Kulturen? Næringslivet? Jeg hadde nær sagt: Skattebetalerne?
Tjener det de besøkende?
Forringer ikke manglende informasjon deres muligheter til å nyte det brede tilbudet som driftige næringslivsfolk og kulturbærere sørger for at Drøbak - og det øvrige Frogn! - kan tilby sine besøkende?

Forum for mangfold
Her bør kommunen - også i egen interesse - vise litt raushet og la Drøbak torg fungere som et forum for mangfold.
Hvor vi - og de mange besøkende utenfra - kan søke opplevelser og informasjon.
Også om tiltak og tilbud som det ikke er plass til på den utmerkede - men altså akk så utilstrekkelige - skiltsøylen.

Ingen kommentarer: