mandag 12. oktober 2009

Vanvittig dyrt kunstgress

Foto: Kow d.e. 091009 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Kunstgress på Ullerud? Øker det banekapasiteten?

Den aktuelle prisen for kunstgressbane ved Oppegaardtjernet i nærheten av Frogn videregående skole er formidable 22 millioner kroner. Minst!
For beløpet inkluderer ikke varmesentral. Som er et "must".
Og så må man rekne med overraskelser og påplusninger under vegs.
Blir prosjektet realisert som planlagt, kommer man neppe fra det med stort under 30 millioner.
Det er, med respekt å melde, vanvittig.
Jeg har hele vegen talt og skrevet til fordel for en kunstgressbane ved den videregående skolen.
Fordi det politiske flertallet og DFI ønsket det.
Fordi det kunne tjene idretten.
Og fordi det virket som om prosjektet var vel gjennomtenkt og forberedt.
Og hadde den udiskutable fordelen at skolen kan bruke anlegget og ta en del av utgiftene.
Ny bane ville bidra til utvidet banekapasitet, og kunstgresset ville sette DFI i stand til å trene optimalt ute hele året.
Altså: Mange fluer i ett smekk.

Penger ut av vinduet?
Så viser det seg at terrenget er slik at grunnlagsinvesteringene sluker millioner.
"Det er å sparke penger ut av vinduet," uttaler en representant for Akershus Idrettskrets til Amta.
Dette er trist og beklagelig.
For idretten! For kommunens administrasjon! For politikerne! Ja, for alle kommunens innbyggere. Enten de er interessert i idrett og fysiske aktiviteter, eller ikke.
Vi har nettopp hatt en tilsvarende - riktignok enda verre - sak. Utgiftene til flerbrukskirken har gått rett til himmels. For å si det litt respektløst.
Jeg minner også om planene for utvidet idrettsanlegg og svømmehall på Seiersten.
Luftslott etter luftsslott.

Uavklarte spørsmål forsinker
Hvorfor kommer Frogn kommune stadig opp i slike saker?
Jeg tror ikke at noen trikser bevisst med tall for å få ting igjennom det politiske nåløyet.
Men noen må være naive. Noen må ha trodd at ved å holde "utgiftene" på et lavmål, og ikke regne på seg "ekstrautgifter", ville det være mulig å bygge innenfor en akseptabel økonomisk ramme. Og tidsramme.
Men det er jo ikke slik det foregår. Prisen blir like høy selv om noen lukker øynene og håper det beste.
Og uavklarte spørsmål og problemer forsinker. Som det har gjort i dette tilfellet.

Kunstgress på eksisterende bane?
Nå foreslår enkelte å bruke pengene til å legge kunstgress på eksisterende baner. Da får man mye for pengene. Heter det.
Kanskje det. Men gir det større banekapasitet?
Og hva med samarbeidet med fylkeskommunen, dvs. den videregående skolen?
Skulle man - fordi man er kommet i en nødssituasjon - føle seg tvunget til å velge en slik løsning, må man anlegge èn fullskala - og aller helst et par små - baner.
Da slipper DFI å betale surt ervervede penger i leie i andre kommuner.
Men banekapasiteten blir, som sagt, ikke større ved en slik løsning. Den gir imidlertid mulighet til å fortsette arbeidet med en tradisjonell bane med naturdekke ved den videregående skolen, hvor man kan legge forholdene til rette for å legge kunstgress senere.
Da slipper man tidspresset, og man kan kanskje gjøre banen billigere ved at man ser flere oppgaver i sammenheng og flytter masser etter behov.

Konstruktive løsninger
Situasjonen kommunen har brakt seg selv, DFI og den videregående skolen opp i, er meget å beklage. Men bebreidelser og beskyldninger løser ingen problemer.
Uten kanskje noen mentale ved at de mest frustrerte får avreagere.
Kreftene og pengene må nå samles. Om konstruktive løsninger.
Som 1. Skaffer DFI kunstgress raskt. 2. Øker banekapasiteten så snart som mulig.
NB: Uten at kommunen ødelegger ryggen ved å forløfte seg økonomisk.

Ingen kommentarer: