fredag 30. oktober 2009

"Gå-sykkelavstand" til kunstgressbanen

Har seksjonslederÅsa Kihlander Nes i Statens vegvesen noen gang vært i Frogn?
I følge Akerhus Amtstidende 14. oktober finner hun - på vegne av Statens vegvesen - det betenkelig at den planlagte kunstgressbanen ved Oppegårdtjernet ikke "lokaliseres mer sentralt sett i forhold til kommunens innbyggere og deres nærmiljø".
Når har det seg slik at Frogn er en langstrakt kommune.
Videre er det slik at alle innbyggere i Frogn er like viktige. Det er ingen som er mer "innbyggere i Frogn" enn andre. Når de først bor her.
Så hvor mener den frittalende damen at banen burde ligge? For å oppfylle hennes kriterier?
Jo, et sted hvor "kommunens innbyggere" - altså ikke noen, men alle - får "gå-sykkelavstand til anlegget".
Et meget interessant synspunkt.
Nå er vi spent.
Hvor finnes det stedet i kommunen som alle frognbeboere kan nå med rimelig tidsbruk og et optimum av krefter, ved å gå eller sykle?
Vegvesenet og Åsa Kihlander Nes må være så vennlige og øse av sin lokalkunnskap og peke ut dette stedet for oss!
Til banen ved Oppegårdtjernet kan folk som bor å Heer og i Ottarsrudgrenda sykle. De sprekeste kan gå dit også. Eller jogge for den saks skyld.
Men de teller kanskje ikke?
Selv om de bor i Frogn kommune og betaler sin skatt de også.
Er det folk i nordre Frogn det skal tas hensyn til? Eller de lengst sørpå?
Da blir det riktignok mye bilkjøring på de øvrige.
Tar man hensyn til og utgangspunkt i oss som bor på Skorkeberg - og der bor det jo en del - må så godt som alle andre kjøre bil.
Tilsvarende kan man rive noen hus i gamle Drøbak - eller kanskje legge kunstgress på Bankløkka - slik at folk i Drøbak sentrum får "gå-sykkelavstand", men da må en masse andre frogninger belage seg på å kjøre. Enten seg selv eller barna sine.
For med en slik løsning blir vegene lange. Og bakkene er drøye.
Nei, dette finner vi nok ikke ut av.
Godt da at Åsa Kihlander Nes og Statens vegvesen har svaret - og løsningen.
Problemet er bare at de - så vidt jeg skjønner - har glemt å fortelle oss hvor banen bør ligge.
Men det skal denne bloggen straks råde bot på.
I morgen den dag skal vi sende e-post og lenke til Statens vegvesen og gjøre oppmerksom på at vi spent venter på å få utpekt det stedet som oppfyller Åsa Kihlander Nes' ideelle fordringer.
Så ordner nok vegvesenet og den driftige damen opp tenker jeg.
Spent på svaret?
Jeg også.
Meget spent.

2 kommentarer:

Erik Lundeby, Frogn Venstre sa...

Klart slike steder finnes, hvis du senker kravet til "nesten" alle. Treningsbanene på Ullerud kan vel 80% av befolkningen i kommunen nå på en under 3 km sykkeltur.

Vel og bra at Heer og Ottarsrud får kort vei til kunstgressbanen. Men hvis de millionene som nå brukes til avansert ingeniørkunst i myra og brattbakken ved Oppegårdstjernet hadde vært brukt på riggtomta eller på en ekstra bane ved Folkvang, hadde vi kanskje hatt nok igjen av de 22 millionene til å legge kunstgress på nærmiljøbaner både på Høiås, på Dal og f eks bak Dyrløkkeåsen skole. Økt sesong innen gang- og sykkelavstand for mange. Og vi nærmer oss sykkeltilgjengelighet for "alle".

winther sa...

Slik jeg ser det, består spørsmålet om kunstgressbane av tre hovedkomponenter:
1. Banekapasitet.
2. Lokalisering.
3. Anleggstekniske forhold.

1. Kunstgress på eksisterende baner utvider ikke kapasiteten.
2. Jeg har fulgt med på Venstres iherdige kamp for å hindre bygging av bane ved Oppegaardtjernet. En bane der vil ha gunstig beliggenhet for den videregående skolen, og grei beliggenhet for DFI. At folk kan bruke sykkel eller aspostlenes hester til Ullerud har bare teoretisk interesse. Faktum er at det store antallet kjører selv eller skysser. Det blir i realiteten ikke et spørsmål om bil eller sykkel, men om hvor vi skal ha biltrafikken. Dessverre.
3. De anleggstekniske problemene ved den planlagte banen synes å være uventet omfattende. De forventede kostnadene er derfor altfor høye. Se eget innlegg om dette her på bloggen. Må banen omlokaliseres, skyldes det i så tilfelle anleggmessige hindringer med derav følgende altfor høye utgifter. Ikke trafikk eller tilgjengelighet som vegvesenet vil ha det til.
Et par meget relevante spørsmål til Venstres alternativ(er):
Har vegvesenet skiftet mening om riggtomta?
Kan man lage ekstra bane ved Folkvang uten å ødelegge dyrket eller produktiv mark?
Jeg har skrevet til vegsenet og gjort det kjent med blogginnlegget. Jeg håper på svar.
Jeg regner med at tilgjengeligheten og brukervennligheten økes ved at det etter hvert blir kunstgress på flere mindre baner rundt omkring der folk bor og ferdes. Ikke som alternativ til en fullskala bane som DFI - og fotballen - trenger, men som supplement.