onsdag 16. september 2009

Riper i lakken, men i kjørbar stand

Det er sjelden at jeg i denne bloggen skriver om saker som foregår utenfor Frogns grenser. Men i dag skal jeg skrive om Nesodden.
Foranledningen er at ordføreren der har syndet. Mot plan- og bygningsloven. Han har satt opp lekestue og bygd carport uten å søke om tillatelse eller varsle kommunen.
Han bør vurdere sin stilling, uttaler Arbeiderpartiets Erik Moe til "Amta".
Lekestuer får man kjøpt ferdige. Må man søke kommunen om å få plassere en lekestue på egen tomt? Og var det et slikt krav da Hinze Holm satte opp sin lekestue for mange år siden?
Det finnes mange lekestuer - ferdigkjøpte og bygde - rundt omkring. Er det levert inn formell søknad og gitt formell tillatelse til oppføring av disse? Er slik saksbehandling i samsvar med alminnelig "rettsoppfatning".
Og ikke minst: Vet folk at oppsetting av slike små bygg krever godkjenning?
Eller er Nesoddenordføreren her i meget stort og godt selskap?
Når det gjelder carporten, er forholdet nok klarere og ordføreren mer å bebreide. Ikke minst fordi han her har brudt reglene - nei, loven - med velberådd hu.
Men hvor lang tid tar det å få en slik sak gjennom papirmølla? Kanskje burde folk få sette opp noen søyler og et tak, altså en carport, uten å måtte søke og vente i det uendelige hvis det ikke sjenerer naboene eller er til hinder for almennheten?
Den 4. september 2007 - altså for mer enn 2 år siden - sendte jeg spørsmål om reglene for å bygge terasse til Frogn kommune. Jeg håpet på snarlig svar. Jeg har ikke fått svar ennå.
Christian Hintze Holm har skaffet seg et par riper i lakken.
Det tar seg ikke bra ut. Men man skroter ikke en god bil fordi om den er ripet opp. Selv om det skyldes litt uvøren manøvrering.
Så blås nå ikke opp denne saken til abnorme dimensjoner. A la stabburet til Åslaug Haga. Saken er ikke graverende, som "Amta" vil ha det til.
Lekestua er fjernet. Få den tilbake på plass igjen. Hvis det fortsatt er aktuelt.
Og se til å få godkjent carporten - hvis den ikke er sjenerende eller ødeleggende for andre.
Ordføreren har ikke mistet "tilliten" som følge av disse "lovovertredelsene".
Men han har vært skjødesløs. Det bør ikke en ordførerer være. For det er mange gjedder i sivet.
For å si det sånn.
Dessuten: Kanskje ordføreren av dette har lært å la "hjärtat va med" i liknende saker som angår andre.
Men nedbygging av strandsonen er noe annet. Der gjelder ingen "kjære mor".
Men jeg går ut fra at Hintze Holm ikke har carporten på stranda.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Dette er dårlig grunnarbeide av Christian, men carporten er tatt ned og søknad om oppføring av ny er sendt etter hva jeg forstår.

Ser at gammelordfører Erik Moe kritiserer. Han er vel en av de frekkeste til å ta seg selv til rette på Nesodden som jeg har møtt.

Dumt å kaste stein i glasshus!!!

Mvh. Høyrevelger

Anonym sa...

SV-ordføreren bør trekke seg.

SV-ordføreren har bygget ulovlig i strandsonen samtidig som han satt som leder i byggekomiteen og vedtok rivning av andre innbyggeres eiendom som var ulovlig satt opp.

Det gjør saken meget oppsiktsvekkende.

I tillegg har SV strandsonen meget høyt oppe i sitt politiske program.

Her snakker vi om en dobbeltmoralist som både i kommunens organer og i lokalavisen har gått hardt ut mot vanlige folks byggesaker.

Det gjør saken ekstra spesiell.

Man kan ikke snakke bort saken som om det er en vanlig innbygger som har tatt seg til rette i strandsonen. Dette er kommunens øverste sjef. Det er ordføreren. Det er sogar lederen av byggekomiteen. Og han kommer i tillegg fra SV som er spesielt strenge i strandsonepolitikken.

Dette kan man ikke ro seg bort fra.
Det finnes bare en løsning. SV-ordføreren må trekke seg.

Pål sa...

SV-ere er jo de verste til å nekte andre å gjøre som de vil på eiendommen sin, og de første til å pålegge rivning.

Dette viser hvor dobbeltmoralske sosialister er. At han skal trekke seg burde være en selvfølge. Men samtidig er SV-ere kjent for å være uendelig arrogante og selvrettferdige, så dette vil nok ikke skje.

Anonym sa...

det fremkommer ellers at han gjorde det vel vitende om regelverket og avventet oppfølging til etter valget!!
Således er det patetisk, og bekrefter de utvilsomme motiver som ligger bak!!

winther sa...

"Politikere" er ikke ufeilbarlige enere. Det er vanlige folk som deg og meg. Forskjellen er at de stiller opp for fellesskapet og deltar aktivt i samfunnsdugnaden, mens de fleste andre nøyer seg med å mene og kritisere fra sofakroken. Hvis vi skulle ta sertifikatet fra alle som foretar en uvøren handling, ble det ikke mange igjen i trafikken. I dette tilfellet satt han ikke engang på førerplassen, da han lukket øynene og lot det stå til. Han var passasjer - som deg og meg. Den dagen han - og Åslaug Haga, og Helga Pedersen og alle de andre - gjør noe galt, eller dumt, i egenskap av folkevalgt, skal jeg også være med å kreve avbikt og avgang. Men som tidligere lærer og rektor vet jeg at det finnes en foranledning for tilsnakk og en annen for utvisning. Her er tilsnakk på sin plass. Men er man spesielt selvrettferdig - og hevnlysten - ser jeg at dette kan fortone seg som en gylden anledning.