onsdag 9. mars 2011

Uklok felling

Foto: Kow d.e. 27082009 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Alléen mellom Bankløkka og Kirkegata er en viktig del av Drøbaks fysiognomi. Den bør fornyes trinnvis. Ikke ved hjelp av flatehogst.

Ordfører Thore Vestby grep etter påtrykk inn og stanset fellingen av trærne i alléen langs Kirkeveien.
Det var klokt.
Selv om hogsten hvilte på et lovlig fattede politiske vedtak.

Trinnvis utskifting
Et vedtak som aldri burde vært fattet.
Ekspertisen har fastslått at trærne i alléen er i så dårlig form at de utgjør en fare for omgivelsene. Derfor bør de felles.
Vi må tro at de ekspertene som har uttalt seg, har greie på trær og trærs helse.
Men psykologi og parkmessig skjøtsel av trær i et bysamfunn, har de åpenbart ikke forstand på.
Da hadde de forstått at trær i et sterkt beferdet område må skiftes ut trinnvis.

Berettiget telefonstorm
I flere innlegg på denne bloggen har jeg advart mot flatehogst langs Kirkegata.
Det burde politikerne merket seg.
Hadde de tenkt seg om og brukt sitt eget sunne skjønn - og ikke bare kritkkløst støttet seg på ekspertisens argumenter - ville de sannsynligvis ha kommet til samme konklusjon som jeg har argumentert for: Alléen må fornyes, men det må skje trinnvis slik at nye trær får anledning til å vokse opp i ly av de utvokste trærne som allerede står der.
En slik utskifting ville i større grad vernet nyplantede trær mot klåfingre og ødeleggelseslyst, og mot eksos og annen luftforurensning.
Og ikke minst: Den ville skapt kontinuitet ved å bevare et av Drøbaks vennlige karakteristiske og ansiktstrekk.
Da ville ordføreren og kommunens administrasjon vært spart for den telefonstormen som hogsten - med rette! - førte til.

Ingen skam å snu
I en lederartikkelen i dagens avis forsøker "Amta" å mistenkeliggjøre ordførerens og rådmannens beveggrunner for å stanse fellingen. Lederskribenten mener at det må skyldes at det snart er valg, og at rådmannen er fersk i stillingen.
Jeg ser annerledes på det.
Det er ingen skam å snu, eller stanse opp og tenke seg om. Og det er ingen skam å lytte til naboene - eller til velgerne. Det er som kjent for seint å snyte seg når nesa er borte.
Ordfører og rådmann bør derfor ha ros.
De la prestisjen til side og brukte hodet.
De politiske organene bør få anledning til å drøfte saken en gang til - i lys av reaksjonene, og i lys av det faktum at saken kan løses på en bedre måte, nemlig ved trinnvis utskiftning av syke trær.
Det kritikkverdige i denne saken er ikke at fellingen ble stanset, men at politikerne ikke overskuet konsekvensene da de fattet sine vedtak. Og at seks trær måtte i bakken før noen grep inn.
La oss håpe at politikerne kommer til mer fornuftige beslutninger neste gang saken står på sakskartet.

Ingen kommentarer: