onsdag 23. mars 2011

Snauhogst er vandalisme

Foto: Kow d.e. 22032011 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Slik ser alléen langs Kirkegata ut en vinterdag. I de grønne årstidene står trærne med løvtunge greiner, bidrar til biologisk mangfold og beskytter mot forurensning og støv.

Og slik ser det ut der motorsaga har fart fram. Seks friske, levedyktige, miljøskapende og dekorative trær er kuttet ned.


Bildene viser at opplysningene om at trærne måtte felles fordi de var råtne og farlige for omgivelsene, ikke medførte riktighet. Alle de seks trærne som allerede er felt, var sunne og friske - helt inn til margen, uten antydning til råte. De burde vært fagkyndig beskåret og fått leve og utvikle seg for å glede nye generasjoner av Drøbaksfolk og besøkende.

I kveld skal formannskapet avgjøre om trærne i alléen langs Kirkegata skal hogges ned på tross av motstand i befolkningen.
Det vil si: Ikke alle er i mot.
- Er de råtne, så få dem ned, sier noen.

Ikke råtne!
Men trærne er ikke råtne. I alle fall ikke alle sammen. De seks som ble felt for noen dager siden - før ordføreren klokelig grep inn - var f. eks. sunne og friske. Alle sammen. Det kan enhver forvisse seg om ved å studere bildene ovenfor. Eller ved å ta en nærmere titt på stubbene som står igjen mellom Bankløkka og Kirkegata nord for parkeringsautomaten.
Ingen av disse trærne burde vært felt!

Feilgrep
Polititikerne skyver den såkalte "ekspertisen" foran seg. Og mener at de handler i god tro.
Men politikerne kan ikke fri seg fra ansvaret. De må tenke selv. Og kritisk vurdere de rådene de får.
I denne saken har de enten fått råd som ikke er bygd på faglig innsikt. Eller de har misforstått de rådene de har fått.
Politikernes vedtak om å drive snauhogst på trærne i den karakteristiske alléen, er et feilgrep som går ut over miljøet.
Levedyktige trær burde vært stelt mens alvorlig syke trær burde vært skiftet ut.
Det er så innlysende at det er vanskelig å forstå at det kan diskuteres.

Hodet i stedet for motorsaga
I kveld skal altså formannskapet ta endelig avgjørelse.
"Øksa ligger allerede ved foten av treet" som skriften sier. Men den bør ikke brukes.
I stedet for å fortsette den hodeløse framferden som fellingen av de seks friske trærne er et nedslående eksempel på, bør formannskapsmedlemmene vise at de tør å snu.
Å si "vi tok feil, det beklager vi, men nå legger vi bort saga og bruker hodet i stedet", krever mot. Men det avtvinger respekt.
Turer de derimot fram uten å ha lært noe av motforestillinger og reaksjoner, kan de se langt etter respekten.

Ingen kommentarer: