onsdag 16. mars 2011

Oversvømmelse i år igjen

Foto: Kow d.e. 15032011 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Du skal være stødig til bens for å kunne gå tørrskodd på gangvegen ved brannstasjonen. Og snøsmeltingen er så vidt begynt.

Er du dårlig til bens, eller f. eks. har barnevogn å trille, stiller du med alvorlig handikapp hvis du skal gå gangvegen langs Ullerudsletta. Da blir du garantert våt på føttene.

For nøyaktig ett år siden i dag skrev jeg innlegget "Gangvegen stengt av vann i år også" på denne bloggen.
I teksten til et bilde av en oversvømt gangveg hette det: "... sånn så det ut i går, altså 15. mars 2010. Hvordan ser det ut i midten av mars i 2011?"
Svaret finnes på bildene ovenfor. Gangvegen er oversvømt og nærmest uframkommelig i år også.
Ingenting er gjort for å rette på de uholdbare forholdene som hindrer folk i å komme tørrskodd fram på en av kommunens mest beferdede gang- og spaserområder.

Ingenting blir gjort
Fjorårets innlegg sluttet slik: "Hvorfor gjør ikke rette vedkommende noe med overvannsproblemet på gangvegen? Er det ikke sluk der, bør det - slik erfaringen tilsier - lages.
Og er det sluk der, bør det - slik erfaringen også tilsier - holdes åpent. Slik at vannet renner bort. Og folk kan gå. På gangvegen. Det burde ikke være noen urimelig forventning. "
Men det er rette vedkommende åpenbart ikke enig i.
Noen mener øyensynlig at forholdene får være som de er, og at folk får finne seg i å vasse i vann og issørpe.

Verre i vente
Årets snøsmelting er så vidt kommet i gang.
Når sola begynner å ta for alvor, vil vannstanden stige betraktelig.
Da må fotgjengerne opp på snøskavlen hvis de vil passere dette stedet. Det går trolig greit for barn og unge.
For noen eldre vil det representere risikabel klatring. For mange vil det rett og slett være umulig. De må enten vasse i det kalde vannet, eller snu med uforrettet sak.

En sak for kommunens politikere
Skal det være slik?
Når den ansvarlige etat på tross av dokumentasjon og oppfordringer i fjor og i forfjor ikke gjør noe med saken, bør en politiker med ansvarsfølelse ta saken opp i kommunestyret.
Trolig er det ikke store inngrepet som skal til.
Det er snakk om prioritering.
Og om å ta hensyn til kommunens innbyggere.

Ingen kommentarer: