fredag 26. juni 2009

Ski Sykehus snur trafikken


Foto: Kow d.e. 090609 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Ski sykehus snur trafikken etter henvendelse fra DrøbakNotater. Det kan bli billigere for alle parter.

Den 11. juni skrev jeg om en asfaltkant ved den midlertidige inngangen til Ski sykehus.
Den var så høy og kom så brått på, at biler med vanlig høyde over bakken slo nedi og subbet over.
"Hvorfor viser ikke skilt eller plakater at man kan kjøre en annen veg fram til de midlertidige parkeringsplassene? Det får man først vite når man skal ut igjen," skrev jeg
Nå har sykehuset snudd.
Aker Universitetssykehus har som ansvarlig instans, sett på forholdet og kommet til at trafikken bør legges om.
"Vi har sett på saken og beklager det inntrufne. Kjøreretningen vil bli snudd," skriver avdelingsleder ved sykehusets "avdeling Ski", Elina Ryymin, til undertegnede.
Det er utmerket.
Vi håper det allerede er skjedd eller skjer umiddelbart slik at ingen flere behøver å stifte bekjentskap med den ublide - og helt meningsløse - asfaltkanten.
Om det er bedre å passere den i motsatt retning, vet vi ikke.
Men det går vi ut fra at sykhuset har vurdert.
Det beste ut fra alle hensyn og formål ville selvfølgelig være å fjerne den kunstig oppbygde kanten så lenge denne inngangen benyttes av det vanlige publikum.
At brevet fra sykehuset er unntatt offentlighet, går vi ut fra er en inkurie og en påskrift som er kommet med av gammel vane.
Er det noe som ikke kan og ikke bør være unntatt offentlighet, er det nyheten om at det nå blir mulig å kjøre til den midlertidige inngangen uten at man pådrar seg bilskader og utgifter til reparasjoner - eller advokat.

Ingen kommentarer: