tirsdag 16. juni 2009

Handel eller biler?


Foto: Kow d.e. 160409 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Fine uteområder som kunne bidra til miljø og handel i Drøbak, brukes til parkering.

Bilen er kommet for å bli. Det er bare å konstatere. Men i hvor stor grad skal den få lov til å legge premissene for utviklingen av miljø og handel i Drøbak sentrum?
I den varme årstiden bør forretningsdrivende i Drøbak i langt større grad enn hittil, flytte ut i friluft.
Ikke ut på fortauet hvor virksomheten er til sjenanse for gående, men ut i gårdsrom og bakgårder.
Det vil bidra til sommerstemning, skape miljø - og formodentlig bidra til større omsetning. Hvis dette i sin tur, bedrer lønnsomheten og bidrar til at flere forretninger i Drøbak overlever noe lengre enn en stakket stund, vil både miljøet, turismen og handelen tjene på det.
Men hvor skal vi da gjøre av bilene?
Er det helt utenkelig at de forretningsdrivende og ansatte som skal ha bilen stående på vent hele dagen, parkerer utenfor sentrum og går eller tar bussen til sentrum?
Blir dette for vanskelig også hvis det viser seg å være en handling til "inntekts ervervelse"?
Se f.eks. på de to plassene i Niels Carlsensgate som jeg har gjengitt bilde av ovenfor, og tenk deg at forretningene som eier eller sokner til disse plassene, kunne by turister og fastboende på spennende sommervarer i et hyggelig, uhøytidelig og sommerlig miljø, i stedet for parkerte biler. Jeg viser disse to plassene som eksempler, for det er mange flere.
Og trolig er det også noen som jeg ikke vet om - selv om jeg har bodd i kommunen i 34 år. Gårdsplasser og bakrom som det ville være spennende å rusle i og utforske.
De ser ut til å finnes - fra området rundt skofabrikken i Kirkegata, bakgården ved Handelshuset, ved Båthavna, på Råkeløkka, på Tamburbakken, langs Storgata, og kanskje andre steder også.
Hadde Drøbak ligget i Danmark, ville slike muligheter vært utnyttet. Uten at det hadde skjedd til skade for miljøet. Heller tvert i mot.
Hvis man fulgte opp med fantasifull og informativ skilting, burde man ikke være redd for at de opplevelses- og kjøpelystne ikke skulle finne fram.
Kombinert med økt torghandel med frimarked, landbruksvarer og fisk, vil dette kunne øke interessen for og handelen i Drøbak uten at virksomheten burde gå på bekostning av miljøet.
Sett i gang og prøv.
Det er mye å vinne og lite å tape.

Ingen kommentarer: