onsdag 28. april 2010

En skam

Foto: Kow d.e. ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Den grå trebygningen til venstre er nå revet. Selve hovedbygningen står. Ennå.

Fasaden på murbygningen på Ullerud er sterkt preget av forfall.

Og sideveggene er ikke bedre. Så når forslaget om riving kommer, vil det ganske sikkert møte forståelse.

På Ullerud ligger et hus med lang historie.
Dessverre ligger det og forfaller.
Ikke bare skaler murpussen av, men selve muren bærer tydelig merke av at forfallet har pågått en stund. Og at ingen har brydd seg.
Hva hensikten har vært, kan man ha sine tanker om.

Historisk
Hovedhuset på Ullerud har på mange måter en like sentral plass i kommunens historie som de historiske bygningene i Drøbak.
Det har bl. a. vært bolig, barnehjem og pensjonat, administrasjonsbygg og ordførerkontor.
Murbygningen skriver seg imidlertid, så vidt jeg vet, fra 1920-tallet da den ble oppført til erstatning for det tradisjonsrike patrisierhuset i treverk som brant under første verdenskrig.
Men murhuset skal være en replikk. En kopi av det opprinnelige huset.

Kommunehus
Hovedbygningen på Ullerud har huset deler av administrasjonen i så vel den opprinnelige landkommunen Frogn, som i den sammenslåtte kommunen med samme navn.
Bygningen spiller altså en vesentlig rolle i Frogns historie.
At stedet har fått forfalle slik det framgår avbildene over disse linjene, er derfor ikke bare en skam fordi det viser at Frogn kommune ikke tar vare på sine materielle verdier.
Det er også en skam at kommunen ikke tar vare på og vedlikeholder bygninger og steder av sentral betydning for kommunens historie. Og kultur.

Rive?
Som tidligere nevnt, har tanken om å rive murhuset på Ullerud allerede vært nevnt.
Etter hvert som forfallet griper ytterligere om seg, kommer forslaget om å erstatte bygningen med ny bebyggelse av større praktisk betydning for kommunens innbyggere ganske sikkert til å dukke opp igjen.
Og jo mer forfallent huset er, desto flere vil være enige i at det "gamle rukkelet" ikke er noe å ta vare på. Og koste penger på.
Det finnes mange bedre formål.

Stopp forfallet
Men en kommune med selvrespekt tar vare på sin historie.
Ikke bare ved å unnlate å rive, men ved å vedlikeholde og bevare.
Kontinuerlig.
Periodisk vedlikehold er noe av det dyreste - og mest upraktiske - som fins.
Periodisk vedlikehold fører til at skader blir store, før det blir gjort noe for å bøte på dem.
Det er både skadelig for det som skal vedlikeholdes - og for økonomien.
Fravær av vedlikehold er altså ikke et sparetiltak.
Det er en effektiv måte å skaffe seg ekstra utgifter på.
Derfor bør forfallet på Ullerud stanses.
Dette er en sak som bør interessere politikerne.
Spesielt de kultur- og historiebevisste av dem.

Ingen kommentarer: