søndag 14. mars 2010

Skal gamle Frogn bli borte?

Foto: Kow d.e. ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Murbygningen på Ullerud er en historisk kulturbærer fra gamle Frogn.

Gamle Sogsti skole er jevnet med jorda. Uten hensyn til at den utgjorde et viktig og verdifullt kulturminne fra gamle Frogn kommune.

Kultiverte mennesker hegner om sin historie.
Da kommunene Frogn og Drøbak ble slått sammen i 1961, hadde de med seg hver sin "medgift" inn i det felles boet.
Medgiften var ikke bare de to kommunenes menneskelige kapital, geografi, næringsliv og økonomi.
Bykommunen Drøbak og landkommunen Frogn kom også med hver sin historie. Og kultur. Bl. a. bygningskultur.

Ingen verneforening for gamle Frogn

På 1970-tallet fikk Drøbak sin verneforening.
Dessverre har ingen reist seg for på samme effektfulle måte å stå sammen om å verne Frogns kulturskatter. Og synlige historie.
Sogsti skole - som opprinnelig hette Svodastigr skole - var en kulturbærende bygning i det gamle Frogn. Og i den nye felleskommunen.
Den karakteristiske bygningen som ble reist i 1910, er nå borte. Jevnet med jorda.

Ullerudbygningen i fare?
En annen sentral bygning i det gamle Frogn, var det staselige murhuset på Ullerud.
Som gamle Frogn kommune kjøpte i 1942, og tok i bruk som herredshus.
Til erstatning for sveitservillaen Lysheim på Dyrløkke som hadde tjent som herredshus fra 1. verdenskrig.
Murhuset på Ullerud står ennå.
Men i januar skrev Amta at administrasjonen i Frogn kommune mener at riving av bygningen på Ullerud bør vurderes som en av flere muligheter når utnyttelsen av området skal drøftes.
Denne - med respekt å melde meningsløse - beslutningen utløste så vidt jeg kan bedømme, ikke noe Ramaskrik.
Men det burde det gjort.

Hold fingrene av fatet
Og kommunens politikere burde straks fattet et utvetydig, retningsgivende "hold-fingrene-av-fatet"-vedtak.
For å hindre at kommunens ressurser brukes på formålsløse utredninger som tar sikte på å berede grunnen for meningsløse tiltak som snuplass for busser ved Tollboden - og riving av murvillaen på Ullerud.
Og for å hindre at døra settes på gløtt slik at rivere - og andre røvere - blir fristet til å legge fram gloriøse prosjekter som politikerne i neste omgang finner det vanskelig å si nei til.
Bykjernen "Gamle Drøbak" er verneverdig. Både enkeltbygninger. Og bygningsmiljø.
Men også det gamle Frogn har bygningshistorie som det er verdt å ta vare på.

Ingen kommentarer: