søndag 21. mars 2010

Bare rør?

Er det bare "rør", det innringerne serverer i Amta?

Amta tar øyensynlig verken seg selv, eller de kontaktsøkende abonnentene, så altfor alvorlig.
"Telefonrør" kaller den nå i et overraskende anfall av åpenhjertig selvinnsikt og djerv selvironi den spalten hvor den trykker uttalelser fra lesere som ringer inn sine hjertesukk og meninger om ditt og datt.
Visst har leserne mye aparte på hjertet, men å kalle alt sammen for "rør", er kanskje å gå litt vel langt?
Og hva synes de som ringer inn, om denne usminkede, nedlatende karakteristikken av bidragene de kommer med?
Den gamle betegnelsen "Telefonrøret" gav kanskje på sett og vis samme assosiasjoner og konnotasjoner fra tid til annen - avhengig av spaltens innhold.
Det skal innrømmes.
Men gav vel likevel en noe mindre stigmatiserende - og nedlatende - karakteristikk av lesernes innspill.
Men det synes åpenbart ikke redaksjonen.
Og det er jo den som redigerer.
Her tillater jeg meg bare en liten - lett spørrende! - frimodig ytring.
Å ringe til redaksjonen om saken, tar jeg ikke sjansen på.
Da risikerer jeg vel å komme på trykk under vignetten "Telefonrør".

Ingen kommentarer: