torsdag 22. april 2010

Applaus til "Gatelangs"

"Gatelangs"-spalten i Amta fredag 16. april taler klokt om kunstgressbanen og den jammeren den har forårsaket i deler av befolkningen.

Det skrives mye superlokalt i "Gatelangs"-spalten i fredags-Amta.
Noe til ergrelse. Noe til glede.
Denne gangen gleder vi oss.
"Gatelangsredaksjonen" - representert ved pennefører Pål Mørk - skal derfor få innlede en ny spalte med applaus for ytringer jeg setter pris på.
Altså rett og slett subjektiv synsing.
Applausen gjelder "Gatelangs"-spaltens konstatering av kunstgressbanen ved Frogn videregående er kommet for å bli, og at riggtomta ikke har vært et realistisk alternativ.
Dessuten ligger riggtomta uansett der ved neste korsveg, skriver spaltisten, som ikke ser bort fra at kunstgressbanen, som nå er under bygging, kan bli "porten til denne delen av frognmarka" for mange frogninger.
"Å sutre over denne muligheten som nå gis til både unge og eldre fotballspillere i Østfolds største fotballklubb, er utidig," mener han.
Disse ytringene applauderer jeg.


Ingen kommentarer: