onsdag 21. april 2010

OK å rive i vernesonen

Ikke noe stygt hus i og for seg. Men hører det hjemme i Fjellveien? (Illustrasjon hentet fra kommunale sakspapirer.)

Foto t.v.: Kow d.e. ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Britannia føyer seg ikke naturlig inn i bygnings-miljøet.

Du kan godt rive og bygge nytt i vernesonen.
Å foreta fortetning som øker bygningsmassen og antall beboere, og dermed trafikken, er også OK.
Det mener i alle fall politikerne. Tydeligvis.
Uten å diskutere prinsippene, det aktuelle prosjektet - eller konsekvensene! - vedtok kommunestyret mandag å si ja til et omstridt utbyggingsprosjekt i Fjellveien.
Mot én stemme. Én modig representant som holdt hodet kaldt.
Den modige og prinsippfaste var i følge Amta, Bente Bjerknes Haugen fra Kristelig Folkeparti.

Fjellveien og Drøbak
Jeg tar det for gitt at alle kommunestyrets medlemmer har vært i Fjellveien.
At de er kjent med verneplanens intensjon og bestemmelser.
Og at de har sett med egne øyne og gjort seg opp noen tanker om hva hensikten med vernearbeidet i Drøbak er.
Nemlig å bevare miljøet. Helhetsinntrykket.
Myndigheten som har karakterisert Fjellveien 12 som "uten spesielt stor kulturverdi" - og dermed har bidratt til å bagatellisere saken - har ikke vært i Drøbak.
Den har - respektløst sagt - vært på jordet!

Ikke hus for hus
Gamle Drøbak kan ikke vurderes hus for hus.
Gamle Drøbak er et miljø. En totalitet. Med gamle, spinkle, trekkfulle trehus bygd og påbygd etterhvert som folk fikk penger mellom hendene, staselige boliger reist og bebodd av velsituerte borgere og et arkitektonisk miksmaks fra perioder med økonomisk oppgang, sosial framgang - stilmessige forvirring, og overivrige utbyggeres manglende kulturforståelse og respekt for miljøet.
Sørlandsbymiljøet. Her - midt i Oslofjorden.
Det er dette som er Drøbak.
Det er dette noen av oss vil bevare.

Stygge eksempler
Men altså ikke det store politiske flertallet.
Det synes at det er i orden at man river og bygger nytt.
Hvor grensen går - dersom det går noen - har de ikke sagt noe om.
Men mener jeg da at man ikke skal bygge i Drøbak? At alt skal være som det er?
I prinsippet: Ja!
Skjønt, vedlikehold som har som formål å bevare miljøet og miljøets enkelte deler, må kunne tillates.
En viss forsiktig tilpasning i stil med omkringliggende bebyggelse også.
Jeg er ikke i mot at det bygges på Hamborgbrygga, Lehmannsbrygga eller Sand-Andersen-tomta, men ny bebyggelse bør ikke komme i vegen for, eller i strid med, den eksisterende.
Jeg synes at bygninger som Sentrumsbygget, Bergen Bank-bygget og Britannia er ødeleggende for Drøbak.
De burde aldri vært reist!
Men det ble de.
Fordi politikerne ikke gjorde jobben sin.
Og var våkne og framsynte nok.

Presedens
Det ligger mye penger i tomtegrunn i Drøbak.
Jo nærmere sjøen - og jo bedre utsikt - desto mer penger.
Mange uten genuin interesse for Gamle Drøbaks framtid og skjebne - og bygningskultur - kan nok tenke seg å omgjøre attraktive boliger og tomter til rede penger.
Disse har politikerne nå gitt blod på tann.
For hvorfor skal ikke de få lov? Når andre har fått lov?
Med mandagens vedtak har politikerne derfor ikke bare fattet et uheldig vedtak i en konkret sak.
De har skapt presedens.
Og åpnet for lemfeldighet.
De bør derfor ikke bli overrasket om også andre nå kommer med søknader om utbygging og endringer som de hittil har trodd at verneplanen og kulturbevisste politikere stengte for.
Kanskje ikke et rush.
Men litt her og litt der.
Dråpen uthuler stenen.
Og prinsippløsheten margspiser Drøbak.

Ingen kommentarer: