mandag 26. april 2010

Ingen skrotaksjon i år!

Foto: Kow d.e. ©
Klikk på bildet for å se større versjon

På grunn av kapasitetsproblemer i Ottarsrudgropa har kommunen sett seg nødt til å avlyse årets skrotaksjon. Hvor havner skrotet da?

Den årlige skrotaksjonen i Frogn har vært umåtelig populær.
Det kan avleses på mengden av søppel og skrot som er kjørt av kommunens innbyggere til mottaket i Ottarsrudgropa.
Og køen av alle slags kjøretøy som har ventet for å få gjort seg av med forskjellige overflødigheter.
Men i år blir det ingen skrotaksjon, kan Frogn kommune fortelle. Ottarsrudgropa har ikke kapasitet.
Avfall må derfor leveres på gjenvinnigsstasjonene som Follo Ren har rundt omkring.

Mer forurensning
Dette er nok en nyhet som mange vil beklage. Både folk som har skrot som de gjerne vil bli kvitt, og de som er opptatt av at søppel og skrot ikke skal havne i naturen.
At ikke alle er like nøye på hvor de anbringer søpla, finnes det mange eksempler på.
Noen setter ifra seg ting de ønsker å bli kvitt ved innsamlingscontainerne for papir, plast m.v. og regner med at Follo Ren eller noen andre, vil ta hand om det de selv ikke har bruk for eller ønsker å ha.
Og andre finner seg en "passende" plass på et avskjermet sted i naturen hvor de kan kaste søpla uten særlig fare for å bli sett.

En prioriteringssak
Den årlige skrotaksjonen har med all mulig sannsynlighet spart den lokale naturen for tonnevis av søppel år om annet.
Men altså ikke i år.
Å kreve at "Gropa" skal stille opp når man der selv hevder at man ikke har kapasitet, kan jeg ikke. Det har jeg ingen kompetanse til.
Men dette er en sak politikerne bør se nærmere på.
For dette er en viktig sak for kommunens innbyggere. Og for miljøet!
Og dermed en prioriteringssak.
Om nødvendig må de som sitter på pengesekken, stille større ressurser til disposisjon slik at innsamlingen kan finne sted årlig.
At sløyfingen skyldes et ønske om å kanalisere mer av søppelleveringen til gjenvinningsstasjonene, vegrer jeg meg i det lengste for å tro.
Det ville være en meget korttenkt politikk.

1 kommentar:

Ragnar Dahl/Frogn PP sa...

Helt enig, skrotaksjon er god miljøpolitikk. Vet ikke hvem som har avlyst dette og hvorfor. Mest sansynlig er dette et tiltak, som er iverksatt pga en anstrengt økonomi, men:: Kostnaden er mariginal ifh til de positive effektene det har for Frogn-samfunnet.

Mvh
Ragnar Dahl
Frogn Pensjonistparti