fredag 23. april 2010

Mega på Heer legges ned


Mega på Heer har tjent beboerne på Heer trofast i 40 år. Nå er det slutt.

Samvirkelaget på Heer gir opp.
Kooperasjonen har underrettet medlemmene om at butikken stenger og skal selges innen 1. juni.
Om noen andre finner det lønnsomt å drive dagligvarehandel i lokalene, er usikkert.

40 år
S-laget på Heer ble åpnet 26. november 1969.
Tidligere var det helt fra forrige århundreskifte gjort forsøk på å etablere et varig samvirkelag i Drøbak. Det gikk ikke så bra.
Men på Heer lyktes det.
Området ble bygd ut, privatbiler var det ikke mange av, bussen stanset ved Ottarsrud og behovet for en nærbutikk var stort.
Ingen av de etablerte kjøpmennene i kommunen var interessert i å drive butikk der.
Til å begynne med måtte de stadig flere som flyttet inn på dette store utbyggingsfeltet, nøye seg med en kiosk som stod i Heer Terrasse.

Lokalt engasjement
Husmorlaget på Heer engasjerte seg imidlertid i saken og arbeidet iherdig for å få til butikk og andre servicetjenester.
Formannen i Drøbak boligbyggelag, Tor Hansen, bodde på Heer og arbeidet i NKL. Han bidro til at kooperasjonen - riktignok etter en del om og men - besluttet å bygge butikk mot at Follo S-lag overtok driften når forretningen sto ferdig.
Og senhøstes 1969 åpnet altså butikken på Heer som avdeling 2 av Follo Samvirkelag.
Befolkningen på Heer hadde fått sin butikk.

Bilisme og kjøpesentra
Og etter hvert som privatbilen ble stadig mer utbredt, kom kunder kjørende også fra andre deler av kommunen.
Men nå er det altså slutt.
Kjøpesentre i og utenfor kommunen har tatt over for mange av kundene.
Bilen bringer like gjerne folk fra Heer som til Heer.

Tung beslutning
"Å legge ned en butikk, er en svært tung beslutning, men vi kan ikke drive butikker som ikke dekker sine egne kostnader, og hvor vi ikke kan se en positiv trend," skriver Coop Øst til medlemmene.
Og det er vel så.
Kooperasjonen som tidligere var en medlemssammenslutning med ideelt formål, er blitt en butikkjede.
Som må tjene penger. I et stadig tøffere marked.
Derfor er det ikke lenger plass til Mega på Heer.
Synd.
For ikke bare vil eldre og andre Heer-beboere uten bil få lengre og vanskeligere veg til butikken.
Men stedet blir fattigere.
Om noen andre makter å drive butikk i lokalene, gjenstår å se.
Kooperasjonen har i alle fall kastet inn håndkledet.

Ingen kommentarer: