mandag 6. september 2010

Juss på torget

Foto: Kow d.e. 04092010 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Som ledd i avviklingen av den landsomspennende juristdagen gir jurister og jusstudenter råd om juridiske forhold på Drøbak torg.

Lørdag kunne man få juridisk hjelp - eller i alle fall vegledning og råd - på Drøbak torg. Gratis.
Det var Norges Juristforbund som hadde stand med jusstudenter og erfarne jurister som ledd i avviklingen av den nasjonale juristdagen.
En dag juristforbundet har tatt initiativet til for å "synliggjøre juristenes rolle i samfunnet".
Arrangementet fant sted på mer enn 2o steder. Bl.a. altså i Drøbak.
Det har vært ganske mange innom, sier Trine Friberg Skaug som er en av de lokale juristene som stiller opp for å profilere juriststanden og gi råd om hvordan man finner fram i paragrafjungelen.
Selv arbeider hun mest med forretningsjuss, og er ikke den som har mottatt flest spørsmål denne lørdagen. De fleste som tar mot til seg og benytter sjansen til å skaffe seg gratis rådgivning, har spørsmål i forbindelse med sivilrettslige forhold - alt fra skilsmisser og arvespørsmål til nabotvister.
For mange er kanskje juss og jurister noe fjernt og vanskelig - og dyrt! - som man nødig nærmer seg før det er uomgjengelig.
Å få møte jurister til en uformell samtale på torget, kan kanskje bidra både til å avklare enkle forhold, og til å gjøre avstanden til jussen og juriststanden mindre.
Slik sett er juristdagen til fordel både for den menige mann som har spørsmål og - som meningen vel er - for juristene som gjerne vil markedsføre seg i lokalsamfunnet.

Ingen kommentarer: