mandag 12. september 2011

Valget i gang

Foto: Kow d.e. 12092011 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Klokka er 13 minutter over 9 om morgenen, og mannskapene i valglokalet på Dyrløkkeåsen skole er klare til å ta i mot velgerne som forhåpentlig vil strømme på utover dagen og ettermiddagen.

Terrorhandlingene den 22. juli endret det politiske klimaet.
Valgkampen foran dagens kommunevalg ble derfor betydelig avdempet.
Om folkestyret har tapt noe på det, er usikkert.
Trolig har mange velgere opplevd valgkampen som mer informativ enn ellers.
Så kanskje har den mollstemte og mer saklige valgkampen i strid med hva enkelte "valgeksperter" mener, økt såvel publikums interesse som kunnskapsnivå.

Alt klart
Da jeg la min stemmeseddel i valgurna på Dyrløkkeåsen skole i morges, var det ennå for tidlig å si noe om frammøtet.
Pendlere som ønsket å stemme før de satte seg på bussen til byen, så vi ikke noe til.
Men en og annen velger kom nølende inn i valglokalet hvor mannskapene satt klare til å krysse av i manntallet og stemple stemmesedlene før de ble puttet i stemmeurna.

Flere som stemmer?
Forhåpentlig vil mange bruke stemmeretten.
Hendelsene den 22. juli har minnet oss om at demokratiet ikke er en selvfølgelig styreform for alle, og at det fort kan komme i fare hvis vi ikke bruker det og utvikler, men overlater til negative krefter å avgjøre hvilke ideer vårt samfunn skal være basert på.
En hver oppmøteprosent under 80 er et nederlag for demokratiet.
La oss håpe at personer med stemmerett går mann og kvinne av huse og bidrar til et levende lokaldemokrati ved hjelp av stemmeseddelen.

Spennende
Det skal bli spennende å se hva utfallet i Frogn blir.
Både av valget og av forhandlingene etterpå.
For fire år siden var det en anonym krypskytter i kommunestyret som gikk sine egne veger og felte Arbeiderpartiets ordførerkandidat.
Blir det skifte denne gangen?
Hvordan slår kampen om Frognmarka, om utbyggingstakten og om valget av framtidige utbyggingsområder ut i stemmetall og mandater?
Og hendingene den 22. juli?
Det blir en lang kveld - og spennende dager ut over i uka.
Og kanskje er ikke resultat en gang klart når opptellingen er over.
Det finnes jo moldvarper - som vi vet.

Ingen kommentarer: