mandag 12. september 2011

Kirkevalget


Foto: Kow d.e. 12092011 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Svanhild Moen Refvik (t.v.) og Randi Flock gir rettledning og tar i mot stemmer ved valg til menighetsråd og bispedømmeråd.

Det har vært stille om kirkevalget.
Mens de politiske partiene har delt ut materiell, agitert og kjempet om velgernes oppmerksomhet for å skaffe seg oppslutning ved valg til kommunestyre og fylkesting,er kirkevalget blitt forbigått i stillhet.
Valgkort er sendt, men det er også stort sett det eneste.

Flere eller færre?
Det er derfor grunn til å frykte for oppslutningen.
Ved forrige valg ble kirkevalget for første gang koordinert med lokalvalgene.
Det gav et visst oppsving i deltakelsen.
Denne gangen har ikke valget til menighetsråd og bispedømmeråd lenger nyhetens interesse.
Det skal bli interessant å se hvilken virkning dette har.

Retting av lister
De nominerte kandidater til menighetsråd og bispedømmeråd er nevnt i valgkortet.
Slik sett kan de som skal stemme, gjøre forberedelser.
Men gjøre ferdig listene før de går hjemmefra for å stemme, kan de ikke, da selve valglistene ikke er sendt ut.
Mange vil nok derfor levere urettede lister.
Spesielt for bispedømmerådets vedkommende er dette problematisk da lista er satt opp i alfabetisk rekkefølge.
De få som kumulerer, får derfor uforholdsmessig stor innflytelse på personvalget.

God hjelp
På Dyrløkkeåsen skole sitter menighetsmusiker Svanhild Moen Refvik og sekretær ved kirkekontoret, Randi Flock, og hjelper velgerne til rette og tar i mot stemmene.
De som trenger det får grundig og lettfattelig orientering.
Eventuell kumulering må velgerne imidlertid stå for selv.

Opp trappa
De fleste som skal stemme, går trolig og stemmer ved kommune- og fylkestingsvalget først.
Det foregår i grunnetasjen.
Skal de deretter stemme ved kirkevalget, må de gå trappa en etasje opp. Spesielt for eldre velgere kan det være en påkjenning.
- De kan også gå rett inn til oss gjennom hovedinngangen, sier Refvik.
Men hvem vet det?
Og da må de eventuelt gå ned trappa. Noe som kan være like anstrengende for den som ikke er helt ung og kanskje dårlig til bens.
Hvorfor kirkevalget ikke kan avvikles i et bedre egnet og lettere tilgjengelig lokale, er vanskelig å forstå.

Ingen kommentarer: