fredag 16. september 2011

Rita eller Thore?

Blir Rita fra Arbeiderpartiet eller Thore fra Høyre ordfører de neste fire årene?Hvem skal svinge ordførerklubba i Frogn de kommende fire årene?
Rita Hirsum Lystad fra Arbeiderpartiet eller Thore Vestby fra Høyre?
Begge er avhengige av støtte fra andre partier for å hale i land seieren.

Endre mening?
Den som vil ha støtte fra oss, må gå mot utbygging på Kolstad og inn for mer næring på Lehmansbrygga, sier Venstre.
Partiet forlanger m.a.o. at den som vil ha ordføreren, må endre mening - eller la være å arbeide for det de mener er riktig - for å kjøpe seg støtte fra Venstre.
Det er et håpløst - nærmest umoralsk - utgangspunkt for forhandlinger.
Ingen seriøse partier kan være villig til å la seg manøvrere inn i politisk prostitusjon.
Uansett hvem som får ordføreren, vil det være flertall i kommunestyret for feltutbygging og næringsutbygging i det som kalles "marka".
Det bør Venstre - og SV - ta inn over seg.

Uenighet og samarbeid
Valget av ordfører er ikke uviktig for den politikken som føres.
Ordføreren har innflytelse - innenfor de grensene kommunestyret setter.
Men valget av ordfører er ikke et valg av politikk.
Det er et personvalg.
Og en markering av en politisk vilje og et overordnet mål for arbeidet.
Partier som velger ordfører sammen, sier at de har en del holdninger og mål felles.
Selv om de er uenige i enkelte saker.
Hadde de ikke hatt ulike syn på saker og ting, kunne de jo slått seg sammen.
Dette bør Venstre - og SV - ta inn over seg.

"Trekke opp stigen etter seg"
Jeg gjetter på at Venstre og SV hadde store forventninger om politisk framgang som takk for støtten til dem som vil ha Frogn for seg selv.
Dem som mener at marka blir ødelagt og ubrukelig hvis vi bruker deler av den til næringsutvikling og boliger.
Men framgangen uteble.
Frogns velgere støttet ikke dem som vil "trekke opp stigen etter seg".
Slik sett er valgresultatet et klart signal om at flertallet ikke er enige med de mest høyrøstede.
Med dem som gjør krav på å arbeide for flertallets interesser mens flertallet i valg sier noe annet.
Dette bør Venstre - og SV - ta inn over seg.

Framgang for "utbyggingspartiene"
De som fikk framgang ved valget i Frogn, var de partiene som enkelte har kalt utbyggingspartiene.
De partiene som har gått inn for det som noen med mindre sans for språkets finere nyanser, har kalt monsterutbygging.
Disse partiene fikk økt oppslutning - og dermed tillit og tilsutning - fra velgerne for sin politikk.
Skulle de nå slå retrett for å få ordføreren, ville de svikte velgerne som har stemt på dem - ikke på tross av hva de mener, men høyst sannsynlig på grunn av de standpunktene som Venstre og SV er så uenige i.
Dette bør Venstre og SV ta inn over seg.

Etter sin overbevisning
Men da er vel alt fastlåst?
Nei.
Valg av ordfører, er ikke primært et spørsmål om politisk samarbeid.
Konstitueringen av kommunestyret og valg av styrer og råd m.v., handler om fordeling av posisjoner.
Ikke om politisk hestehandel - eller prostitusjon.
Det dreier seg om teknisk samarbeid.
Om å få ting til å fungere.
Til fellesskapets beste.
På tross av uenighet!
Det bør Venstre og SV - men også alle de andre partiene - merke seg.

Ideologisk og praktisk
Venstre, SV, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Pensjonistpartiet - ja, Fremskrittspartiet også, selvfølgelig - bør støtte den ordførerkandidaten som de mener at kommunen vil være best tjent med, og velge den samarbeidspartneren som de - på tross av uenighet i enkelte saker - ideologisk og praktisk er mest på linje med.
Det er et valg velgerne vil forstå.
Og ha respekt for.
Forsøk på politisk manipulering vil de fleste anstendige mennesker ta avstand fra.
Også dette bør Venstre, SV og de andre mindre partiene merke seg.
Velgerne venter rent trav!
Lykke til.

5 kommentarer:

Erik Lundeby sa...

Klart vi i Venstre har merket oss litt av hvert de siste dagene. Samtidig burde Arbeiderpartiet hatt det mindre travelt og i det minste gitt oss et møte for å fremme de kravene vi fremmer på vegne av 16% av velgerne. Du vet jo ikke hva du kan oppnå før du i det hele tatt har satt deg ved bordet.

Vi oppfattet det også som positive signaler når Ap i sitt program vil gi Seierstenmarka et sterkere vern og begrense bygging rundt Oppegårdstjernet. Det var også positivt når Ap, KrF, SV og V reddet Storgt 18. for arbeidsplasser, ikke luksusboliger.

Ingen av sakene vi valgte var dermed dype ideologiske spørsmål, men arealsaker der A og V i utgangpsunktet ikke står veldig langt fra hverandre.

Men vi har innsett at kampen nå står om posisjoner, ikke om politikk. Venstres dør er på ingen måte lukket hvis Rita vil bli ordfører i Frogn.

winther sa...

Jeg har ikke førstehånds kjennskap til hva som har foregått, men på Drøbaksvenner på Facebook skriver Rita Hirsum Lystad at Arbeiderpartiet har vært i kontakt med Venstre 3 ganger for å bringe på det rene om det det var mulig å finne en løsning. Venstre svarte med å stille det hun kaller "ultimate krav". Under samtalene har Venstre "ikke vist noen bevegelse selv om vi har signalisert mulige løsninger", skriver hun. Da Venstre ikke "ønsket å komme AP i møte på noe vis", gikk AP til Høyre. Og fikk en avtale.
Mitt inntrykk er: Venstre trodde at det kunne presse de to store i tur og orden og få sin vilje igjennom. Dermed satte partiet seg selv utenfor.
Når man betrakter resultatet, må man vel kunne slå fast at Venstres strategi slo aldeles feil?
Hvis jeg hadde vært med i Venstre, ville jeg spurt: Hvem er ansvarlig for at partiet valgte denne håpløse strategien?
Og så ville jeg ikke latt vedkommende få det avgjørende ordet ved neste korsveg.

winther sa...

Kjell Monsen fra Frogn SV har skrevet følgende kommentar til innlegget "Rita eller Thore?":
Det er med undring jeg leser at SV har bedt andre partier å gi slipp på sine standpunkter i saker i bytte med politiske posisjoner. At du mener dette, uten å vite, er helt forkastelig. Du burde kanskje sjekket med forhandlerne fra AP, før du tillegger SV slike holdninger. Vi i SV har stor respekt for våre politiske motstandere, eller for så vidt også våre meningsfeller i enkelte saker. Vi lar oss ikke kjøpe, og heller ikke prøver vi å kjøpe andre.
Jeg har sjekker med AP og SP om dette fra vår side har forekommet i prosessen. De har avkreftet dette.
For øvrig synes vi Rita skulle bli valgt til ordfører. Dette har imidlertid Venstre og deres opptreden umuliggjort. Det er da underlig at de også ønsker Rita som ordfører, og opptrer på en måte slik at heller ikke de får det til. To tunger kalles det. Hadde de virkelig, på ordentlig, ønsket Rita, hadde de fått det til. De malte seg inn i et hjørne, og der ble de stående.

winther sa...

Hei, Kjell.
Jeg har ikke ment - og ikke skrevet - at SV har lagt press på AP for å få partiet til å endre mening eller gå mot sin overbevisning. Den bebreidelsen gjaldt Venstre.
Jeg ser imidlertid at siste avsnitt er uklart, og kan tolkes slik du gjør. Jeg beklager uklarheten, og gjentar at det ikke er SV jeg sikter til.
Derimot har jeg gjennom hele innlegget sagt at begge de to "markapartiene" bør merke seg de politiske realitetene og velge valgtekniske løsninger og partnere ut fra dem - og uten forhåpninger om urealistiske politiske allianser og snuoperasjoner. Uansett konstellasjoner vil det være flertall for utbygging på Holt og Kolstad.

Erik Lundeby sa...

Jeg hadde trodd Arbeiderpartiets erfarne forhandlere ikke regnet med at man ga fra seg sine forhandlingskrav før vi satte oss ned ved bordet. Vi mener vi hadde en veldig konstruktiv tone i den siste samtalen, og det sier også Arbeiderpartiet. Men vi ønsket et møte for å forhandle, og kunne ikke love noe før delegasjonene hadde møttes. Husk at vi ikke hadde noen anelse om at Ap på det tidspunktet hadde en ferdigforhandlet avtale med Høyre som skulle legges frem - vi ante ikke hvor mye det hastet.

Det som skar seg her var at Arbeiderpartiet fikk panikk og ikke ville ta seg tid til å ta et møte med oss. Jeg tror vi hadde funnet en løsning om vi hadde gjort det. Vi er for så vidt klare til å ta det møtet fremdeles, men Arbeiderpartiet ønsker ikke å si opp sin avtale med Høyre.

Tror det ved neste korsvei vil være viktig å bli enige om å bruke tid. I min hjembygd, Øyer, begynte forhandlingene i går, der var de enige om at første uke er det bare sonderinger.