torsdag 14. oktober 2010

Uheldig plassering

Foto: Kow d.e. 11102010 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Hvor skal fotgjengerne gå? I vegen sammen med bilene?

Det er ikke lett å bygge når det er trangt om plassen.
Men å ta i bruk gang- og sykkelvegen slik at de gående og syklende må ut i vegbanen for å komme fram, er en uakseptabel løsning.
Ved byggeprosjektet "Innseilingen", der gamle Sogsti skole lå, fant jeg denne containeren - midt på gang- og sykkelvegen.
Der bl.a. skolelever - og eldre som er dårlig til bens - skal gå.
Ville du følt deg trygg om dine barn skulle gå eller sykle forbi her?
Hvem fører kontroll med at slike ting ikke skjer?
Ingen?
Satser man på selvdisiplin? Og selvkontroll?
Det er tydeligvis ikke nok.

Ingen kommentarer: