onsdag 20. oktober 2010

Behov for å levere miljøfarlig avfall i Frogn!

Foto: Kow d.e. 15102010 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

... men det burde det vært. Og hvor er forøvrig "Bjølstad miljø mottak"?

Ved den forlatte brannstasjonen på Dyrløkke har brannvesenet satt opp et skilt som forteller at miljøavfall ikke kan leveres på stedet, men må fraktes til Teigen eller "Bjølstad miljø mottak"og leveres der.
Det er minst to ting å si om dette.

Søppel på avveger
Jeg er klar over at mulighetene til å levere miljøavfall på Dyrløkke ikke forsvant med brannvesenet. Men situasjonen blir ikke mer akseptabel av at den har vært uholdbar lenge.
Lang veg og kronglete leveringsprosedyre øker sjansene for at søpla havner der den ikke skal være. Kan den ikke leveres lokalt, havner spesialsøpla med største sannsynlighet i "restavfallet" eller i naturen.
Spesielt hvis man har "bare lite grann" - størknede malingrester i et spann eller to for eksempel - er sjansen for at man setter seg i bilen og kjører til nabokommunen for å levere, mindre enn minimal.

Hvor er Bjøstad og hva mottar de der?
Hvor er forøvrig "Bjølstad miljø mottak"?
Mener brannvesenet "Bølstad gjenvinningsstasjon" i Ås?
Da hadde det kanskje vært en idé å skrive det.
Miljømottak skrives forøvrig i ett ord, men burde - logisk betraktet - ikke skrives i det hele tatt, for det et er vel ikke "miljø" som mottas?
Det er vel et søppel- eller avfalls-mottak det handler om?

Levere i kommunen
Her bør Frogn kommune gripe inn. Og få endret realiteten.
Hvis man mener noe med miljøvern og fornuftig avfallshåndtering, sørger man for at kommunens innbyggere kan levere enkelt, men trygt rimelig nær der hvor de bor.
Inntar man det standpunkt at det er ikke så langt til Nesodden eller Ås, sier man samtidig, uten å uttale det, at det ikke er så farlig at miljøfarlig avfall havner i naturen. Eller i søppelsekken.
For det er det som blir konsekvensen.
Sørg derfor for at miljøavfall kan leveres i Frogn. På Dyrløkke - eller et annet egnet sted.
Den menneskelige natur skifter ikke karakter selv om noen skulle ønske det.
De fleste velger minste motstands veg.
Det er noe vi alle vet.
Politikk er å ville - og å legge forholdene til rette for å oppnå ønskede resultater.
Så sett i gang.

Ingen kommentarer: