mandag 4. oktober 2010

Betaling i Drøbak Gjestehavn?

Foto: Kow d.e.2010 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Skal det være gratis å bruke Drøbak Gjestehavn? Nei, mener rådmannen.


T.h.: Slik er det i Tønsberg.


Gjestehavna i Drøbak ble åpnet før det var bestemt om det skulle koste noe å ligge der, og før et eventuelt betalingssystem kunne tas i bruk.
Noen har ment at slik bør det fortsette. Å besøke Drøbak Gjestehavn bør være gratis.
Nei, mener rådmannen og foreslår avgift.

Ikke skremme bort båtturistene
Liggeavgift er ikke urimelig.
Avgiftens størrelse og betalingssystemet bør imidlertid ikke virke avskrekkende.
Vi ønsker besøk!
Det øker handelen - og trivselen.
Flere butikker i Drøbak holdes gående av det de tjener i den mest hektiske turistsesongen.
Et levende Drøbak er avhengig av at penger går fra hand til hand.

Bør innføre avgift
Men det er grenser for hvor rundhåndet Frogn kommune kan være.
Derfor bør det innføres liggeavgift.
Satsene bør være rimelige og avgiftsprinsippene brukervennlige.
Som i Tønsberg gjestehavn hvor dagopphold er gratis og pris for overnatting er gradert etter båtens størrelse.
Båter som ligger i havn klokka 2000, skal betale.
Prisene er:
Båter opp til 12 m: Kr 180,-
Båter fra 12 til 15 m: Kr 280,-
Båter fra 15 til 24 m: Kr 460,-
Tilleggsavgift for ikke å betale: Kr 500,-
Tømming av septik er så vidt jeg skjønner, inkludert i prisen.

Billigere i Drøbak
I Drøbak tenker rådmannen seg graderte avgifter fra 100 kroner for mindre båter og 300 kroner for større - samt en tilleggsavgift på 300 kroner for dem som bryter bestemmelsene.
Det lyder rimelig.
50 kroner for daggjester uansett liggetid virker derimot noe drøyt.
Her bør et par timers opphold være gratis som på Bankløkka.
Og skal det innkreves dagavgift, bør den graderes etter tid. Som på en hvilken som helst bilparkeringsplass.
I stedet for dagavgifter på bryggeplass, bør det være avgifter på bruk av tjenester i servicebygget. Når det kommer.

Båthavna i stedet
Det er minst to grunner til at man bør være tilbakeholdende med avgifter for dagopphold.
Skjønner båtfolket at de oppfattes som melkekuer, kan de seile forbi Drøbak.
Eller de som er godt kjent her, vil fortsette å bruke Båthavna som gjestehavn. Spesielt på dagtid.
Det gjelder derfor å ikke stirre seg blind på kommunekassa, men tenke turist- og besøksstrategi.
En gjestebåthavn som bidrar til å opprettholde Drøbak som et levende samfunn med butikker og "folk i husan", har verdi for kommunen og alle oss som bor her, langt ut over det avgiftene for dagopphold kan tilføre kommunekassa.

3 kommentarer:

Erik Lundeby sa...

Helt enig i det du skriver om at turist- og besøksstrategi er viktig.

Skjønner ikke at det er noe problem om noen kjentfolk fortsatt bruker båthavna som gjestehavn, det er gode inntekter for båtforeningen. Det er å håpe at Drøbak gjestehavn gir økt besøk til byen, ikke bare tar kunder fra Båtforeningen eller havna på Oscarsborg.

Tror vel egentlig ikke noen reagerer så sterkt på 50 kroner, så lenge det er lett å betale med kort, mobil eller andre ting man har med seg selv når småpengene er brukt på is til ungene. (Og det håper jeg det er, selv om jeg ikke har sett etter.)

winther sa...

Isolert sett betyr det kanskje ikke så mye om enkelte bruker Båthavna i stedet for gjestehavna, men mitt håp er at trafikken i, til og fra gjestehavna skal bidra til å skape aktivitet i søndre del av sentrum. Ønsker vi en slik effekt, bør vi ikke invitere til "status quo ante bellum". Ellers unner jeg Båtforeningen inntekter.

En del er ennå ugjort i gjestehavna. Jeg er enig i at kortautomat bør komme på plass sammen med servicebygg og ferdigstillelse av "aktivitets"-området.

Anonym sa...

Som en ivrig bruker av både Drøbak og Oscarsborg med båt på fjorden er det helt nødvendig at man får opp en betalingsautomat og dertil tilhørende havnevakt. Dette fungerer helt flott på Oscarsborg og må iverksettes i Drøbak og. Hvorfor spør du? Jo, jeg har selv oppleved ved en rekke anledninger sommeren 2010 at det er lokale båter fra Drøbak som ligger å opptar plasser over lang tid, ikke som en besøkshavn...men som en fast båthavn. Om det er fordi det er mye mer lettvindt å ha båthavn i sentrum, enn lengre ut/andre siden av fjorden vet ikke jeg. Men dette er en GJESTE havn, og da må lokale båter holde seg unna i det minste i sommersesongen.

MS PALOMITA, Oksval båthavn