torsdag 20. mai 2010

Kom den rekende på ei fjøl?


Nasjonalsangen og Frogn-sangen har fått plass i det hendige 17. mai-programmet som distribueres til Frogns innbyggere.
Det er bra.
Det er ikke alle som kan tekstene, og da er det greit å ha det trykte ord å støtte seg til.

Neppe 1870
Skal vi tro programmet, skrev Bjørnstjerne Bjørnsom i 1870 teksten till "Ja, vi elsker dette landet" til en melodi som, Rikard Nordraak - som forøvrig var Bjørnsons fetter - hadde skrevet seks år tidligere.
Men det skal vi kanskje ikke?
I min utgave av Bjørnsons samlede verker (1953) står det nemlig at han skrev "Ja, vi elsker dette landet" i 1859.
Store Norske Leksikon (1979) opplyser at han offentliggjorde diktet i Aftenbladet 1. oktober i anledning åpningen av Stortinget. Det var tilegnet kongen.
Leksikonet opplyser forøvrig at han foretok endringer i 1863 og utgav diktet i endelig form i 1869.
Diktet ble - fortsatt i følge leksikonet - framført med Nordraaks melodi første gang i 1964. Altså 6 år før det i følge 17. maiprogrammet ble skrevet.

Ikke Frunar, men Fraunar
Når Frognsangen presenteres som del av feiringen av nasjonalsangen, burde den frambys uten feil.
Det er mange nykommere og gjester utenfra som feirer nasjonaldagen i Drøbak - og sikkert også i Frogn forøvrig - og disse bør lære den riktige teksten.
F. eks. at Frogn i sangen heter "Fraunar" og ikke "Frunar".
Dessuten er det vel slik at linje tre i første vers skal begynne med "Jo" som er svaret på spørsmålene i linjene foran - og ikke "Ja", som i denne sammenheng ikke er svar på noe som helst.
Pirk?
Nei, jeg syns ikke det.
Når det gjelder nasjonalsangen og Frogn-sangen finnes det bare en gangbar versjon: Den riktige.

Hvem skrev teksten, og hvem laget melodien?
Men hvem har skrevet tekst og melodi til Frogn-sangen?
Derom tier programutgiverne.
Men det burde vi selvfølgelig få vite.
For vår skyld - og av hensyn til opphavspersonene.
Hvem tillot seg med freidig dikterisk frihet å plassere en skjøntsyngende nattergal i Frognmarka?
Og hvem satte fengende toner dertil?
Er det noen som vet?
Jeg går ut fra at den "ikke har gjort seg sjøl, og kom rekandes på ei fjøl".
Og: Er det noen som har den opprinnelige versjonen? Dvs. forfatterens egen rettskrivning og tegnsetting?
Den burde vi hatt. For å kunne dokumentere en liten - men ikke uvesentlig! - del av Frogns kulturhistorie.
Hva med Frogn Mannskor? Eller Museet? Kanskje Amta? Sitter de på slike opplysninger?
Eller kanskje må vi til Ski for å få hjelp? Kan ØB tre støttende til?
Tips og hjelp til å finne tekstforfatter, komponist og mest mulig original tekstutgave mottas med takk.

Ingen kommentarer: