torsdag 13. mai 2010

Hvem eier sykestua?

Foto: Kow d.e. 12052010 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Sykestua i Drøbak er en betydelig ressurs og ikke noe man "gir bort" og glemmer. Hvem som eier den, burde være lett å avklare.

Denne lekkerbiten er det nok flere som gjerne skulle sette tennene i. Det er viktig at kommunen "står på krava".

Sunnås sykehus vil selge sykestua i Drøbak, kan mediene fortelle.
Nei, den tilhører oss, sier Frogns ordfører Thore Vestby.
Men det kan han visstnok ikke bevise.
Sunnås kan ikke føre bevis for sin eiendomsrett heller. Fortsatt i følge mediene.
Og fylkeskommunen som har hatt ansvaret for sykehusdriften kan ikke oppklare saken. Der er man like uvitende som resten av de involverte.
Og staten som nå har det politiske ansvaret for sykehusene? Det gjenstår å høre hva den har å si i sakens anledning.

Fra epidemilasarett til føde- og sykestue

Drøbak sykestue ble opprinnelig tatt i bruk som epidemilasarett i 1902. Etter krigen foretok Drøbak sanitetsforening og Drøbak Røde Kors en innsamling - m.a.o. en lokal dugnad - for å oppgradere bygget til føde- og sykestue.
I 1949 ble føde- og sykestua tatt i bruk.
På 1970-tallet ble imidlertid fødehjemplassene nedlagt. Fødende skulle heller fraktes til Lørenskog eller Rikshospitalet. Det ville bli både billigere og tryggere, mente distrikstlegen og de som tenkte som ham.
Etter hvert opphørte også behandlingen av syke.

Fått betalt?

Enten har Frogn kommune solgt sykestua til fylkeskommunen - som hadde ansvaret for sykehusdriften - og fått betalt. Eller så har kommunen stilt sykestua til disposisjon for fylkeskommunens sykehusdrift.
Er den solgt, må salgssummen være bokført som inntekt og finnes i kommunens og fylkeskommunens regnskaper.
Er den stilt til disposisjon - de facto utlånt - har kommunen eiendomsretten.
Dersom ikke en utvetydig avtale uttrykkelig sier noe annet.
Dette burde det være mulig å finne ut av. Med minimal bruk av ressurser.
Det dreier seg tross alt kun om et tidsspenn på mindre enn 40 år.

Gitt bort til Sunnås?

At fylkeskommunen - og eventuelt senere staten - skal ha overtatt eiendomsretten til Drøbak sykestue vederlagsfritt og med rett til salg for egen regning til hvilket som helst formål, må man kunne se bort fra.
Fordi det det ville være et forvaltningsmessig overgrep.
Og at eiendomsretten i en åpen, demokratisk prosess er overført til Sunnås sykehus, må anses som utelukket.
Skulle det ha skjedd, måtte fylkeskommunen - eventuelt staten - som ansvarlige for driften av sykehusene, ha gitt bort Drøbak sykestue til en av sine enheter.
Hvilket også ville være et forvaltnings- og forretningsmessig overgrep som det eventuelt er all grunn til å prøve lovligheten av.
Så: Enten har Frogn kommune stilt sykestua til disposisjon, og eier den ennå.
Eller: Den er solgt. Og da må salgssummen være utgiftsført hos kjøper og inntektsført av kommunen.
I tillegg til at det må finnes politiske vedtak og korrespondanse som kaster lys over prosessen og sakens utfall.

Stå på, Thore.
Det er prisverdig at ordføreren har tatt saken opp.
Og ikke så lite foruroligende at en så stor og viktig sak for en så liten, og ikke altfor rik, kommune, skal være så vanskelig å komme til bunns i.
Kan vi stole på at kommunale saker arkiveres forsvarlig og oppbevares på en slik måte - og på et sted! - som gjør det mulig å dokumentere politiske og forretningsmessige prosesser?

Ingen kommentarer: