torsdag 4. februar 2010

Merkelig snuoperasjonFoto: Kow d.e. ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Øverst: Thon bryr seg ikke om politiske vedtak. Greit, mener rådmannen åpenbart nå.

Midten: Thon ønsker ikke at bussene skal snu på Lehmannbrygga. Da tjener han for lite. Rådmannen er nå øyensynlig enig i at noen andre bør bære ulempene.

Nederst: Universitetet har pusset opp Tollboden som er en karakteristisk, historisk verdifull bygning i Drøbak. Nå mener rådmannen at kjempebussene bør snu ved Tollboden og legge beslag på parkeringsplassene til Finnegården.

Det er politisk uenighet om hvordan Lehmannbrygga skal disponeres og bebygges.
Olav Thon, som eier området, har ikke fått kommunestyrets flertall med på sine planer.
I likhet med flertallet har kommuneadministrasjonen hatt motforestillinger og ønsket andre løsninger enn dem Thon har ivret for.
Nå ser rådmannen ut til å ha endret mening. På Frogn kommunes nettside varsles "Igangsettelse av detaljregulering for området Kommunalbrygga - Finnegårdsstranda".
Planområdet omfatter i følge meldingen "eiendommene gnr. 86, bnr. 453, gnr. 86, bnr. 359, gnr. 86, bnr. 239 og del av gnr. 86, bnr. 11." Badehusgata og Storgata vil også inngå i planforslaget.

Parkområde med snuplass for buss
Det aktuelle området skal reguleres til friområde med turvei og park, heter det.
Og til "spesialområde, bevaringsområde offentlig trafikkområde slik dette er fastsatt i reguleringsplan for antikvarisk spesialområde, Drøbak" og skal vise snuplass for buss, tilrettelegging for parkering og parkmessig utforming".

Forvirrende
Hvis du synes at dette virker forvirrende, så skyldes det at det er forvrirrende.
Fastsetter planen for det antikvariske spesialområdet at det skal være "trafikkområde" i betydningen "snuplass for buss" foran Finnegården og mellom Badehusgata og Tollboden?
Selvfølgelig ikke.

Ubotelig skade
Tvert i mot. En snuplass i dette området utøver vold mot vernetanken og intensjonene med det antikvariske spesialområdet.
Bygging av snuplass for buss her vil gjøre ubotelig skade. På det visuelle miljøet. Trolig på Tollboden, Hamborgstranda - og kanskje Hamborggården. M.a.o. på store deler av det gamle Vennebekk.

Parkområde uten snuplass forbuss
Men det vil vel være fint å få en parkmessig oppgradering av stedet?
Ja.
Men snuplass for buss er det motsatte av park. Å snakke om park i denne forbindelse er bare språklig spillfekteri. Som skal gjøre bussplanene lettere å svelge.
Realisér derfor parkplanene slik at parkeringen til beboerne i Finnegården blir minst mulig skjemmende.
Men la planen om snuplass falle. Det er det eneste fornuftige. Og anstendige.

Vi har snuplass
La bussen snu der den snur i dag. Inntil trafikkavviklingen gjør behovet for snuplass mindre.
Thon visste hva han kjøpte.
Men satset på at han skulle klare å spille politikerne i Frogn ut over sidelinjen. Og få utnytte tomtene han hadde skaffet seg, slik at de gav størst mulig avkastning.
Hensyn til Drøbak kan ikke ha vært med i regnestykket.

Stopp reguleringen
Hvem som har vedtatt at det skal lages reguleringsplan for plassen foran Finnegården, er uklart.
Er det rådmannen som har snudd?
Er han satt under press?
Han skulle se på mulighetene og konsekvensene. Nå vil han regulere.
Her bør det politiske flertallet rydde opp.
Hittil har det latt seg drive fra skanse til skanse.
Nå må det sette ned foten og stå på sitt. Ellers mister det troverdighet.
Å kaste bort arbeidskraft og penger på en regulering som flertallet i kommunestyret er uenig i, er ikke god politikk. Eller økonomiforvaltning.
Nok er nok.

Protestér
Hvis politikerne ikke gjør jobben sin, og sier i fra hvor skapet skal stå, kan du og jeg alle som er glad i Drøbak si klart ifra hva vi mener.
Send din protest til Frogn kommune, enhet for samfunnsutvikling, tlf. 64 90 60 00, postboks 10, 1441 Drøbak.
Men vær rask. Innspill må være kommunen i hende innen 26. februar 1010.
Hvis du synes tidsfristen er kort, er det bare en ting å si om det: Det er neppe tilfeldig.

Ingen kommentarer: