fredag 18. desember 2009

Tollboden i ny prakt

Foto: Kow d.e. ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Over: Slik ser Tollboden ut etter oppussingen. En pryd for strøket - og Drøbak.

Under: Tollboden har lenge stått delvis innpakket og med stillaser på alle hold.


T.v. øverst: Smaken er forskjellig, men de færreste - om noen - vil mene at Tollboden kledde den gamle, grå fargen.

T.v. nederst: Tollboden trengte virkelig en oppussing.

Jeg har skrevet det før, og gjentar det gjerne:
Universitetet tar godt vare på de bygningene det har i Drøbak.
I løpet av høsten har Tollboden fått en ansiktsløftning som hever kvaliteten på hele området.
Dette har Universitetet - og dets lokale personale - all ære av.
Nå gjelder det at politikerne tar seg selv i nakken og avstår fra enhver form ødeleggelse av området omkring.
F. eks. ved å etablere en bussterminal - eller snuplass for busser - på plassen mellom Tollboden og Badehusgata.
Drøbaknissen kan notere seg at mitt juleønske i år er at snuplassen for busser beholdes der den er.
Hvor stor den skal være og hvilken form den skal ha, avhenger av hva slags busser som skal trafikkere Drøbak sentrum.
Kjempebusser ved Hamborgstranda vil trolig utsette grunnen på stedet - og dermed Tollboden - for uforutsigbare påkjenninger.
Den sjansen bør ikke tas.

Ingen kommentarer: