torsdag 17. desember 2009

Førjul på Follo Museum

Foto: Kow d.e. 131209 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Ole Fredrik Barmo Vinden Haug snekrer fuglekasse med kyndig assistanse fra Gjermund Stormoen fra Frogn.

Å lage vokslys ved hjelp av dyppemetoden er en tålmodighetsprøve. Med god hjelp av Helga Holmestad fra Heer, var det flere barn som fikk et brukbart resultat.

Øverst t.v.: Marit Solli fra Vestby hadde hånd om baksten. Små og store smakte villig vekk, og pepperkakene gikk unna.
Nest nederst: Smeltet tinn er skumle greier. De minste måtte nøye seg med å se - og kjøpe.Nederst: Det var aktiviteter både inne og ute. Man kunne hoppe i høyet, og ved lavoen i bakgrunnen ble det spikket.

Follo Museum er et utmerket område for tilstelninger av ulike slag.
Spesielt for tradisjonsbevarende aktiviteter. Naturlig nok.
Tun, bygninger og innbo skaper en tidsriktig atmosfære når tankene skal ledes bakover i tiden.
Som f.eks. til førjuls- og juletradisjoner.
De mange som tok seg en tur til museet og så på eller deltok i de førjulsaktivitetene som de ansatte ved museet hadde stelt i stand, fikk noen smakebiter.
Det var hyggelig på en vakker, solfylt, men likevel kald vinterdag hvor det var godt å kunne veksle mellom ute- og inneaktiviteter.
Uten å ville virke kritisk eller negativ, vil jeg peke på at her ligger et stor uutnyttet potensial. Ikke i stedet for, men i tillegg til de aktivitetene som allerede er dratt i gang.
For det var mye fint og interessant å oppleve - fra kaffeerstaning laget på grønne erter som ble brent på stedet - til diverse bakst, snekring av fuglekasser, juledekorasjoner, lysstøping, spikking - og litt av hvert annet.
Og ikke å forglemme Luciaopptog, hesteskyss, bilde hos skolefotografen og Noralv Teigen som i samsvar med "nyetablert tradisjon", fortalte om "Fleskeskinka".
Det jeg kunne tenke meg i tillegg, var at man uten å svekke aktivitetsmomentet, også satset på mer tradisjonelt museale aktiviteter. Som f.eks. utstillinger og orienteringer som gav opplysninger om juleforberedelser og julefeiring de siste par hundre årene.
F.eks. kunne dagens unge - og sikkert noen foreldre også - ha godt av å lære om standsforskjellene og de ulike skikkene i de ulike delene av folket.
Det relativt egalitære overskuddssamfunnet vi har i dag, er av ganske ny dato. Og ingen naturtilstand.
Her har museet en helt annen mulighet til å illustrere og levendegjøre utviklingen enn skolen og hjemmene har.
Jeg velger å se det de museumsansatte har satt i gang, som en god begynnelse. Ja, en meget god begynnelse.
Men hvis museet engasjerer seg qua institusjon, kan arrangementet bli enda noe mer.
For mange flere.
Noe å tenke på?

Ingen kommentarer: