torsdag 12. november 2009

NAV gir fra seg frikort og reiserefusjonEn mann fra Drøbak forteller til badebyen.no at han har ventet 7 uker på å få utstedt frikort av NAV.
Han synes at det er lenge. Og problematisk.
Jeg ventet like lenge.
Eller kanskje et par dager mindre. Hvis vi skal være helt nøyaktige.
Så mannen som meddeler seg til badebyen.no er ikke noe unntakstilfelle. 7 uker - eller mer - er nok regelen.
Den lange behandlingstiden er problematisk.
Og fører til merarbeid for begge parter hvis den syke må forskuttere refusjonsberettigede utlegg i mellomtiden.

Skjema kreves ikke!
Jeg prøvde å levere inn en detaljert og nøyaktig ført regning. Men NAV i Frogn nektet å ta i mot den. De måtte ha søknad på skjema.
Jeg førte dataene over på skjema.
I mitt tilfelle stod det ingen ting på skjemaet som ikke allerede var opplyst i min uskjematiske henvendelse.
I mail til meg opplyser NAV-direktør Tor Saglie at det ikke er "slik som du har fått beskjed om, at det er et absolutt krav at skjemaet skal brukes, dersom kravet ditt er fullt opplyst på annen måte". Skjema er "ikke noe vi kan kreve", skriver han.
Enten vet ikke enkelte av de som arbeider i førstelinjetjenesten i NAV, hva de snakker om. Eller også tar de en "spansk en".
Direktøren anbefaler imidlertid etatens skjema. Som en "sikkerhet og en kvalitetskontroll både for brukeren og NAV."
Gå hjem og gjør hele jobben en gang til. For sikkerhets skyld.
Er det rart at det tar tid. Både for søker, etat og saksbehandler?

Fram og tilbake er dobbelt så langt
Tidligere fikk jeg frikort over disk. Straks. Forteller mannen fra Drøbak til badebyen.no.
Det fikk vi alle. Da gikk det greit unna. Men det var før tjenesten ble gjort byråkratisk og "delegert" til NAV-kontorer langt unna.
Nå skal frikort og reiserefusjoner ut av NAV og over til helseforvaltningen", forteller NAV-direktøren.
Det er forhåpentlig et framskritt. Men det gjenstår å se.
"Målsettingen er at utgifter til helsetjenester skal kunne håndteres samlet og nærmere den instansen der helsetjenestene gis," kan han fortelle.
Fram og tilbake er dobbelt så langt.
Direktøren er - absolutt ikke uten grunn - redd for at tjenestene - i en overgangsfase - vil kunne oppleves som mer tungvinte for brukeren fordi tjenester som tidligere ble utført på trygdekontoret, nå blir saksbehandlet i ”andrelinje” i NAVs organisasjon. Men dette er altså ledd i en planmessig avvikling av oppgaven.
Omveger kalles slikt andre steder i samfunnet.
Jeg gjentar: Er det rart at ting tar tid?

Frogn behandler ikke reiserefusjoner
Reiserefusjoner overføres gradvis fra NAV til de regionale helseforetakene før jul, forteller NAV-sjefen.
For Frogns vedkommende er dette allerede skjedd. Fra og med 10. november overtok Sykehuset Innlandet denne oppgaven.
Nå skal du sende eventuelle krav om reiserefusjon til Pasientreiser. Skjemaer og ferdigadresserte konvolutter får du hos behandlerne. Og i en overgangsfase på NAV-kontoret.

Automatisk frikort
I 2010 en gang blir utstedelsen av frikort "automatisert".Da slipper du å søke om frikort.
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) sender deg da frikort når du har nådd grensen for egenandeler.
Da er NAV også kvitt denne oppgaven, og kan konsentrere seg om sin egentlige oppgave: Å få folk i arbeid.

Beklager
NAV-direktør Tor Saglie takker for at jeg har fortalt om mine erfaringer med NAV. Han beklager det dersom jeg opplever at endringene har medført helt unødige ekstrabelastninger for meg.
Slik skal det ikke være, skriver direktøren.
Og det har han evig rett i.

Ingen kommentarer: