tirsdag 10. november 2009

Legge ned en skole?

Foto: Kow d.e. 280308 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Frogn kommune har investert store summer i skoleutbygging og modernisering de senere årene. Nå mener rådmannen at en skole bør tas ut av bruk for at kommunen skal spare penger.

Politikerne bør overveie å stenge en av kommunens skoler for å spare penger, mener rådmannen.
Med det gjør han det lett for seg.
Han skyver innsparingsspørsmålet over bordet til politikerne.
For det han egentlig sier er: Jeg fant ikke på noe bedre. Synes dere ikke at forslaget mitt er akseptabelt, får dere komme opp med noe bedre sjøl.

Ikke færre elever, bare dårligere forhold
Man får ikke færre elever, mer elevvennlig miljø eller bedre undervisning av å legge ned skoler og fylle klasser på gjenværende skoler til randen.
Kanskje kan det se ut som om man "sparer" noen kroner. Men det er bare tilsynelatende.
I realiteten blir det som å pisse på seg for å holde varmen.
Det varmer kanskje litt med det samme. Men det blir fort både vått og kaldt og ekkelt.
Men det som er helt sikkert, er at nedleggelse av en skole, gir dårligere forhold.
For elevene. For hjemmene. Og for lærerne.
Nedleggelse betyr forringelse av de sosiale forholdene, læringsmiljøet og arbeidsmiljøet.
Og en utarming av skolens funksjon som sosialt sentrum i bomiljøet.

Legge ned skole og bygge kirke?
Frogn planlegger å bygge ny kirke. Som det ikke er bruk for.
Når man unntar julaften, er det mer enn nok kapasitet i de kirkene vi har.
Men vi trenger arbeidskirke - hvor det kan gjøres så mye mer enn å holde gudstjenester - svarer menighetene. Og så trenger vi kontorer.
Disse behovene må de kunne få oppfylt uten at kommunen bygger ny kirke som den ikke har råd til. I alle fall ikke akkurat nå.
Og ikke så stor og ambisiøs og dyr som fellesrådet vil ha.
Er kommunen i akkutt pengekrise, bør flerbrukskirken vike.
Dvs. utsettes.
For det altfor generøse løftet som ble gitt i bytte mot den gjenoppbygde Frogn kirke på det tradisjonsrike kirkestedet Froen, kan man neppe gå i fra.
Men slankes bør den under enhver omstendighet.

Bruke det man har
Enkelte av Frogns politikere har en lei tendens til å handle først og tenke etterpå.
Derfor er gamle Sogsti skole solgt.
Den kunne vært brukt til litt av hvert.
Det kan også brannstasjonen på Dyrløkke som politikerne så kløktig har gjort overflødig ved å skaffe seg årlige leieutgifter ved å leie lokaler i nabokommunen.
Den kan trolig tjene både som midlertidig arbeidskirke og gi ly til kulturelle aktiviteter av ulikt slag.

Partiene må være nøkterne
Rådmannens lettvinte forslag om å legge ned en skole, bør ikke lokke politikerne ut på glattisen.
Hva politikerne diskuterer i de lukkede rom vet jeg ikke.
Men jeg vet hva de bør diskutere: Kommunens økonomiske situasjon, inntekter, løpende utgifter, investeringsbehov og investeringsmuligheter for 5 og 10 år framover.
Politikk er å velge. Og prioritere. Innenfor rammen av det som er økonomisk mulig. Og forsvarlig.

Åpenhet
Og når de har tenkt og drøftet i fred og ro, bør de dele sine tanker med oss. Kommunens innbyggere. Velgerne.
Slik at vi er informert. Og kan delta i prosessen før siste ord blir sagt.

1 kommentar:

Morten Pedersen sa...

Tommelen opp for dette innlegget.