søndag 26. juli 2009

Uoversiktlig i Ottarsrudkrysset

Foto: Kow d.e. 220709 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Når man sitter lavt i en bil i bunnen av Ottarsrudbakken, kan det være vanskelig å se biler som kjører i Osloveien.

Det har smelt noen ganger i bunnen av Ottarsrudbakken.
Uforståelig mener enkelte. Krysset er jo oversiktlig - både sett fra biler i Osloveien og Ottarsrudbakken.
Men er egentlig sikten så god?
Når vi sitter i bilen og skal fra Ottarsrudbakken og ut i Osloveien, kan det ofte være vanskelig å få øye på biler som kommer fra Dyrløkke, før de er ganske nær.
Og det er lett å overvurdere avstanden og tiden fra bilene kommer over dumpa sydfra, til de plutselig er faretruende nær krysset.
Også trafikk nordfra kan det være vanskelig å få øye på.
Det skal bygges ny forbindelse fra Osloveien i retning Oslofjordtunnellen, og med nytt kryss forsvinner forhåpentlig problemet, men til det er gjort, bør noe gjøres for å gjøre kjøring i Ottarsrudkrysset tryggere.
Store fysiske inngrep er det vel ikke grunnlag for når hoveddelen av trafikken skal ledes en annen veg.
Jeg ser derfor ingen annen god løsning enn å påby lavere fart i krysset.
30 eller 40 kilometer per time, er mer enn fort nok, problemene og erfaringene tatt i betraktning.
En slik endring burde det være fort gjort å få i stand.
Og følger man opp med hyppige overraskende kontroller på stedet, burde det bidra effektivt til at en lavere fartsgrense blir respektert og etterlevd.

1 kommentar:

Magnus sa...

Apropos trafikk. Når dobbeltsporet kommer vil reisetiden Oslo-Ås kunne bli 15 minutter, mot dagens halvtime. Tror du mange Drøbak-folk da vil droppe ekspressbussen og gå over til tog med overgang til shuttlebuss eller privatbil på Ås stasjon?