fredag 1. juli 2011

Der trær er kultur

Foto: Kow d.e. 30062011 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Eksempel på allé som høyst sannsynlig ville vært felt for sikkerhets skyld dersom den hadde ligget i Drøbak.

Og her er nok et eksempel. Alléen går fra østporten til vestporten på Hafslund hovedgård, med opphold på gårdsplassen foran hovedbygningen. Alléen bidrar til å gi parken og hele hovedgården karakter. Ingen ville drømme om å drive flatehogst her.


Denne skulpturen har naturen laget. Ingen klåfingret forståsegpåer har sluppet til med dårlige faglige råd. Motorsaga har fått hvile. De gamle trærne er historie, natur - og kultur.

Trær som dette ville ikke hatt store sjansen i Drøbak, men i den ærverdige Hafslund-parken har de sin kulturelle verdi - og skjønnhet. Noe både det jevne publikum, de ansvarlige for parken - og miljø- og kulturorienterte biologer og andre ekte eksperter - setter pris på.

For ikke å snakke om dette treet. Nederst ved rota kan man se tvers igjennom stammen. Heldigvis har man ikke spurt rabiate "kutt-ned-og-plant-nytt-biologer" om råd. Derfor står treet der. Til stor glede for voksne som gleder seg over naturens luner og rariteter og for unger som gjerne vil leke i stammen og bli fotografert mens de står inne i treet.

I Sarpsborg ligger en av landets fineste herregårder.
Hafslund hovedgård som ligger like ved Sarpefossen, er en herrskaplig murbygning omgitt av en praktfull park.
Stedet har en unik historie.
En gang i tiden var Hafslund det største jordegodset i landet.

Skole og lekeplass
Jeg kjenner parken godt.
Barndomhjemmet mitt ligger noen hundre meter unna, og gården med driftsbygningene, dyra og parken var vårt leke- og aktivitetsområde.
I 1944-45 hadde tyskerne okkupert Hafslund skole.
Da holdt skolen til i hovedbygningen på godset inntil freden kom og skolen igjen kunne ta i mot elever.
Jeg har altså gått på skolen på godset og hatt parken som lekeplass.

Kulturell kapital
Jeg har en forkjærlighet for trær.
Hafslund-parken har lært meg hvilken kulturell kapital trær - og ikke minst gamle trær - representerer.
De som gjennom århundrene har stelt denne parken, har tatt vare på den miljøkapitalen trærne representerer, slik at verdien har forrentet seg og gitt stadig større kulturell og opplevelsesmessig avkastning år etter år.
Hafslund-parken er resultat av trepleie på det aller beste.
Her har noen og enhver noe å lære.
Ikke minst politikerne i Frogn.
For her har ingen selvutnevnte eksperter som nok har kunnskap, men dårlig med sunt skjønn, fått lov til å dømme gamle, kulturbærende trær fra livet.
Og har noen gitt råd om felling og fornyelse, har ingen hørt på dem.
Takk og pris.

Sterkt å bebreide
Nedkuttingen av trærne rundt Bankløkka, skjærer meg i hjertet.
Fellingen var en ugjerning.
En faglig bommert.
Som ikke bare vi som bor her i dag, men minst et par generasjoner nye Frogn- og Drøbak-borgere må lide for.
Fellingen var unødvendig.
Den var uriktig.
Den har forringet miljøet i Drøbak.
Og den var et uforholdsmessig inngrep i vernemiljøet.
Altså et overgrep.
Skaden er skjedd.
De som bidro til at fadesen kunne skje, er sterkt å bebreide.

Ingen kommentarer: