lørdag 2. juli 2011

Grå, grønn eller svart?

Illustrasjoner fra Follo Rens nettsider.

Follo Ren skal innføre nytt renovasjonssystem. Bl.a. skal sekkestativene byttes ut med trillbare plasbeholdere. Men hvilken farge skal beholderne ha?Du kan være med å avgjøre fargen på avfallsdunkene. Her er alternativene.


Follo Rens nettsider kan du nå stemme over hvilken farge de framtidige søppeldunkene skal ha.
Fargevalget er ikke likegyldig.
Avfallsdunkene vil utgjøre et markant innslag i nærmiljøet i årevis framover.
Klikk deg inn og stem på den mest diskré og miljøvennlige fargen.

Grått mest populært
Inn til lørdag kveld var det avgitt 1456 stemmer.
Om det betyr at 1456 personer har stemt, er usikkert da det er mulig å stemme flere ganger.
Mer enn halvparten av stemmene - nærmere bestemt 807 stemmer eller 55 prosent - var avgitt for det grå alternativet.

Beholdere fra Follo Ren
Når den nye ordningen trer i kraft, får alle husstander utdelt beholdere fra Follo Ren.
Standardløsningen for eneboliger er 2 beholdere à 240 liter. En beholder skal brukes til papir og papp og den andre til restavfall inkludert plast- og matavfall.
Restavfalldunken vil bli tømt hver 14 dag.
Papirdunken månedlig.
Glass og metallemballasje og klær skal man fortsatt kunne levere på såkalte "returpunkter" som i dag.
Selv om Frogn ikke er den kommunen som ligger først i løypa, vil du kunne ha nytte av å gå inn på nettsidene deres for å orientere deg.
Bruk lenken ovenfor.

Ingen kommentarer: