onsdag 4. mai 2011

Søppel opp og søppel in mente


Foto: Kow d.e. 30042011 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


På parkeringsplassen - like ved returcontainerne - ved Drøbak City flyter søppel av diverse slag. Men ikke bare der - dessverre.


Frogn - med Drøbak som perlen i muslingen - er et vakkert sted på jorden.
Et sted som enkelte dessverre gjør hva de kan for å søple til.
Godt voksne, ungdom og barn slenger fra seg søppel der de står og går.
I vegkantene bugner det av malplasserte etterlatenskaper som det hadde vært like lett å ta med hjem og legge i søppeldunken.
Og på de felles møteplassene i kommunen er det enkelte steder om mulig enda verre.
Tilstanden i østenden av parkeringsplassen ved Drøbak City, illustrer dessverre heller regelen enn unntaket.
Nå er 17. mai 14 dager unna, og noen må ta jobben med å rydde.
Slik de har gjort langs med vegen mellom Dyrløkke og Ottarsrud - en relativt kort strekning hvor sekk etter sekk med søppel er samlet inn og kjørt bort.
Det burde vært unødvendig.
Hvis bare folk hadde hatt litt orden på seg og ikke kastet søppel i fellesarealene.
Slik det er nå, er det en skam.

Ingen kommentarer: